Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 11.02.2013
Fra stand mot muslimhets i Trondheim 9. april. Foto: Trondheim SOS Rasisme

Journalist Eiliv Flydal i Dagbladet fortsetter sin forfølgelse av SOS

Rasisme – nå også i Trondheim.

SOS Rasisme har fått spørsmål fra Flydal om støtte fra Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Blant annet spør Flydal: ”Hvilke medlemstall har SOS Rasisme oppgitt i søknadene som ble levert for disse utbetalingene? Er det levert inn tall i søkanden for støtte i 2012 til fylkeskommunen som var blant de som Haugaland tingrett dømte SOS Rasisme for i 2011 og 2012?”

Flydal skriver også: ”Trondheim kommune sier nå at de vil ettergå alle søknader og utbetalt støtte til SOS Rasisme i disse årene, fordi de frykter at grunnlaget er feilaktig.”

Kjell Gunnar Larsen, hovedkasserer i SOS Rasisme har svart følgende til Dagbladet: Trondheim SOS Rasisme og Trøndelag SOS Rasisme har levert medlemstall i forhold til det regelverket som finnes for de ulike støtteordningene i Trondheim og i Sør-Trøndelag. Disse ordningene har ikke et regelverk som er likt det som Fordelingsutvalget har. De er derfor heller ikke bundet av dette.

- De søknadene som er sendt inn inneholder uansett ikke tall fra den perioden som er omtalt i dommen i Haugesund. Siste året SOS Rasisme i Norge fikk støtte var i 2009, grunnlagstallene for denne støtten var 2007.

- Det er levert rapporter og regnskap for alle prosjekt som det er innvilga støtte til. Der er alle detaljer gjort rede for, det har ikke kommet innsigelser mot bruken av penger fra Trondheim kommune.

- I de nevnte årene har de vært en av de desidert største og mest aktive ungdomsorganisasjonene i Trondheim og Trøndelag. Lokallagene har vært svært synlige og hundrevis av mennesker har deltatt aktivt i organisasjonens arbeid lokalt de seneste årene. Alle som har fulgt med lokalt vet dette. De samarbeider mer enn gjerne med kommunen og fylkeskommunen for å rydde vekk tvil og vil besvare alle deres konkrete spørsmål.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490