Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 19.08.2011
Emina Ilhan i sykesenga

Norske utlendingsmyndigheter ønsker å kaste ut den tyrkiske kurderen Emina Ilhan, til tross for at den sytti år gamle dama har flere livstruende sykdommer.

Av sin fastlege er Ilhan konstatert som såkalt multimorbid pasient – med atrieflimmer, angina, stoffskifteproblemer og diabetes 2. I tillegg har hun nedsatt hørsel og er blind på venstre øye – og på toppen av det hele ble det også funnet at hun har begynnende nyresvikt. På bakgrunn av dette bad Ilhans advokat, Erling Mehus, UNE om å innvilge hennes søknad om opphold i Norge på humanitært grunnlag.

Likevel avslo UNE 11. mars at Ilhan skulle sendes ut av landet. Nemnda kommenterte grunnlaget for sitt vedtak slik:

[T]illatelse (kan) gis dersom klageren har en alvorlig kronisk lidelse som etter sin art kan bli livstruende uten behandling. UNE kan ikke se at de innsendte opplysningene om klagerens helsemessige situasjon tilsier at denne er av et alvor […] eller at det foreligger et behandlingsbehov fremover som tilsier at opphold bør innvilges på dette grunnlag.

Situasjonen alvorlig allerede i 2009

I oktober 2009 beskrev en lege ved Gjøvik sykehus situasjonen hennes som meget alvorlig. Legen som utredet henne skrev etter flere innleggelser at Ilhan “har en betydelig hjertesykdom” og at faren for nye hjerteinfarkt, forverring av hjertesvikt og tidlig død var svært stor. Legen beskrev også at hun er blind på venstre øye og har fått grå stær på høyre øye, en sykdom som må behandles resten av livet for at hun ikke skal bli helt blind. Utredningen ble avsluttet med at “[m]edisinering og tett regelmessig oppfølging fra lege og helsevesen er avgjørende for hennes leveutsikter og helsetilstand”.

På toppen av den alvorlige helsetilstanden, har heller ikke Ilhan gjenlevende familiemedlemmer i Tyrkia. Hun bor nå hos venner av familien, og den helsemessige situasjonen forverres av usikkerheten rundt situasjonen med oppholdstillatelse i Norge. Det er også usikkert om en person med Ilhans helseproblemer kan klare den lange reisen til den kurdiske delen av Tyrkia, og sikkerhetssituasjonen har kraftig forverret seg i denne delen av landet de siste dagene.

SOS Rasisme mener denne saken føyer seg inn i rekken av feilaktige og inhumane vedtak som fattes av norske utlendingsmyndigheter. Dersom Emina Ilhan blir sendt ut av landet med tvang, er det overveiende sannsynlig at Norge får et liv på samvittigheten. Vi krever derfor at Emina Ilhan innvilges opphold på humanitært grunnlag i Norge.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490