Gå til meny

SOS Rasismes oppsummering av den nazistiske aktiviteten i 2003.

2003 – Nazistene mobiliserer

I 2003 kom de norske nazistene igjen i søkelyset. Økt rekruttering, synlige nazistiske seremonier og stor spredning av nazistisk propagandamateriell var hovedingrediensene i det som ble et lite hyggelig år for antirasister og andre fiender av de voldelige nazistene.

Vigrid vokser

Tore W. Tvedt og hans ”religiøse” nazisekt Vigrid hadde lenge vært kjent blant politi og antirasister, men det var først i 2003 at organisasjonen klarte å hevde sin posisjon på det ytterste høyre. I april kom de første store presseoppslagene som satte fokus på Vigrids nazistiske rekrutteringsseremonier. Gjennom ”dåper” og ”konfirmasjoner” med misbruk av norrøn mytologi og symboler ble ungdom tatt inn i det nazistiske fellesskapet. Det ble rapportert om Vigrid-seremonier flere steder i landet. Hovedsakelig på vestlandet og det sentrale østlandet, men også så langt nord som Troms. Østfold rundt Fredrikstad, Drammensområdet og Romerike i Akershus var kjerneområdene for Vigrids aktivitet i 2003. I følge gruppen selv ble det gjennomført rundt 100 seremonier i løpet av året. Tore W. Tvedt fikk ofte slippe til i mediene med propagandaen sin, og både VG og store lokalaviser hadde flere førstesideoppslag med bilder av nazilederen seremoniene. Denne situasjonen utnyttet Tvedt så godt han kunne og nådde dermed ut til flere hundre tusen nordmenn med sitt menneskefiendtlige tankegods. Vigrid påstår at de er en ikke-voldelig bevegelse som ville verne om ”norske verdier”, men det er kjent at gruppa har drevet kamptrening og oppfordret ”norsk ungdom” til å bære kniv. Tore W. Tvedt har selv blitt dømt for ulovlig våpenbesittelse og rasistiske uttalelser.

”Nasjonal” Ungdom: Nytt navn – ”same old shit”

Etter at Vigrid hadde dominert mediebildet på våren og utover sommeren kunne Bergens Tidende i August melde at det tidligere Boot Boys medlemmet Mikkel Vetvik ledet an i en ny nazistisk gruppe kalt Nasjonal Ungdom. Bak det misvisende organisasjonsnavnet skjulte det seg i hovedsak det samme miljøet som tidligere kalte seg Boot Boys. Gjennom blant annet hjemmesiden til organisasjonen viste det seg at de norske nazistene igjen hadde søkt allianse med sine enda mer voldelige kamerater i Sverige, Nationell Ungdom/ Den Svenska Motståndsrörelsen. På disse sidene blir Nasjonal Ungdom presentert som ungdomsorganisasjonen til Den Norske Motstandsbevegelse. Personer fra Nasjonal Ungdom-miljøet sto bak flere voldshandlinger i 2003, men det var først og fremst gjennom plakater og klistremerker med nazistisk propaganda organisasjonen gjorde seg gjeldende. Store mengder nazi-klistremerker preget gatebildet i flere byer og tettsteder på det sentrale Østlandet, blant annet ble t-banen i Oslo nedgriset. I oktober klarte de også å arrangere en fest med over 70 nazister i Skedsmo, like utenfor Oslo.

Det offentlige og nazismen

Politiet holdt lenge en lav profil ovenfor den nazistiske oppblomstringen. Vigrid annonserte nazidåper uten at politiet grep inn, og både Vigrid og ”Nasjonal” Ungdom har fått spre generell rasisme og ekstremt jødehat på Internettsidene sine. I oktober ringte SOS Rasisme/ AntirasisteN rundt til sentrale folk i politiet og spurt om hvilke tiltak politiet ville sette i gang mot nazistene. Kort tid senere annonserte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de ville sette i gang en landsomfattende offensiv mot Vigrid. I følge PST hadde de registrert over 100 naziseremonier i løpet av året. Offensiven ble innledet sent på høsten, og innebar besøk og såkalte bekymringssamtaler med ungdom i miljøet og deres foresatte.

Nazistene i Norge har tradisjonelt hatt mindre adgang til det offentlige rom enn i land som Sverige og Tyskland, for eksempel har de fleste søknader om å arrangere nazimarsjer har blitt avslått. Allikevel har ikke Norge fulgt opp FNs ”konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering” som forplikter alle medlemsland til å forby nazistiske og rasistiske organisasjoner. I dag kan nazistene i stor grad bygge opp sine kriminelle organisasjoner uten å frykte inngripen fra det politiet og det offentlige. I skrivende stund ligger Internettsidene til både Vigrid og ”Nasjonal” Ungdom fortsatt tilgjengelig for alle, Vigrid sier i media at de har planer om å starte partivirksomhet og stille til valg, og på Øvre Romerike og andre steder terroriserer ”Nasjonal” Ungdom lokalmiljøet nesten hver helg. SOS Rasisme gjentok derfor i hele fjor det gamle kravet om forbud mot nazistisk organisering.

Nazistene er ikke nasjonale eller norrøne

I 2003 fortsatte nazistene å spre den gamle løgnen om at de egentlig er ”sunne nasjonalister”, forsvarere av fedrelandet, norsk kultur og norrøne tradisjoner. Men nazistene er ikke nasjonale, de representer heller ikke ”norske verdier”. Under 2. verdenskrig viste nazistene hvor liten respekt de har for Norge som selvstendig nasjon, og den dag i dag hyller de norske nazistene Hitler og hans okkupasjon av andre nasjoner. Selv om nazister som Tore W. Tvedt misbruker norrøne symboler har norrøn mytologi ingenting med nazisme å gjøre. Den norrøne mytologien er basert på toleranse, ærlighet, troskap, respekt for naturen og alt liv. Begge de to åsatrofellesskapene i Norge tok skarp avstand fra nazistenes misbruk av de norrøne tradisjonene. Antirasister og virkelige nasjonalister må kjempe for at nazistene aldri får ødelegge våre nasjonale symboler.

Bekjemp nazismen

Økningen i den nazistiske aktiviteten i 2003 viste at miljøet ikke forsvant etter drapet på Benjamin Hermansen i 2001, de tok seg bare en pustepause. SOS Rasisme gikk tidlig ut og advarte mot utviklingen. I flere av nazistenes kjerneområder jobbet lokallag av SOS Rasisme aktivt for å demme opp mot miljøet, bl.a. i Fredrikstad, Oslo og på Øvre Romerike. Også SOS Rasisme sentralt prioriterte arbeidet mot nazisme høyt. Det ble utarbeidet løpesedler med argumenter mot nazismen, sendt ut flere pressemeldinger og markeringen av Krystallnatta (starten på jødeutryddelsen) fikk et ekstra løft i fjor. Det ble også opprettet et sentralt antinaziutvalg med formål å være et ressurssenter for lokallag og andre som opplever problemer med nazisme. Det planlegges å utvide dette utvalget med flere personer i tiden framover.

Man må ikke la nazistene få pusterom til å bygge opp sine kriminelle organisasjoner. Selv om nazigruppene fortsatt er små og sliter med indre motsetninger er de en alvorlig trussel mot jøder, innvandrere, homofile, funksjonshemmede, demokratiforkjempere, fagforeningsfolk og antirasister. Så lenge nazistene driver organisert terror mot ”fiendene” sine må vi fortsette å intensivere arbeidet mot denne menneskefiendtlige bevegelsen. Om ikke annet var 2003 en viktig påminnelse for oss antirasister.