Gå til meny

De siste årene har det vært en stor tilstrømning til Norge av asylsøkere som ikke har et beskyttelsesbehov. I mange tilfeller dreier det seg om personer som har betalt store summer til bakmenn med løfte om arbeid og varig opphold i Norge. For å gi et signal til asylsøkerne og bakmennene, og for å kunne bruke ressursene på de sakene der behovet for beskyttelse er reelt, har regjeringen ansett det nødvendig å sette i verk tiltak, skriver Erna Solberg.. Vi minner om at samme Solberg står bak å fjerne kriteriet om at "menneskesmugling" må foregå med profitthensikt for å være straffbart.

Fra toppmenyen

Fra toppmenyen

Nyheter:

Organisasjon:

Ressurser:

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490