Gå til meny

Antinaziutvalgets oppsummering av nazismeåret 2005.

I 2005 så vi et oppsving i aktivitet og propaganda fra de nazistiske miljøene.

«Vigrid-året»

Det var først og fremst Vigrid som økte rekrutteringen og aktiviteten sin i fjor. Med selvutnevnt «profet» Tore W. Tvedt i spissen gjennomførte de rundt 70 seremonier. Det er også mye som tyder på at det har blitt utført flere ”dåpsseremonier”. Sist gang det var stor aktivitet rundt Vigrid var sommeren 2003. Da satt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i gang en landsomfattende offensiv; de oppsøkte unge medlemmer og deres familie, noe som resulterte i at 50% trakk seg ut.

Mer organisering – flere steder i landet

I tillegg til mange «dåper» og «konfirmasjoner» av nye medlemmer ble flere utnevnt til «goder» (gutter) eller ”volver” (jenter). Å bli ”gode” vil si at de rykker opp i hierarkiet og selv kan gjennomføre innvielse av nye medlemmer. «Gode»-tittelen har tidligere vært forbeholdt Tore Tvedt, Thorgrim Bredesen og andre erfarne Vigrid-medlemmer. I 2005 ble ni personer dypere involvert i sekten.

Aktiviteten i Vigrid har stort sett fulgt bostedsadressen til Tvedt og Bredesen. I 2005 bodde Tvedt mye i Larvik, og ellers i Telemark der Grenland ble et kjerneområde med mange seremonier og mye aktivitet. I tillegg har det blitt gjennomført flere seremonier i Østfold, Buskerud, Sandefjord, Hordaland, Oslo, Aust-Agder, Hordaland og Trøndelag.

Propaganda mot skoleelever

Vigrid oppsøker systematisk utsatt ungdom på skoler og ungdomsklubber. Allikevel er det internett som er den største rekrutteringskilden. I november lanserte Vigrid en «avdeling for elev- og student-assistanse» på hjemmesiden. Her samler de spørsmål de har fått fra skoleelever og sine egne historieforfalskende svar. Siden ble lansert rett etter at kunnskapsminister Øystein Djupedal uttrykte bekymring for elevenes manglende kunnskaper om Holocaust.

Vigrid samarbeider med Outlaws

I november fortalte Nye Kripos at de er bekymret for samarbeid mellom Vigrid og MC-klubben Outlaws. Det er ikke noe nytt at nazistene har kontakt med andre kriminelle miljøer, også tidligere har nazister for eksempel kjøpt våpen fra MC-bander.

Vold og trusler

Nazismen har alltid vært synonymt med vold og trusler mot sine ”fiender”. – I mars anmeldte undertegnede Thorgrim Bredesen, for trusler på en nazistisk nettside. Med navn og bilde ble nazister oppfordret til å ”komme på besøk” til hjemstedet mitt.

  • I påsken ble en 19-årig jente banket opp på Fosen av to nazister. Begge voldsmennene skal være tilknyttet Vigrid. Resultatet ble tre brukne ribbein, hoven milt, blått øye og kuttskader. Gjerningsmennene truet også med at de skulle ”sette et skudd i henne” om hun anmeldte overfallet. Bakgrunnen skal ha vært at de to mente jenta hadde ”tystet på de” til PST.
  • En 17-åring som hevdet å være leder for Vigrid i Nord-Trøndelag måtte i retten etter trusler mot en medelev med pistol. Siktelsen omfatter også vold mot en av politimennene som pågrep han. I 2004 fikk 17-åringen bot for å ha spredd nazistiske klistremerker og brosjyrer i Steinkjer.
  • I juli ble en gruppe med tilknytning til Vigrid bortvist fra Storåsfestivalen. Politiet kjørte de bort etter bråk og truende oppførsel. Aktivister fra SOS Rasisme og andre festivaldeltakere følte seg truet av ungdommene som blant annet markerte seg med utrop som ”Sieg Heil”.
  • I desember ble fire nazister fra ”Nasjonal” Ungdom pågrepet av politiet på Romerike. De ble siktet for heleri og oppbevaring av ulovlig våpen. To av de, Mikkel Vetvik og Werner Holm, er begge dømt for alvorlig kriminalitet.
  • 3. desember angrep tre ungdommer, minst en av de med tilknytning til Vigrid, ansatte på en kurdisk restaurant på Fosen, mens en fjerde kamerat filmet hendelsen med mobiltelefon.

FN krevde forbud

15. august avga «FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering» (CERD) avgjørelse i klagen mot høyesteretts frifinnelse av Terje Sjølie. Han ble i 2002 frifunnet for uttalelser under nazidemonstrasjonen i Askim i 2000. Her uttalte han foran forsamlingen av uniformerte og væpnede nazister: «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jøder som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.»

FN har bedt Norge ta «…forholdsregler som sikrer at uttalelser som de ytret av Sjølie ikke vernes av retten til ytringsfrihet i henhold til norsk lov.» og videre: «At det rapporteres om gjennomføringen av disse tiltakene innen 6 måneder». I sin forrige rapport om Norge kritiserte CERD også Norge for ikke å ha inkorporert artikkel 4b, om forbud mot nazistiske organisasjoner, i lovverket.

Nazist jobbet for FrP

Rett før stortingsvalget ble det avslørt at FrP hadde ansatt en kjent nazist som rådgiver for partiets stortingsgruppe i 2001-2002. Tord Morsund hadde i nesten ett år adgangskort til Stortinget. Han er i dag redaktør for det nazistiske bladet «Nation & Kultur».

Mislykket Quisling-marsj

I høst annonserte nazigruppa NNSB (Norges nasjonalsosialistiske bevegelse) at de ville marsjere for å markere landsforræderen Vidkun Quislings 60. dødsdag den 24. oktober, men det ble det heldigvis ikke noe av.
Sist gang nazistene marsjerte offentlig i Norge var i Askim 2000, til ære for krigsforbryteren Rudolf Hess. Marsjen førte til at 15000 mennesker møtte opp på Youngstorget for å vise sin avsky mot nazistene.

Lite nytt fra «Nasjonal» Ungdom

”Nasjonal” Ungdom (NU), har de siste årene stått for den mer militante organiseringen av nazister. I 2005 var det lite nytt å høre om de, bortsett fra noen beskjedne propagandaaksjoner i Kristiansand. De pleier ellers tett kontakt med sine svenske ”våpenbrødre” i Nationell Ungdom. I mars ble den svenske nazisten Klas Lund pågrepet hjemme hos et NU-medlem i Kristiansand. Lund rømte fra et svensk fengsel, der han sonet en dom for ulovlig våpenbesittelse, og er tidligere dømt for drap, bankran og grov vold. 25-åringen som holdt Lund skjult har også et langt rulleblad, med blant annet rasistisk motivert vold.

Andre grupper

Nasjonalalliansen

For halvannet år siden tok Terje Nordlien og en rekke andre kjente nazister over ledelsen i Nasjonalalliansen. Tidligere har partiet uten hell prøvd å oppnå oppslutning ved valg. I en periode het de Norsk Folkeparti, med Oddbjørn Jonstad som leder.

“Blood and Honour”

I mai fikk flere husstander i Fredrikstad en lite hyggelig overraskelse i postkassene; løpesedler fra nazinettverket «Blood and Honour». Samme uke observerte Fredrikstadpolitiet personer som hang opp plakater med nazistisk budskap. I august gikk det rykter om at «Blood and Honour» ville arrangere konsert på Fredriksten festning i Halden. Konserten ble aldri noe av, da gårdeieren fikk vite at det var en lokal nazist som hadde leid festlokalet. «Blood and Honour» har ikke hatt aktivitet på flere år, men det kan se ut som nazister i Østfold prøver å blåse nytt liv i prosjektet.

Nazismen er ikke død

2005 har vist at nazismen ikke er død. Vigrids rekruttering er en skummel utvikling, og noe som lokalmiljøene må ta alvorlig. Bare hvis flertallet av vanlige mennesker tar et aktivt standpunkt mot rasisme kan vi hindre at flere ungdom lokkes inn i nazismen.

Vet du om et nazimiljø der du bor? Ta kontakt med oss.
La oss sørge for at 2006 blir et dårlig år å være nazist i Norge!