Gå til meny

Behandlingen av flyktninger på veg til Europa er med på å skape rasisme. Gjennen prosjektet “All Different All Equal ved Europas grenser?” vil vi spre informasjon om dette. Vil du delta i prosjektet?

All Different All Equal ved Europas grenser? er et samarbeidsprosjekt mellom All Different – All Equal og SOS Rasisme. Målet med prosjektet er å spre informasjon om forholdene ved Europas grenser, om hva folk flykter fra og hva de kommer til. Vi tror at måten flyktninger til Europa behandles på og fremstilles i media er med på å bygge opp under rasistiske holdninger. Å spre informasjon om hva som virkelig skjer kan bidra til mindre rasisme og økt forståelse og respekt for de individuelle valgene som ligger bak en flukt.

Du kan være med!

På denne nettsiden finner du alt du trenger for å være en del av prosjektet! Målet er at flest mulig skal ta denne informasjonen i bruk å spre den på sin egen måte. Du kan lese bakgrunnsstoff eller printe ut standardforedraget og holde et foredrag på skolen din, du kan laste ned bilder og printe ut malen for kreativt verksted (se under tips!) og lage veggutstilling sammen med vennene dine, eller du kan bestille mini-brosjyrer, dele dem ut og starte en diskusjon!

All different all equal LOGO

Dette prosjektet er en del av All Different – All Equal kampanjen. Dersom du melder deg til dette prosjektet og bidrar på din måte til å spre informasjonen videre, er du med i en antirasistisk kampanje som 100 000vis av ungdom i hele Europa er med på! Kampanjens formål er å bekjempe fordommer og diskriminering. Du kan bli med på noe større! Du kan få folk til å dobbelt-tenke!

Bestill materiell

Bestillingsskjema (må inneholde følgende poster: Vil bestille løpesedler(antall), vil bestille standardforedrag (på foiler eller på fil), vil bestille bilder (angi tema, antall, hva de skal brukes til, på fil eller utskrift, vil ha hjelp/mer info, vil bli aktiv i SOS rasisme)

Bakgrunnstoff

Linker

Jeg vil bli aktiv/ medlem i SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490