Gå til meny

SOS Rasisme ble startet i Norge i 1985, etter inspirasjon fra SOS Racisme i Frankrike. Formålet var – og er – å skape en bred allianse mot den økende rasismen – enten det er organisert rasisme/nazisme, statlig rasisme eller hverdagsrasisme.

SOS Rasisme er en politisk organisasjon som jobber mot alle former for rasisme og nazisme, men partipolitisk uavhengig, og tillater da ikke partipolitiske markeringer av noe slag på arrangementene sine.

SOS Rasisme mener at det er viktig å arbeide i lokalmiljøet. Vi har mer enn 270 lokallag over hele landet, og over 40 000 medlemmer.

SOS Rasisme er en ikkevoldelig og rusfri organisasjon.

SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen at rasismen langt fra er innvandrerne sitt problem alene – selv om det er de som oftest er ofrene for fordommer, diskriminering og trakassering.

SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med plass for alle, der alle har de samme rettighetene, uansett hudfarge, seksuell legning og religion. Et samfunn der en ikke trenger å frykte diskriminering.

 

Formell organisering:

For en demokratisk organisasjon er det nødvendig at våre medlemmer og lokallag skal vite hvordan organisasjonen er bygget opp.

Derfor har vi laget et organisasjonskart som viser hvordan SOS Rasisme formelt er bygget opp. Vi tror at dette kartet gir en grei beskrivelse av hvordan SOS Rasisme er organisert, og det kan være greit for alle lokallag og aktivister å skrive dette ut, hvis en lurer på noe i forhold til SOS Rasismes oppbygning. Oppbevar det for eksempel sammen med vedtektene. Kartet er i pdf-format, og du kan trykke på det lille bildet ved siden av for å åpne det.

Har du ikke Adobe Acrobat Reader eller Adobe Acrobat klikker du her for å laste Acrobat Reader ned gratis. (Programmet er nødvendig i mange sammenhenger og svært nyttig.)

Organisasjonskart - trykk for større pdf-format

 

Sentralleddet:

SOS Rasismes høyeste organ er Landsmøtet (LM). Dette avholdes normalt annethvert år. Ethvert lokallag i SOS Rasisme har rett til å sende et visst antall delegater dit.

Landsmøtet vedtar blant annet vedtekter, arbeidsplan og prinsipprogram og utpeker et Landsstyre (LS), bestående av et Økonomiutvalg (ØU) og et Arbeidsutvalg (AU). (Se hvem som sitter i Landsstyret)

ØU befinner seg i Haugesund og AU i Oslo. AU og ØU tar seg av den daglige driften av SOS Rasisme. Ledelsen er blant annet ansvarlige for lokallagskonferanser og andre konferanser, å lage medlemsavisa Antirasisten, sette nasjonal antirasistisk dagsorden og å bistå lokallagene i deres daglige drift.

 

Lokallagene:

SOS Rasismes viktigste ledd til medlemmene er lokallagene.

Ethvert medlem i SOS Rasisme har mulighet til å delta i et lokallag. Det er selvsagt ønskelig at så mange som mulig jobber lokalt.

Vi i SOS Rasisme mener at lokallagene selv må avgjøre hvordan de ønsker å jobbe, og på hvilken måte de mener det er mest virkningsfullt å jobbe. Derfor har det opp gjennom åra eksistert jentelag, teatergrupper, rådgivningsgrupper, fylkeslag, skolelag og studentlag. Vi er åpne for at folk kan drive f eks internett-lag, skate-lag, film-lag, avis-lag osv. Det finnes ingen fasit over hva som er “korrekte” antirasistiske saker, her legger vi i stor grad vegen mens vi går den.

Vi mener at det er en forutsetning for en massebevegelse at det skal være praktisk mulig for folk i alle aldre, med alle interesser å jobbe antirasistisk i SOS Rasisme. Vanligvis har lagene hatt møteaktivitet som en basis for annen aktivitet. Det har vært en forståelse av at vi jobber best når det er et sosialt nett og en kontinuitet i laget. Det er ønskelig at lokallaga jobber utad; at det vi gjør får konsekvenser; at folk legger merke til oss og blir aktive antirasister sjøl.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490