Gå til meny

Erna Solberg og Bjarne Håkon Hanssen raser etter «skandalen» der UDI innvilget opphold til 182 Irakiske flyktninger. - Umenneskelig kynisme fra de politisk ansvarlige, mener SOS Rasisme.

Erna Solberg og Bjarne Håkon Hanssen raser etter «skandalen» der UDI innvilget opphold til 182 Irakiske flyktninger. - Umenneskelig kynisme fra de politisk ansvarlige, mener SOS Rasisme.


Etter massivt press fra norske og internasjonale organisasjoner (bl.a. FN), og etter oppfordring fra de Irakiske myndighetene, ga den sittende regjeringen i januar 2005 endelig etter for kravene om opphold til de såkalte MUF-erne. «MUF»-erne var kurdiske flyktninger fra Nord-Irak som i 2000 fikk innvilget «midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening», et vedtak som i seg selv brøt med prinsipper for asylbehandling.


Etter å ha bodd i Norge i mer enn fem år under svært vanskelige forhold, uten sikkerhet for framtiden, etter å ha blitt kastet på gata uten penger til mat og fratatt muligheten til arbeid – så skulle denne gruppen altså endelig få bli i Norge.

Men, fullt så «lett» skulle det ikke bli. I forskriften fra Erna Solbergs departement ble det satt krav om at de som fikk bli måtte være i fast arbeid, og være garantert fast arbeid i ett år framover.


Å stille slike krav til en gruppe asylsøkere som regjeringen i årevis har nektet adgang til arbeidsmarkedet var kalkulert kynisme. Politikerne visste at mange av MUF-erne mistet jobbene sine nettopp fordi arbeidsgiverne var usikre på om de vil bli kastet ut av landet.


At mer enn 500 av MUF-erne faktisk klarte å oppfylle de strenge kravene fra Solberg er en liten sensasjon, og viser hvor hardt disse flyktningene har jobbet for å få opphold i Norge. Det skulle allikevel ikke være nødvendig for å få beskyttelse.

Utlendingslovens § 8, annet ledd, slår fast at det skal vurderes om det finnes sterke menneskelige hensyn ved behandling av asylsøknader. UDI gjorde i dette tilfellet jobben sin, og innvilget opphold til 182 av MUF-erne som ikke hadde fast jobb på den tiden.


Hanssen mener at «UDI senker terskelen for denne gruppen, irakiske kurdere, som gjør at de får opphold på et annet grunnlag enn andre ville fått». Dermed viderefører han den kollektive behandlingen som MUF-erne har vært ofre for i seks år.


SOS Rasisme vil gi full støtte til daværende UDI-direktør Trygve Nordby, som i dag nekter å ta kritikk for behandlingen av MUF-erne. Samtidig stiller vi oss uforstående til at Bjarne Håkon Hanssen, som i følge Soria Moria-erklæringen skulle stå for en «ny asylpolitikk», slutter seg til Jern-Ernas hylekor i denne saken.


Vi håper at disse uttalelsene ikke gjenspeiler det synet den rød-grønne regjeringa har på behandling av asylsøkere.


Les mer om MUF-erne på: http://www.sos-rasisme.no/muf/

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490