Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 21.05.2012
eiliv

…ny runde i heksejakten.

Dagbladets journalist Eiliv Frich Flydal har nok en gang stilt spørsmål til SOS Rasisme. Vi er heller ikke denne gangen spent på hva han koker i hop.

Spørsmålene fra Flydal er gjengitt nederst.

Vi har blitt grundig kontrollert av Studieforbundet Populus. I en epost fra Populus’ styreleder Ann-Louis Nordstrand het det sågar 10. november 2011 at

«[…] vi gjennom våre ordinære kontroller ikke har avdekket noen urettmessigheter.»

I en tilsynsrapport fra Vox kan vi også lese:

Vox fikk i etterkant av tilsynet oversendt rapport fra studieforbundets kontrollkomité, som hadde gjennomført kurskontroll med et utvalg kurs i 2010 i samme medlemsorganisasjon. Kontrollkomiteen (rapport 17.10.2011) fant at kurslister var ført i tråd med forskriftene og “gir etter vår mening ikke grunnlag for å trekke den slutning at kursene ikke er gjennomført etter intensjonene”. Kontrollkomiteen konkluderer med at de oppgitte tallene kan stemme. Samtidig medgir kontrollkomiteen at antallet reelle opplæringstimer kan være vanskelig å kontrollere.

Disse sitatene skulle si det meste om situasjonen.

På tross av dette ble SOS Rasisme suspendert fra studieforbundet Populus rett før jul i fjor. Dette vedtaket anket vi, og det skal behandles på årsmøtet i studieforbundet den 23. mai.

Grunnlaget for vår anke er todelt:

  1. Rettssaken mellom LNU og SOS Rasisme skal ikke ha noe å si for vårt forhold til Populus.
  2. Vi mener det er urimelig at vi straffes for å ha god internkontroll.

Vi oppdaget selv feil ved et av våre kurs og tok kontakt med administrasjonen i Populus for å ordne opp i dette. Dette forholdet ble ordnet opp i, og vi har ikke fått penger for dette kurset. Disse var heller ikke utbetalt før vi sa fra om at noe antakelig var feil.Dette kan skape en svært usunn praksis. I ytterste konsekvens kan medlemsorganisasjoner bevisst la være å rydde opp i forhold som er uklare rett og slett av frykt for å bli ekskludert. Vi mener at vi har oppført oss helt i tråd med regelverket i Populus og håper på støtte til vår ankesak på årsmøtet. Samtidig ber vi også alle der om å ikke la seg påvirke av hva Flydal kommer til å skrive i Dagbladet, men heller stole på egne vurderinger og å søke sannheten selv.

Her er Flydals spørsmål:

  1. Har det foregått innesending av feilaktige lister fra SOS Rasisme til Populus?
  2. Er dette gjort med viten og vilje, for å øke støtten til SOS Rasisme?
  3. Hvem har hatt ansvaret for SOS Rasismes innlevering av lister til Populus?
  4. Noe dere vil legge til?

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490