Gå til meny

Italia kom det en båt med nesten 1000 kurdiske flyktninger, da ble det erklært unntakstilstand i landet. Omregnet til norske forhold så er det samme som om en båt med 78 flyktninger hadde kommet til Norge. (Sett i forhold til innbyggertall) Hadde dette ført til unntakstilstand?

I Italia kom det en båt med nesten 1000 kurdiske flyktninger, da ble det erklært unntakstilstand i landet. Omregnet til norske forhold så er det samme som om en båt med 78 flyktninger hadde kommet til Norge. (Sett i forhold til innbyggertall)

Hadde dette ført til unntakstilstand?

 

De som prøver å komme seg til Europa er mennesker på flukt fra en tøff virkelighet, i Syria lever det mange Kurdere i flyktningeleirer. Vi vet alle hvordan folk lever i de palestinske flyktningeleirene, tror noen at forholdene er bedre i de kurdiske flyktningeleirene? Hvem tror at vanlige mennesker ville legge ut på havet i en rustholk med sine egne barn hvis de hadde noen bedre alternativer?

 

Hvorfor er det flere media som omtaler disse flyktninger som "ulovlige", har ikke flyktninger lenger krav på noen former for rettssikkerhet. Har ikke lenger flyktninger til Europa krav på individuell behandling, når de er muslimer? Er Europa innblandet i en verdenskrig eller en så dyp økonomisk krise at alle FN-konvensjoner kan settes til side?

 

Nestleder i SOS Rasisme; Ketil W. Aanensen, uttaler:
"SOS Rasisme reagerer kraftig på at enkelte nettaviser og tv-kanaler stempler mennesker på flukt som "ulovlige" på tross av at disse flyktningene ikke en gang har fått søke asyl, langt mindre har fått noen avgjørelse på denne.
Det er greit nok at retningslinjer fra Pressens Faglige Utvalg om forhåndsdømming antagelig ikke blir studert hver uke, men siden påsken nå nærmer seg så bør vel ropet om "korsfest, korsfest" møte noe ettertanke og kritisk utprøving hos et ansvarsbevisst media."

 

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490