Gå til meny

Veldig ofte får vi høre at rasismen alltid har eksistert, og alltid vil eksistere, men dette stemmer ikke. Rasismen oppstod som følge av raseteorien, og vi kan faktisk tidfeste rasismens fødsel til 1720-årene i Frankrike. Den franske greven Henri de Boulainvilliers følte et behov for å rettferdiggjøre adelens herredømme over tredjestanden, det franske folket. Boulainvilliers mente at adelen var en "frankisk rase", men tredjestanden var "gallere", som var beseiret militært. Begrepet viste seg like nyttig for tredjestanden da den gjorde revolusjon. Grevens ideer ble utgitt i 1727, fem år etter hans død.

Raseteorien akselererte som følge av kolonitiden, da en måtte rettferdiggjøre slavehandelen.

Norge har egentlig aldri vært en stor kolonimakt. Vi lå under Danmark (1380 til 1814) og da var vi med på slavehandelen. En slave selges for 160 daler av Norge-Danmark i 1780. En rekke adelsfolk i Norge tjente store penger på denne handelen. Her kom også rasismen inn, man måtte finne et forsvar for å kunne selge mennesker. Forsvaret ble å si at de som kom fra slavekysten (Afrikas vestkyst) ikke var mennesker, de tilhørte en lavere rase.

Innvirkning på norsk samfunnsliv fra kolonialismens tidsalder, var ikke bare økonomisk og teknologisk vinning. Her i landet ble det også brukt raseteorier og forklaringer som hadde sin opprinnelse i slavehandelstiden, og man tilpasset dem og utvidet dem til å gjelde andre folkegrupper. Og det gjør dessverre mange fremdeles i dag.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490