Gå til meny

Fra ordboken:
ras|is´me -n (fra eng.) menneskesyn, politikk el. sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne, rasefordommer.
Rasismen bygger på forestillingen om at noen raser er høyerestående, mens andre raser er laverestående. Enda mer grunnleggende bygger rasismen altså på forståelsen av at mennesker biologisk kan deles inn i raser. Dette finnes det ikke vitenskapelig hold for å påstå. Menneskeslekten (the human race) består av kun en rase, og uansett om man er svart hvit, gul, grønn eller blå tilhører man nøyaktig samme rase.

For mer informasjon om raseteori anbefales bl.a. følgende bøker:

- The history and geography of human genes - Cavalli-Sforza m.fl.

- The myth of human races - Alain F. Corcos

- Rasismens intellektuelle røtter : rase, psykiatri og vitenskap - et historisk perspektiv - Nils Johan Lavik
Det har blitt drevet fram en omfattende propaganda rundt raseteori. Målet med denne propagandaen har vært å kunne rettferdiggjøre grusomheter som kolonisering av andre folk og land (imperialisme), slaveri, økonomisk ulikhet, og forfølgelser av bestemte folkeslag.
Raseteorien har variert i kompleksitet, og man kan se at rasisme ikke er en "låst" ideologi. Den har tvert i mot blitt brukt i forhold til religion, hudfarge, kultur, historie, fysiske landegrenser osv.
For å forklare rasisme mer folkelig kan vi si at rasisme er en ideologi/ tro som søker å dele mennesker inn i grupper, betrakte noen av gruppene som mindre verdifulle enn andre, og knytte en determinisme til dette, dvs. at det er forhold som er slik fra naturens side.

SOS Rasisme definerer rasismen som et trehodet troll. De forskjellige hodene på trollet er: organisert rasisme, statlig rasisme og hverdagsrasisme. Litt kort om hver av dem:

Den organiserte rasismen er enten partipolitiske grupperinger, eller andre organisasjoner som tilkjenner seg et rasistisk eller diskriminerende tankegods. De er grupper som fremelsker voldelige handlinger og sprer hat, terror og frykt. I denne gruppen tilhører også nazister/fascister

Den statlige rasismen er den typen rasisme som blir begått av statlige eller offentlige organer, som f eks sosialkontoret, politiet eller justisdepartementet. Det finnes enkeltpersoner som er rasister i alle yrker og samfunnslag. Når ansatte i det offentlige er rasister vil dette ha en spesielt skadelig virkning.

Hverdagsrasismen er den formen for rasisme som er mest utbredt og også den formen som er vanskeligst å kjempe mot. Grunnen til dette kan være at den til tider kan være vanskelig å identifisere fordi den opptrer i stor grad som "private" fordommer. Vi har alle forskjellige former for fordommer, hos noen er disse fordommene rasistiske. Hverdagsrasisme går under flere navn.

Dessverre har nesten alle noen eller flere fordommer om mye, ikke bare om det som vedrører rasisme. Det viktigste er å erkjenne at man har fordommer, for å kunne bekjempe dem.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490