Gå til meny

Anken i saka til Avin Yousef Khadir står i motsetnad til dei politiske signala frå regjeringa om at det skal leggjast større vekt på barns beste og tilknyting til landet i asylsaker, hevdar advokat Ellen-Karine Hektoen.

Fra toppmenyen

Fra toppmenyen

Nyheter:

Organisasjon:

Ressurser:

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490