Gå til meny

Innledning til SOS Rasismes kokebok mot nazisme.

SOS Rasisme har helt siden opprettelsen i 1985 jobbet mot alle former for rasisme. Vi snakker om rasismen som et trehodet troll; Hverdagsrasismen, den statlige/ institusjonelle rasismen og den organiserte voldsrasismen/ nazismen. Rasismen kan altså ta flere former og uttrykk, men disse er alltid gjensidig avhengig av og styrker hverandre.

I 2004 satt Landsstyret i SOS Rasisme ned et eget utvalg med ansvar for å koordinere det sentrale arbeidet mot nazisme og å bistå lokale initiativ mot nazisme. Dette utvalget fikk navnet Antinaziutvalget (ANU).

Kokeboka som idé har vokst frem gjennom det arbeidet ANU har drevet siden 2004. Tanken var å lage en ressursbank der vi samler mesteparten av de erfaringene og kunnskapene vi har opparbeidet, og gjør disse lett tilgjengelige for alle som ønsker å bekjempe nazisme i Norge. I 2008 ble det jobbet intensivt med kokeboka, men både eldre og nyere tekster vil bli lagt til for å forbedre og utvide dette verktøyet i kampen mot nazisme.

SOS Rasisme og ANU jobber ut ifra erkjennelsen av at det er viktig å lære av historien, slik at de mørkeste kapitlene ikke skal gjenta seg. Nazismen i Norge er i dag ikke et stort problem sammenlignet med andre land, den utgjør ingen umiddelbar trussel mot samfunnet. Men nazismen kan og må ikke avfeies som uskyldige guttestreker. Nazistene i Tyskland startet også som en liten håndfull, ofte latterliggjort men med frihet til å organisere seg og vokse. Få år senere var Tyskland et nazistisk diktatur.

Derfor mener vi at denne kokeboka trengs. Som et verktøy for å forebygge oppblomstring av nye miljøer og for å slå tilbake ethvert forsøk på å organisere vold og rasisme.

Vi håper den kommer til nytte, og at vi kan fortsette å utvikle kokeboka etterhvert som det gjøres nye erfaringer rundt omkring i landet.

Aldri mer 1940!

Med antirasistisk hilsen
SOS Rasisme i Norge, Antinaziutvalget