Gå til meny

Et veldig vanlig spørsmål, men dessverre tilnærmet umulig å svare på. Grunnene til det er åpenbare: Det er helt klart at enten er en person rasist eller så er han/hun ikke rasist, men det finnes selvsagt grader av rasistiske holdninger. Vi måtte altså finne et kategoriseringssystem som delte mennesker inn i "rasister" og "ikke-rasister", noe som ville blitt enormt komplisert.
Et holdepunkt vi har er hva folk selv definerer seg som, men problemet her blir også åpenbart: Veldig mange med rasistiske holdninger har utsagn som: "Jeg er ikke rasist, men..." etterfulgt av noe veldig mange ville karakterisert som rasistisk. De ville selvsagt svare at de ikke var rasister dersom de ble spurt i en undersøkelse.
Hvor mange aktive nazister som finnes i Norge er et mye enklere spørsmål. Politiet og resten av samfunnet har noenlunde styr på nazistenes aktiviteter, og man regner med at det finnes omtrent 100-300 nazister i Norge, alt ettersom hvilke undersøkelser og autoriteter man forholder seg til. Svaret vil da uansett bli at antallet nazister i Norge ikke er spesielt høyt.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490