Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 05.12.2011

Gjennom over to år har tabloidavisen Dagbladet kjørt en kampanje mot SOS Rasisme.

I denne kampanjen har de brutt alle presseetiske regler og normer. De har videreformidlet grove løgner og forvrenginger av virkeligheten. De har ikke skydd noen midler for å framstille oss i et dårligst mulig lys. De har bevisst gått inn for å skape et bilde av Nordens største antirasistiske organisasjon som en nærmest kriminell organisasjon.

Journalisten Eiliv Frich Flydal, som tidligere var leder av ungdomspartiet Oslo Unge Venstre, har hatt hovedansvaret for denne kampanjen. Det har vært en politisk motivert kampanje, som vi ikke har sett maken til på lenge. Avisen påstår at saken mot SOS Rasisme er den største i sitt slag noensinne. Dette er direkte løgn. Ved flere anledninger har ungdomspartier blitt dømt for juks, og enkeltpersoner fra ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner har sonet fengselsstraffer.

I fjor slo Norges Velforbund seg sjøl konkurs etter at de ble anmeldt for å beholdt 30 millioner i momskompensasjon som skulle ha vært delt ut til de lokale velforeningene. Disse lokale velforeningene hadde over 1 million medlemmer. Et søk i nettutgaven til Dagbladet viser at de ikke har skrevet én eneste sak om dette. Dette er i rene tall en større sak enn saken statlige organer og Dagbladet har forsøkt å bygge mot SOS Rasisme. Samtidig som Dagbladet har latt være å skrive om denne, har de skrevet over 40 saker mot SOS Rasisme – bare i 2011. I løpet av en måned i 2010 trykket avisen 20 artikler for å sverte SOS Rasisme.

Ledende tillitsvalgte i SOS Rasisme har fra kampanjens start opplevd at det å uttale seg til avisen er en risikosport. Alt tyder på at avisen og Flydal kun bruker våre uttalelser når de kan sette dem i en slik sammenheng at vi kommer uheldig ut av det. Våre svar blir kuttet til det ugjenkjennelige, utelatt helt, eller satt i en sammenheng der de ikke gir god mening. Vi har flere ganger klaget på dette til Pressens Faglige Utvalg (PFU), der det sitter journalister og redaktører og vurderer om aviser følger god presseskikk. Dessverre opplever vi at disse slår ring om sine egne og at leder for PFU selv har uttalt seg mot SOS Rasisme i Dagbladet.

SOS Rasisme har i 30 år arbeidet mot den Norske statens asylpolitikk. Vi mener den er rasistisk, og vi har vært konsekvente mot alle former for rasistisk politikk – uansett hvilket parti den kommer fra. Vi er sikre på at den svertekampanjen vi nå møter har en nær sammenheng med dette. Det er mange fra det politiske Norge som lenge har mislikt SOS Rasisme. I praksis viser de nå at de slett ikke ønsker en uavhengig og konsekvent antirasistisk organisasjon i Norge – i alle fall ikke en som er sterk nok til å sette dagsorden i samfunnet.

Dagbladet har i denne saken opptrådt som et spydhode for alle politikere som av forskjellige grunner vil SOS Rasisme til livs. Det har vært en enestående kampanje, der alt fra nazister til uttalte sosialister har gjort felles sak. Vi har sett facebookgrupper som har samlet enkeltpersoner fra nazistene i Vigrid til partiet Rødt. En surrealistisk verden har åpnet seg der man kan si hva som helst om SOS Rasisme, og bli trodd. Dagbladet har bidratt til dette ved en rekke ganger å trykke feilaktige opplysninger, uten å korrigere dem.

Å framstille politisk opposisjon eller kritiske røster som kriminelle med skjulte hensikter er en eldgammel taktikk. Innenfor politisk spill har dette vært velbrukt i alle tider – og den dag i dag. Kan man stemple motstandere som kriminelle og løgnere, trenger man ikke forholde seg til hva de sier og forsøke å sverte dem overfor folk.

Avisa har gang på gang gått over streken, og vi har fått nok for lenge siden. Derfor ønsker ingen ledende tillitsvalgte i SOS Rasisme å uttale seg til Dagbladet igjen om noe som har med SOS Rasisme å gjøre.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490