Gå til meny

Det er nok flere ting, og det finnes også mange meninger om det. Noen såkalte forskere mener at folk blir rasister fordi de har blitt behandlet dårlig av "innvandrere" eller antirasister og at samfunnet har sviktet dem. Dette er selvsagt en helt urimelig påstand. Mennesker begynner ikke på eget initiativ å hate hele grupper av mennesker fordi de har blitt behandlet dårlig av representanter for disse gruppene.
Det er nok helt sikkert slik at blant rasistene og spesielt nazistene finnes mistilpassede personer som er med for voldens skyld, men dette er ikke hele sannheten. Folk blir rasister fordi de blir utsatt for rasistisk propaganda. De finner en syndebukk det er tradisjoner for å legge skylden over på. Det vil nok alltid være personer som "faller utenfor", men det er langt ifra naturlig at disse skal bli rasister eller nazister.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490