Gå til meny

SOS Rasisme, ved 1. nestleder Ola Melbye Pettersen, vil med dette anmelde organisasjonen «Vigrid» og Øyvind Heian for brudd på straffelovens (strl.) § 135a – "rasismeparagrafen».

Sentrum Poltikammer

Bakgrunnen for anmeldelsen er som følger: Vigrid sprer systematisk rasistisk hets og trusler mot personer og folkegrupper fra sine nettsider. Deres viktigste offentlige kommunikasjonskanal er deres hjemmeside.

I går, 14.September, ble det lagt ut følgende tekst øverst på siden, www.vigrid.net:

“Vil Nelson Mandela drepe alle hvite?
Millioner på millioner hjernevaskete hvite folk over hele kloden er programmert til å hylde negeren Nelson Mandela. Det bør de slutte med straks. Mandela var en terrorist som var styrt av jødiske bakmenn som Joe Slovo…"

I denne teksten omtales Nelson Mandela som en «terrorist» som var med på og «hjernevaske alle hvite» til å følge og adlyde mørkhudete mennesker. De bruker ordet «neger» i en rasistisk sammenheng. De skriver også at Nelson Mandela er del av en jødisk konspirasjon om å ta over verden.

Dette utdraget fra nettsiden mener vi er i klart brudd med bestemmelsene i strl. § 135a.

Den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 135a er, i følge Politidirektoratets “Håndbok for bekjempelse av straffbar høyreekstrem og rasistisk virksomhet” følgende:

  1. Det må foreligge en uttalelse eller meddelelse
  2. Uttalelsen/meddelelsen må være fremsatt offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten
  3. Uttalelsen/meddelelsen må være truende, forhånende, eller utsette for hat, forfølgelse eller ringeakt
  4. Uttalelsen/meddelelsen må utsette personer eller grupper for trusler, hat ringeakt m.v. på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

I utdraget fra nettsiden som vi har presentert over mener vi at alle fire punktene er dekket i mer enn tilstrekkelig grad.

Vi mener dette er et klart brudd på strl. § 135a, og vi ber om at Oslo Politidistrikt etterforsker og tar ut påtale mot Vigrid, ved Øyvind Heian som er oppgitt som kontaktperson.

Undertegnede er kjent med at falsk anmeldelse er straffbart etter strl. § 168.

Om dere har spørsmål eller ønsker ytterligere kommentarer, ta kontakt med Ola Melbye Pettersen, telefon 23 00 29 00.

Med antirasistisk hilsen

Ola Melbye Pettersen 1. nestleder, SOS Rasisme i Norge

Vedlegg: – Utskrift fra nettside (2)

Kopi til: – post ut

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490