Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 26.10.2011
nye pupper

Dagbladet følger rettsaken mellom LNU og SOS Rasisme og klarer i denne sammenheng atter en gang å «avsløre» at SOS Rasisme har familiemedlemmer. Ordningen med familiemedlemskap er i tråd med vanlig norsk organisasjonspraksis og er helt lovlig.

– En av de ansatte i Fordelingsutvalget benyttet familiemedlemskap selv, ved å melde inn barna sine, som begge var over 15 år, i SOS Rasisme. At man krever at det skal være krystallklart for oss at man ikke kan bruke familiemedlemmer, når Fordelingsutvalgets egne ansatte bruker det, er jo helt urimelig.

Brev sendt fra Fordelingsutvalget til SOS Rasisme på begynnelsen av 2000-tallet beviser at Fordelingsutvalget både kjente til og aksepterte vår ordning med familiemedlemskap.

Dagbladet hevder at de har “ved flere anledninger avslørt en rekke falske identiteter i SOS Rasismes medlemsregister”. Dette er feil. Dagbladet har ikke avslørt en eneste falsk identitet i SOS Rasismes medlemsregister.

Dagbladet skriver:

Ifølge Folkeregisteret og Statistisk sentralbyrå er det i flere tilfeller færre oppføringer i Folkeregisteret enn antallet ganger etternavnet dukker opp i SOS Rasismes medlemsregistre.

Dette er meget godt mulig. Som en flyktningeorganisasjon verver vi naturlig nok veldig mange flyktninger. Mange av disse er ikke registrert i folkeregisteret eller SSB. Medlemmer vi verver må skrive navnet sitt selv på verveskjemaet. Når vi skal skrive av disse skjemaene inn i vårt medlemsregister så hender det at navnene blir tolket feil. Dette kan også være en årsak til at enkelte navn kommer oftere opp i vårt medlemsregister enn i registrene til Folkeregisteret og SSB.

Dagbladet skriver:

Flere ganger er det dobbeltføringer av navn eller familier, men med forskjellige medlemsnummer. I så fall kan de være rapportert inn som støttegrunnlag flere ganger.

Dette stemmer. Fordelingsutvalget har slått fast at dersom medlemmene betaler kontingent flere ganger så kan de være tellende medlem i flere lokallag. Det er altså ikke her noe regelbrudd fra SOS Rasisme, sjøl om Dagbladet ønsker å framstille det slik.

Dagbladet skriver:

Mange andre såkalte «hovedmedlemmer», som tilsynelatende har meldt seg inn selv, får man i dag ikke kontakt med. En stor andel er registrert som bosatt andre steder i landet enn i lokallaget.

Det er verd å merke seg det lille ordet “tilsynelatende” som Dagbaldet fører inn her. Dette gjør Dagbladet fordi de driver en ondsinna kampanje hvor de ønsker å ødelegge SOS Rasisme. Journalistene Flydal og Sandli i Dagbladet kommer selv fra de sjiktene i LNU som er vår motpart i denne saken og de spiller ball med disse i sin kampanje mot SOS Rasisme. Våre medlemmer er i hovedsak flyktninger og ungdom. Ungdom flytter ofte på seg, og kan derfor være vanskelig å komme i kontakt med etter et par års tid. Det samme gjelder flyktninger som bor på mottak. Mange av disse blir i tillegg sendt ut av landet – noe som gjør det enda vanskeligere å komme i kontakt med dem. Dette er altså slett ikke så mystisk som Dagbladet ønsker å framstille det som.

Dagbladet skriver:

- Da jeg ble vervet oppga jeg navnene til fetterne og kusinene mine, for at SOS Rasisme skulle sende dem informasjon. Det var ikke meningen at de skulle registreres som medlemmer, sier en jente Dagbladet fikk kontakt med.

Jenta er oppført som hovedmedlem i medlemsregisteret for 2008, med en lang hale navn etter seg. Der står de rundt ti slektningene tilsynelatende oppført som jentas søsken, på hennes bopel.

Dagbladet har ikke oppgitt denne jentas navn til oss, så vi kan ikke få sjekket om disse søskenbarna har blitt ført inn i vårt medlemsregister. Det er sjølsagt ikke utenkelig at folk som har blitt ført opp som familiemedlemmer på våre verveskjemaer blir ført inn i vårt medlemsregister. Dette er i så fall en misforståelse som har skjedd på tross av at verveskjemaet er tydelig på dette punktet. Det blir imidlertid ikke rimelig å dømme hele SOS Rasisme for en slik misforståel se hos ett enkelt medlem.

Dagbladet gjør et nummer ut av at våre medlemslister er “først utlevert etter en rettslig kjennelse om at de skulle legges fram i retten”. Våre medlemslister har vært åpne for kontroll av LNU og Fordelingsutvalget. Det har hatt ubegrensa tiltang til å kontrollere disse som mye de vil, og de har da også begge vært hos oss og kontrollert dem ved flere anledninger. Men vi er strenge på at våre medlemslister ikke skal tas ut av våre kontorer siden vi vil garantere for våre medlemmer at de ikke skal komme uvedkommende i hende. Vår bekymring på dette feltet viste seg å være velbegrunnet da Dagbladet uten lov klarte å snoke seg til tilgang til disse listene fra rettslokalet. Dette faktum ikke bare understreker riktigheten av vår bekymring, men sier også veldig mye om Dagbladets metoder.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490