Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 23.02.2012

Frantzen selger inn flere røverhistorier til Dagbladet.

Det er en noe absurd situasjon at en organisasjon skal måtte forholde seg til at en person fritt får boltre seg i en større landsdekkende avis med sin vendetta. Dette er en person med erklært hevnmotiv – en person som til tross for et stygt rulleblad og dårlig omdømme har blitt omsorgsfult behandla og veiledet med sikte på å bli hjulpet.

Når en ser på antallet historier som nå trykkes så kan en lure på om denne personen blir betalt pr historie. Vi skal her kort kommentere det som i skrivende stund er siste historie:

Vi brukte svarte lønninger

Lønningene i SOS Rasisme har blitt utbetalt i tråd med norsk lov. Påstander om noe annet er løgn.

AUF-metoden

På 90-tallet ble flere sentrale tillitsvalgte i AUF dømt i straffesak for å forskuttere medlemstøtten til personer. I følge flere vitner og de tiltalte selv var dette en utbredt praksis i AUF og flere andre ungdomsorganisasjoner på denne tiden (det er verdt å merke seg at SOS Rasisme ikke var blant disse). Frantzen serverer nå en historie om at SOS Rasisme seinere skal ha tatt opp denne metoden og brukt den for å øke medlemstallet. Han påstår også at han selv har gjort dette.

I SOS Rasisme kjenner vi ikke til noen slik praksis. Hele problemstillingen om at noe slikt skal ha forekommet på noe nivå hos oss har for oss vært utenkelig. Frantzen påstår at han selv har drevet med dette. Vi kan selvfølgelig ikke med 100 % sikkerhet si at han tar feil i dette. Men vi kan med 100 % sikkerhet si at dette aldri har vært godkjent av sentralleddet. Tvert i mot har sentralleddet hele tiden forklart alle ververe hvordan dette skulle gjøres. Det har ikke vært noen kultur for dette hos oss.

Det står med store bokstaver på våre verveskjemaer at en har betalt et bestemt beløp i kontingent. Tidligere år så hadde vi en kontingent på kr 10,-. Dette er et beløp de færreste har hatt problemer med eller motforestillinger mot å betale. Å framstille det som umulig å få over 40 000 medlemmer i en bred antirasistisk grasrotorganisasjon under slike vilkår er for å si det mildt lite i samsvar med virkeligheten. Flere organisasjoner med høyere kontingent og politiske programmer som snevrer inn antallet potensielle medlemmer betraktelig har høyere medlemstall enn dette.

Operasjon tyngdepunkt

Dagbladet skriver:

Dokumenter Dagbladet har viser hvordan daglig leder og økonomiansvarlige i organisasjonen overførte 902 663 kroner til 19 utvalgte lokallag i 2008. Flertallet av styrelederne i lagene var tilknyttet kommunistpartiet Tjen Folket, som kuppet SOS Rasisme på 90-tallet.

Første del er et faktum som neppe gir grunnlag for den detektivdramaturgien som Dagbladet lager over denne “avsløringen”. Faktum er at det å spre 902 663,- kroner på 19 lokallag gir lokallagene et godt grunnlag for høy aktivitet – noe våre lokallag også har hatt. Operasjon Tyngdepunkt har vært et prosjekt i SOS Rasisme for å etablere regionale tyngdepunkt utover landet for å kunne bruke disse tyngdepunktene til å styrke det lokale arbeidet til alle våre lokallag. Det har vært objektive kriterer for å få tildelt disse pengene.

Store lønninger

Dagbladet skriver:

Pengene fra «Operasjon tyngdepunkt» ble brukt til store lønninger for en relativt liten gruppe ververe som reiste landet rundt på festivaler og skoler. – I 2009 var vervelønna 90 kroner for et medlem. Jeg vervet flere ganger 100 medlemmer på en dag. Det var ikke særlig vanskelig, og dermed tjente jeg 9000 kroner disse dagene, sier en mann i 20-årene til Dagbladet.

Å verve 100 medlemmer på en dag er et veldig godt resultat. SOS Rasisme i Norge har aldri utbetalt ei krone i lønn til folk som har verva medlemmer til organisasjonen. All vår verving har gått i regi av lokallagene. At noen av disse kan ha gitt ververe vervepremier er ikke noe vi som sentralledd burde eller kunne legge oss opp i. Lokallagene var suverene med hensyn til hvordan de skulle bruke Frifond-midlene.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490