Gå til meny

Test

«Opptøyene i Frankrike er en kraftig advarsel om konfliktene som kan komme dersom vi ikke tar integreringen av innvandrere på alvor» advarer Per Sandberg og FrP 7. november.

ttFor en gangs skyld er SOS Rasisme enige i et sitat fra Per Sandberg. Hvis dagens strukturelle forskjellsbehandling av folk med innvandrerbakgrunn og andre nordmenn fortsetter vil det skape store problemer for hele samfunnet vårt.

1. Arbeidsledigheten blant "ikke-vestlige" innvandrere er nær tre ganger høyere enn hos andre nordmenn. Ofte får ikke innvandrere jobb, selv om de er overkvalifiserte. Blant "ikke-vestlige" innvandrere i arbeid er gjennomsnittsinntekten ca. 20% lavere enn hos resten av befolkningen.

2. Innvandrere sliter på boligmarkedet, og blir ofte uglesett i «hvite» boretslag.

3. Innvandrere nektes adgang til utesteder og andre sosiale arenaer

Mellomoverskrift

Hvis FrP får gjennomslag for sin politikk vil denne utviklinga forsterkes og føre til mer segregering, rasisme og sosiale problemer. Dette er oppskriften for de som ønsker franske tilstander i Norge. Heldigvis har vi i Norge fortsatt en tro på likeverd og en sterk antirasistisk bevegelse. Skremselsbildet fra FrP kan først bli en realitet når disse menneskelige verdiene erstattes av segregering og rasisme.

FrP vil helst ha assimilering: Innvandrere må fratas all sin kulturelle identitet hvis de skal bli godtatt i det norske samfunnet. For de som ikke blir «helt norske» er resultatet segregering: De blir annenrangs borgere, tvunget til å leve på utsiden av samfunnet.

I et integrert samfunn som gir alle like muligheter og respekt, uansett hudfarge eller etnisk tilhørighet, er det ikke rom for «fremmedfrykt». Da kan ikke innvandrere gjøres til syndebukker for alt som er galt i verden.

Derfor vil FrP for en hver pris ikke ha integrering.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490