Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 01.03.2012
Journalisten.no overførte direkte fra drøftingene i PFU

Dagbladet fortsetter ufortrødent sin kampanje mot SOS Rasisme med flere forvrengte beskrivelser av virkeligheten.

“Nå innrømmer han at SOS Rasisme har “beskyttet verdier”

Grunnlaget for denne overskriften i Dagbladet er følgende uttalelse fra Kjell Gunnar Larsen:

- Jeg sier det at vi har sagt til lokallagene at det er en risiko for at LNU kommer til å prøve å ta beslag i de verdiene. Våre lokallag har nå beskyttet disse verdiene. LNU har ingen rett til å ta beslag i lokallagene sine kontoer.

Overskriften til (med “beskyttet verdier” i hermetegn) insinuerer at SOS Rasisme her har foretatt en kriminell handling – at SOS Rasisme urettmessig har unndratt penger fra staten. Men som vi ser utfra sitatet så er det lokallagene som har sikret sine penger mot urettmessig beslag fra LNU.

Dagbladet unnlater vesentlig informasjon

Dagbladet har framstilt Bård Frantzen som en “varsler”. De unnlater å informere om at Frantzen har vært i konflikt med organisasjonen og at han ble kastet ut av organisasjonen etter å ha brukt kontorets PC og internettforbindelse med å komme med grov sjikane av ei 16 år gammel jente. Etter å ha blitt kastet ut av organisasjonen sto Frantzen selv fram og innrømmet forholdet. Dette ble også slått opp i dagbladet.no, men Dagbladet har etter Frantzens “varsling” fjernet linken til dette oppslaget(!). De forsøker med andre ord å kraftig forskjønne bildet av sin såkalte varsler. Frantzens innrømmelse kan imidlertid fortatt leses her, her og her i tillegg til at Dagbladets artikkel som nå er fjernet fra deres temaside om SOS Rasisme ligger her med webcite her.

Det å ikke bringe fram at en person ligger i konflikt med den organisasjonen som en fremsetter påstander mot er brudd på god presseskikk. NRK ble for kort tid siden dømt for akkurat dette forholdet. Dagsrevyen brakte påstander om Fattighuset, men de fortalte ikke at de som satte fram påstandene var i konflikt med fattighuset. Se avgjørelsen i PFU her

SOS Rasisme vil bringe dette forholdet inn for Pressens Faglige Utvalg.

Dagbladets “avsløringer”

Dagbladet har en “faktaboks” http://www.dagbladet.no/2012/02/24/nyheter/sos_rasisme/medlemsjuks/razzia/20392682/ hvor de påstår at de har kommet med følgende “avsløringer”:

• Medlemstriksingen som SOS Rasisme ble dømt for i november 2011 er norgeshistoriens største kjente tilfelle.

Til denne påstanden er det flere ting å si:

  1. Når det gjelder antallet medlemmer det strides om så er dette tellende medlemmer i forhold til kravene som stilles fra Barne og Likestillingsdepartementet (BLD). SOS Rasisme har dokumentert at vår tolkning har vært kontrollert og godkjent av BLDs kontrollorgan [1] . På tross av dette så ble SOS Rasisme dømt for dette forholdet. En dom vi ikke kan gjøre annet enn å forholde oss hodersitende til [1]
  2. Tar en vekk disse medlemmene så er det hos SOS Rasisme som i alle andre medlemsregistere som føres inn fra håndskrevne lister feil. LNU har i flere måneder hatt våre medlemslister for gjennomgang og funnet feil. Men antallet feil som er funnet er under 2 %, noe som er langt under kravet for å kreve pengene tilbake [1] .

• Dagbladet har avslørt høye medlemstall og fiktive identiteter i medlemsregisteret. SOS Rasisme har investert i flere eiendommer med penger bevilget til antirasistisk arbeid.

Dagbladet har ikke avslørt noen “fiktive identiteter”. Det er blitt avslørt (først og fremst av andre enn Dagbladet) feil i vårt medlemsregister. Det er også blitt avslørt at personer som selv ikke har meldt seg inn i vårt medlemsregister er ført inn. Men årsakene til disse er mange, og det er ikke dokumentert at noen av dem skyldes bevisst juks. En av de vanligste årsakene er at de håndskrevne listene tolkes feil. Vi har et felt for telefonnummer på våre verveskjemaer. En viktig årsak til dette feltet er at håndskrevne numre gjerne er letter å tolke enn håndskrevne bokstaver. Når vi kommer over et navn som er vanskelig å tolke som skriver vi inn telefonnummeret inn i telefonkatalogen.no, og da får vi gjerne opp navn og adresse på vedkommende. Men i noen tilfeller som kan f.eks. tallet “4” tolkes som “9” og da blir helt feil person registrert i medlemsregisteret.

• SOS Rasisme kreves nå for over 17 millioner kroner totalt fra ulike støttegivere. Kravene kan stige.

• SOS Rasisme mener de ikke har bedrevet medlemsjuks, og at investeringene ikke var i strid med regelverket.

• Dagbladet har avslørt og dokumentert hvordan medlemmer av det kommunistiske partiet Tjen Folket innehar flertallet av de høyest lønnede og viktigste posisjonene i organisasjonen.

Det har aldri vært noen infiltrasjon av Tjen Folket i SOS Rasisme. Både personer fra Tjen Folket og Høyre er like velkomne i SOS Rasisme så lenge de er enige i vårt program og vil jobbe i SOS Rasisme som antirasister og ikke legge inn sin partipolitikk hos oss. Om Dagbladets spekulasjoner på hvem som er medlem i Tjen Folket er korrekte så er ikke dette et bevis for “infiltrasjon”. Bildet av at det finnes et skikt av høyt lønnede i SOS Rasisme er også helt feil. Topplønn i SOS Rasisme er kr. 330.000,- i året og dette er etter 8 års ansettelse i organisasjonen. De fleste har med andre ord lavere lønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i 2011 er kr. 378.573 [2] . Lønna er med andre langt under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn..

• Dagbladet har også avslørt hvordan sentrale personer i SOS Rasisme har hentet ut store pengesummer i form av godtgjørelser som er i strid med skatteforskriften og til private ferier.

Dette er helt feil. Dagbladet har ikke kommet med noen slike avsløringer. De har kommet med påstander. Det er ikke det samme.

Det er ikke snakk om store pengesummer. Det er snakk om at folk har lagt ut for forskjellige utgifter som de siden har fått tilbake, folk har fått dekka for kjøreutgifter til statens satser. I noen få tilfeller så er det sånn at private reiser er betalt av med kredittkort og så har folk tilbakebetalt dette.

Referanser

  1. ^ I II http://sos-rasisme.no/sentralt/view/14736
  2. ^http://www.fellesforbundetavd2.no/artikler/2011.04.04-tariff.htm

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490