Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 02.11.2016

Haugaland tingrett har frikjent SOS Rasismes tillitsvalgte på en rekke punkter. For Kjell Gunnar Larsens del så er han frikjent for 20 av 29 tiltalepunkter. De samme punktene er de andre tiltalte også frikjent for.

Haugaland tingrett har frikjent SOS Rasismes tillitsvalgte på en rekke punkter. For Kjell Gunnar Larsens del så er han frikjent for 20 av 29 tiltalepunkter. De samme punktene er de andre tiltalte også frikjent for.

Vi er glade for alle punktene der de tiltalte er blitt frikjent, men vi er skuffa over de påstandene som fremdeles finnes i dommen.

Tingretten har ikke klart å skjære igjennom alle påstandene om medlemsjuks.

Tingretten har klart å tolke bevis direkte motsatt av det som det er saklig grunn for å påstå, i dommen skriver de: “Han var i dialog med stønadsyterne og det var han som var i dialog med revisor som påpekte at SOS Rasismes fortolkning av regelverket var feil.”

Det finnes flere andre eksempler på det samme. Folk er blitt dømt for forhold som er motbevist i retten.

Dette stemmer ikke, den revisoren som tok opp dette mente at de forklaringene som hun fikk var tilfredsstillende.

Rettsaken avslørte at påtalemyndighetene ikke hadde noen bevis for sine påstander.

Rettsaken viste også at SOS Rasisme hadde godt belegg gjennom kontrollmyndighetene og flere revisorer for å mene at vår praksis rundt familiemedlemskap var godt innenfor regelverket.

De tillitsvalgte kommer til å drøfte spørsmålet om en anke med sine advokater.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490