Gå til meny

Antinaziutvalgets oppsummering av nazismeåret 2004.

De nazistiske gruppene i Norge fortsatte sin aktivitet i 2004.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at aktivitetsnivået i det mest voldelige av de høyreekstreme miljøene har økt vesentlig de siste to årene. Fortsatt er det Tore Tvedts sekt Vigrid og Boot Boys arvtagerne i ”Nasjonal” Ungdom som utgjør ”massen” i det norske nazimiljøet. Et marginalt miljø som teller maks 300 personer. Den nazistiske propagandaen økte i året som gikk. Plakater og store mengder klistremerker med rasistisk innhold har blitt spredt i lokalmiljøer der Vigrid eller Nasjonal Ungdom har baseområder. Det har også blitt registrert flere nazistiske sider på Internett, som er nazistenes viktigste informasjons- og rekrutteringskanal.

Vigrid fortsetter ”signingsferden”

I 2003 ble den nazistiske sekten Vigrid landskjent gjennom mange store oppslag i media. Det som vakte oppmerksomhet var måten organisasjonen rekrutterte ungdom. Med bruk av ”dåper” og ”konfirmasjoner” med misbruk av norrøn mytologi og symboler reiste den selverklærte profeten Tore W. Tvedt rundt omkring i større deler av landet og spredde sin ekstreme menneskeforakt. Mot slutten av 2003 satte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i gang en offensiv for å få ungdom ut av det nazistiske miljøet. Polititjenestemenn reiste rundt og snakket med familiene til ungdom i faresonen, og advarte mot å la barna bli lokket inn i det ekstreme miljøet. I januar 2004 erklærte PST at aksjonen var vellykket, og at 6 av 10 ungdommer ønsket å trekke seg ut av Vigrid-miljøet. Allikevel fortsatt Tore Tvedt og hans ”disipler” å holde sine seremonier gjennom 2004. I følge Vigrid sine hjemmesider ble det gjennomført 60-70 seremonier i løpet av året. Riktignok uten at pressen ble invitert like ofte. I begynnelsen av mars var imidlertid Vigrid tilbake i rampelyset. Ukebladet Vi Menn lot Tore Tvedt og hans ”arvtager” Thorgrim Bredesen boltre seg over flere sider med store fargebilder. I artikkelen fikk man inntrykk av at Tore Tvedt skulle trekke seg tilbake, men det er ingen tvil om at han fortsatt er den ledende kraften i Vigrid. Vigrid har lenge hevdet at de er en ikkevoldelig organisasjon, som kun ”oppfordrer norske ungdommer til selvforsvar”. Dette bildet fikk en kraftig ripe i lakken under opprullingen av Norgeshistoriens største våpentyveri. Flere av de arresterte etter innbruddet på Jørstadmoen militærleir i august hadde i følge politiet tilknytting til Vigrid. Det er kjent at organisasjonen tidligere har drevet våpentrening, og for nazimiljøet generelt har det alltid vært viktig å ha tilgang til våpen til ”rasekrigen” sin.

”Nasjonal” Ungdom konsoliderer

”Nasjonal” Ungdom, det voldelige nazimiljøet som tidligere kalte seg Boot Boys, fortsatte også aktiviteten sin i 2004. Kjerneområdet til organisasjonen har vært det sentrale Østlandet, men også på Sørlandet (Kristiansand) har en lokal avdeling hatt økt aktivitet i året som gikk. ”Nasjonal” Ungdom/ Boot Boys har tradisjonelt vært mer synlige i gatebildet enn Vigrid. Først og fremst på grunn av den klassiske uniformeringen med barberte hoder, boblejakker og militærboots. I det siste har nazigruppen i stor grad lagt til side uniformeringen. Dette gjør de vanskeligere å identifisere, men også mindre truende i gatebildet. Ole Hortemo, stasjonssjef ved sentrum politistasjon i Kristiansand, mener å se en ”profesjonalisering” av miljøet i byen. Dette er et utslag av at flere tidligere sentrale og erfarne nazister har sluppet ut av fengsel i året som gikk. I følge Hortemo er miljøet blitt mer ideologisk bevisste og bedre organiserte, og de ruser seg langt mindre enn tidligere.

Nazistene sprer frykt og vold

Nazismen har alltid vært synonym med vold og trusler. For nazistene er det et mål å skape et samfunn bygd på frykt og vold, slik at de lettere kan drive gjennom rasisme og undertrykking. I 2004 så vi flere eksempler på at nazistene heller ikke i dagens Norge går av veien for å bruke vold og åpne trusler i sin politiske terrorvirksomhet. I februar ble en 20 år gammel jente og en 21 år gammel gutt fra Romerike Folkehøgskole overfalt og mishandlet på Jessheim i Akershus. Tre nazister fra ”Nasjonal” Ungdom ble pågrepet, men i følge øyenvitner var det et 20-talls nazister i Jessheim sentrum denne fredagskvelden. Noen uker senere ble det arrangert et demonstrasjonstog mot nazisme i Jessheim. Flere kjente nazister dukket opp og provoserte demonstrasjonen før togavgang, blant annet ved å filme de mange antirasistene som deltok. Det var ikke den eneste gangen nazistene tok bilder av antirasister i 2004. Tidlig i juni ble Lars fra Kløfta stoppet av tre nazister tilknyttet Vigrid. Først truet de han med ”skikkelig juling” om han ikke tok av seg en av SOS Rasismes t-skjorter, deretter tok de bilde av han. To dager tidligere rapporterte flere 15-år gamle jenter fra samme område at de følte seg truet av nazister, som også tok bilder av de.

Få dager før 17. mai ble det ringt inn en bombetrussel mot barnetoget i Oslo. Det var Gran barneskole på Furuset som mottok telefontrusselen fra en ukjent mann. Begrunnelsen var at skolen har et flertall av minoritetsspråklige elever, og at innringeren var mot integrering. Skolen bestemte seg først for å holde seg borte fra barnetoget, men valgte til slutt å trosse truslene og delta sammen med de andre Oslo-skolene. Politiet stilte med ekstra beskyttelse av toget, og utdanningsminister Kristin Clemet gikk side om side med barna fra skolen.

I høst ble en 17-åring fra Eidsvoll dømt til ett og et halvt års fengsel for flere tilfeller av grov vold. Gutten, som kalte seg leder for ”Nasjonal” Ungdom på Øvre Romerike, har også tidligere stått bak grov vold. Som 15-åring holdt han på å bli drapsmann da han påførte en 18-åring med innvandrerbakgrunn fra Råholt livstruende hjerneblødning og kjevebeinsbrudd. Den gang ble han dømt til ett års fengsel for rasistisk motivert vold.

Selv om de har stått bak flere episoder med fysisk vold og verbale trusler er det først og fremst gjennom propagandamateriell nazistene har markert seg i offentligheten. Både ”Nasjonal” Ungdom og Vigrid har forsøplet lokalmiljøer med store mengder klistremerker og plakater. Spesielt ”Nasjonal” Ungdom har satset mye på å spre sine klistremerker med rasistisk og voldelig innhold. Lokallag av SOS Rasisme har flere ganger måttet reise rundt til skoler og andre offentlige bygg for å fjerne griseriet.

Propagandamateriellet følges opp av aktiv rekrutteringsvirksomhet i nazistenes kjerneområder. Det er ikke uvanlig at nazistene oppsøker skoler og ungdomsklubber for å lokke lettpåvirkelig ungdom inn i miljøet. Dette er noe skolene er klar over, men som dessverre ikke alltid tas på alvor.

”Rasismeparagrafen” står ubrukt

I juli ble Jessheim sentrum og nærområder nedgriset av plakater og klistremerker fra ”Nasjonal” Ungdom. Selv Ullensaker rådhus ble klistret ned. Plakatene viste bl.a. en ”nordisk” hånd som knuser jøder og mørkhudede personer. Ordfører i kommunen, Harald Espelund, ville ikke ta stilling til om den rasistiske forsøplingen burde anmeldes. Dermed ble det rådmannen som leverte anmeldelse til lensmann Morten Huse. Bare et par dager senere, før etterforskningen av anmeldelsen hadde startet, gikk Huse ut i Romerikes Blad og erklærte at hatpropagandaen var ”innenfor ytringsfrihetens grenser”. Dessverre er dette betegnende for norsk politi sin sviktende håndtering av §135a. I den såkalte rasismeparagrafen i straffeloven står det: ”Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse, herunder ved bruk av symboler, som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse…” De nazistiske plakatene som ble hengt opp i Jessheim og andre steder var åpenbart ”truende”, ”forhånende” og ”utsatte for hat”, ”en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse”. Plakatene ble framsatt offentlig, og dermed rammes de uten tvil av rasismeparagrafen. Allikevel klarer altså det lokale politiet å avfeie det hele med henvisning til den ”altomfattende” ytringsfriheten. Mange mener at høyesteretts frifinnelse av nazisten Terje Sjølie i 2001 har lagt lista altfor høyt for hva som kan dømmes etter rasismeparagrafen.

30. september vedtok Stortinget en endring i grunnloven. Endringen medfører en styrking av ytringsfriheten på de fleste punkter, med unntak av rasistiske ytringer. Det gjenstår nå å se hvilke praktiske konsekvenser dette vil få for myndighetenes håndheving av loven. Norge har, sammen med de andre landene i FN, forpliktet seg til å forby alle former for nazistisk organisering og propaganda. Per i dag har dette ikke ført til et reelt rettsvern mot rasistiske overgrep, men det er mange som kjemper for å styrke norsk lovverk på dette området. Senest i 2002 overleverte SOS Rasisme 10 000 underskrifter som krevde et forbud til justisminister Odd Einar Dørum. Med økende nazistisk og rasistisk propaganda blir det stadig viktigere å kreve et forbud, og et vern mot rasistisk hets.

Mobilisering mot nazismen

Det er bare flertallet av folk som kan fjerne rasismen med roten. Derfor har SOS Rasisme alltid jobbet for å drive bred organisering i lokalmiljøene. Aktive lokallag i SOS Rasisme har vært en svært viktig faktor i kampen mot nazisme, også i 2004. Flere steder der nazistene har hatt aktivitet har nye og etablerte lokallag stått i spissen i kampen mot uvesenet. Et eksempel er det nystartede Larvik SOS Rasisme som ble startet som en motreaksjon til økende Vigrid-aktivitet i området. Andre steder har lokallag systematisk fjernet propaganda fra ”Nasjonal” Ungdom, og jobbet for å få lokale myndigheter og politikere til å ta ansvar. Over hele landet har SOS Rasisme arrangert fakkeltog på Krystallnatta 9. november, Europas største antirasistiske markeringsdag. 11. desember mobiliserte nazistene i Sverige nok en gang til Nordens største nazimarsj. Selv med lav oppslutning klarte rundt 1000 nazister å samle seg i den lille drabantbyen Salem utenfor Stockholm. Vel vitende om at også norske nazister mobiliserte satt SOS Rasisme opp egen buss og dro over grensa for å delta i motdemonstrasjonen i Stockholm sentrum. Det ble en vellykket antirasistisk demonstrasjon, denne gangen betydelig større enn nazistenes. Den politiske kampen for å få nazistene bort fra gatene i Sverige er derimot på langt nær over. At et tusentalls nazister får tillatelse til å marsjere i vårt naboland viser at det antirasistiske arbeidet tross alt har kommet et stykke på vei her i Norge. De svenske tilstandene virker for oss utenkelige, men nettopp derfor må vi jobbe hardt for å videreføre det arbeidet og engasjementet mot nazisme som 2. verdenskrig la grunnen for.

Nazister til valg?

I 2005 er det Stortingsvalg, og med det følger forsøk fra nazister og rasister på å oppnå parlamentarisk innflytelse. I Norge har vi per i dag ikke noe parti som samler de høyreekstreme kreftene, slik for eksempel Front National er i Frankrike eller Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) i Tyskland. Det mangler imidlertid ikke på forsøk. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk i august i fjor ut og advarte mot at det nazististiske partiet NasjonalAlliansen igjen forsøker å etablere seg, denne gangen i Sande, Oslo, Trondheim og Minnesund. PST beskriver partiet som voldelig og ekstremt, og sier det er all grunn til å ta miljøet på alvor. Noe mer diffust er Vigrids annonserte partiprosjekt. Foreløpig har man sett lite annet enn store ord fra Thorgrim Bredesen og Tore W. Tvedt, og de færreste tror at dette blir en realitet. For antirasister blir det nok viktigere å følge med på bevegelsene i det innvandrerfiendtlige partiet Demokratene. Partiet, med de tidligere FrP-toppene Vidar Kleppe og Jan Simonsen i spissen, har sterke bånd til ekstreme rasistiske miljøer. Ved kommunevalget i 2003 sto den kjente rasisten Oddbjørn Jonstad på topp på partiets liste i Oppegård. De har også samarbeid med Forum Mot Islamisering, en ekstremt rasistisk gruppe som spesialiserer seg på hatpropaganda mot muslimer. For SOS Rasisme blir det uansett en prioritert oppgave å holde valget fritt for rasisme, uansett hvilket parti som står bak.

Avslutning

Nazistene i Norge er fortsatt en marginal gruppe, og utgjør ingen stor trussel mot demokratiet. Allikevel er det viktig å ta på alvor enhver bevegelse i disse ekstremt menneskefiendtlige miljøene. SOS Rasisme vil også i det kommende året følge med på nazistenes bevegelser, og møte de med bred og folkelig motstand.