Gå til meny

Forskjellen ligger i at rasistene ikke nødvendigvis er for en fascistisk (udemokratisk) styreform, men at de kort sagt mener at mennesker av andre "raser" (uavhengig av hvilket begrep de selv velger å bruke) har mindre verdi enn de selv. Nazistene er på sin egen måte overbevist om at andre "raser" har mindre verdi enn de selv, og at det er fornuftig å organisere et samfunn med denne (mis-)forståelsen som grunnlag. Vi kan for enkelhetens skyld si at nazistene er mer ekstreme rasister.
Utover dette kan vi si at rasistene vil bli enkle brikker for nazistene i et maktspill.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490