Gå til meny

USAs behandling av fangene fra Afghanistan som blir holdt på en amerikansk militærbase på Cuba er grotesk. De blir, blant annet, holdt fanget i bur med en treplate over halve buret, uten beskyttelse mot vær og vind fra sidene. De blir nektet status som krigsfanger, men de skal på tross av dette stilles for militærdomstoler. De skal dømmes uten muligheter for å anke.

USAs behandling av fangene fra Afghanistan som blir holdt på en amerikansk militærbase på Cuba er grotesk. De blir, blant annet, holdt fanget i bur med en treplate over halve buret, uten beskyttelse mot vær og vind fra sidene. De blir nektet status som krigsfanger, men de skal på tross av dette stilles for militærdomstoler. De skal dømmes uten muligheter for å anke.

 

Dette kan bare skje fordi disse fangene i all hovedsak ikke er hvite, selv de verste naziforbryterne som ble fengslet og dømt etter den andre verdenskrig fikk en helt annet behandling under sitt fangenskap.

 

Dette er rasisme av verste sort.

 

Hvis USA er av den oppfatning at noen av disse fangene er krigsforbrytere må disse utleveres til den internasjonale krigsforbryterdomstolen for tiltale og dom, dette kravet må gjelde alle personer, ikke bare hvite, tidligere statsministere fra Serbia. Hvis USA er av den oppfatning at noen av disse personene er medansvarlige for tragedien 11. september så får USA stille disse for vanlige sivile domstoler slik at vanlige sivile rettsregler kan gjelde. USA er ikke truet på en slik måte at de som nasjon må slå tilbake vilkårlig, grovt og uten hensyn til dem de slår til mot.

 

Vi reagerer sterkt på at den norske regjeringen ikke har gått klart og hardt ut mot denne behandlingen som disse fangene får.

 

Vi gjentar at denne behandlingen er rasisme av verste sort, selv de generalene med mest blod på hendene etter oppløsningen av Jugoslavia har ikke blitt behandlet på en slik måte.

 

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490