Gå til meny

Antinaziutvalgets oppsummering av nazismeåret 2006.

2006 ga ingen økning i nazistisk aktivitet i Norge, men i våre naboland og i Europa er nazistene på frammarsj.

Lite nytt i den norske nazifloraen

Det norske nazimiljøet har i mange år vært lite og dårlig organisert, sammenlignet med våre naboland. Man har regnet med et tall på mellom 150 og 300 personer som til enhver tid er tilknyttet de forskjellige gruppene.

Samtidig er det stadige konflikter innad i miljøet, noe som gjør at det ikke finnes én virkelig handlingsdyktig nazigruppe. Det startes mange «organisasjoner» og nettsider som aldri blir mer enn skrivebordsprosjekter.

Helhetsinntrykket fra 2006 er et nazimiljø som har store problemer med både rekruttering og aktivitet. Et nesten totalt fravær av synlige markeringer viser at nazistene står milevis unna sitt mål om å kontrollere samfunnet.

Vigrid på defensiven

Også i 2006 var sekten Vigrid den mest aktive og synlige delen av nazimiljøet. Vigrid har tidligere forsøkt å profilere seg som noe annet enn en nazigruppe. De har omtalt seg selv som en «norrøn religiøs gruppe» som tar avstand fra vold og ikke tillater alkohol eller narkotika.

Dette dekket har alltid vært lett gjennomskubart, men de siste to årene har bildet virkelig slått sprekker. I 2006 har innholdet på Vigrid sine nettsider i enda større grad gjenspeilet deres nazistiske ideologi. Der det før var dårlig forkledde omtaler av «brune mordersnegler» (les: innvandrere) er det nå klassisk nazistisk propaganda, med både bilder av Hitler og angrep på jøder.

Til forskjell fra 2005 har Vigrid lagt ut langt færre rapporter fra sine rekrutteringsseremonier. Det kan være sikkerhetsmessige grunner til dette, men det er ingen tvil om at organisasjonen rekrutterte færre ungdom i 2006.

I følge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har Vigrid nå store problemer med å organisere seg. Det kommer ikke minst av at PST og påtalemyndighetene har hatt et sterkt press på de ledende medlemmene.

Tore Tvedt dømt

Et av de viktigste slagene mot nazismen i 2006 var dommen mot Vigrids grunnlegger Tore W. Tvedt. 19. oktober ble Tvedt dømt til 45 dager betinget fengsel med to års prøvetid – for brudd på §135a (rasismeparagrafen). Han ble dømt for en uttalelse i VG i 2003 der han kalte jøder for «ondskapsfulle mordere» og «parasitter som skal renskes ut». Dommen var prinsipielt viktig, den styrker rasismeparagrafen og gjør det mer risikabelt for nazistene å spre sin propaganda.

Øyvind Heian: Dårlig reklame for Vigrid

Øyvind Heian er en annen ledende person i Vigrid, en såkalt «gode». I 2006 bidro han sterkt til å sette organisasjonen i et dårlig lys:

20. september skulle politiet hente en hund hos en leieboer i huset som Heian eier i Larvik. I huset bor både Heian selv og Tore Tvedt. Da politet kom til stedet åpnet Heian et vindu og truet med å hente en hagle og skyte dersom patruljen ikke dro. Dette førte til at væpnet politi omringet huset i flere timer. Til slutt ble både Heian og Tvedt pågrepet for trusler og «spytting på offentlig tjenestemann».

Noen uker senere lagde Heian enda større problemer for seg selv og Vigrid. I en samtale med sin psykolog framsatte han drapstrusler mot justisminister Knut Storberget. Psykologen rapporterte dette til politiet, og dermed ble han varetekstfengslet i fire uker.

Nå er Heian dømt til seks måneders betinget fengsel for drapstruslene og besittelse av barneporno.

Nazismen på nett

Den viktigste rekrutteringskilden for nazister er Internett. I 2006 ble det registrert et stort antall nazistiske hjemmesider og nettforum drevet fra Norge. På disse sidene spres hat og rasisme, det oppfordres til vold og det legges planer for hvordan nazistene best skal kunne drive sin politiske terror. I dag er Internett dessverre en frisone for rasisme og nazisme. Rasismeparagrafen og andre deler av lovverket kan ikke brukes, eller blir ikke prioritert brukt. Kravet om et lovforbud mot nazisme er viktig for å ta bakmennene som driver disse sidene på nettet.

Nazistene marsjerer i Europa

Mens nazistene i Norge sliter har det vært en skremmende utvikling i store deler av Europa:

Russland

I Russland regner man med flere titalls tusen medlemmer i slike grupper. I 2005 ble det registrert 28 personer drept og 366 skadet i rasistiske angrep. Mørketallene er imidlertid store, fordi mange slike rasistiske angrep ikke anmeldes.

Også i 2006 opplevde man en bølge av nazistisk vold i Russland. I januar ble et titalls bedende jøder angrepet av en nazistisk knivdesperado i Moskva. I mars ble en afrikansk student skutt og drept i St. Petersburg, i samme by ble en indisk student stukket ned og drept i september. I november ble landet rystet av nazistiske opptøyer. I byer fra Vladivostok i øst til St. Petersburg i vest kom det til voldelige konfrontasjoner mellom nazister og politi. Flere hundre ble arrestert på landsbasis, og i Moskva marsjerte så mange som 2000 personer.

Tyskland

Tyskland sliter fortsatt med sin dystre historie. Landet har de strengeste lovene mot nazisme i Europa, men allikevel har nazistiske grupper et godt grep. I enkelte delstater har det nazistiske partiet NPD fått opp mot 10 prosent av stemmene. I mars ble en 37 årig tysk statsborger, opprinnelig fra Etiopia, lilvstruende skadd etter et overfall fra to nazister i Potsdam i Tyskland. Tusenvis av nazister har også infiltrert fotballklubber ved å opptre som supportere.

Storbritannia

I England gjorde det sterkt rasistiske partiet British National Party et godt valg i mai, gikk fra 20 til 44 representanter i britiske kommunestyrer.

Belgia

I mai ble en afrikansk-belgisk kvinne og barnet hun passet skutt ned og drept i Antwerpen i Belgia. Gjerningsmannen var en 18 år gammel nazist, som også var medlem i det rasistiske partiet Vlaams Belang. Vlaams Belang fikk 28,5 prosent av stemmene i de flamske provinsene ved kommunevalget i 2006. I september aksjonerte belgisk politi mot det nazistiske miljøet i Flandern. 17 arresterte nazister, hvorav ti soldater, ble siktet for å planlegge en rekke terroristattentater. Blant beslagene var en hjemmelaget bombe, pistoler, fenghetter til landminer, ulike typer sprengstoff, skuddsikre vester, gassmasker, jaktvåpen og narkotika. De arresterte tilhørte en utbrytergruppe av «Blood and Honour».

Skandinavia

Også i våre naboland er den nazistiske aktiviteten langt større enn her hjemme, særlig i Sverige er nazistene aktive. I Salem utenfor Stockholm har svenske nazister i seks år arrangert en av europas største nazimarsjer. For norske nazister er Sverige et viktig forbilde og inspirasjonskilde. Svensk politi regner med et tusentalls organiserte og millitante nazister. De har stått bak flere drap og voldshandlinger mot innvandrere og politiske motstandere.

Antinazitelefon

I september lanserte SOS Rasisme en egen «antinazitelefon». Målet med telefonen er å tilby hjelp til personer som ønsker å bryte med nazismen og foreldre som er bekymret for egne barn. Telefonen er bemannet fra kl. 16.00 på hverdager, og døgnet rundt i helgene. Telefonnummeret er: 97 51 00 16

Endring i §135a – Fortsatt ikke forbud

Fra 1. januar 2006 ble det gjort endringer i den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens §135a. Nå rammes også symboler av loven, samtidig som kravet om at rasismen må skje offentlig har blitt noe mindre.

Selv om rasismeparagrafen forbyr rasisme blir ikke nazistiske organisasjoner forbudt. Norge forpliktet seg etter krigen til å forby nazistisk organisering, uten at det til nå har fått noen praktiske konsekvenser. Dette er et paradoks som FN gjentatte ganger har kritisert Norge for, senest i 2006.

Aldri mer?

Nazismen i Norge er ingen trussel mot demokratiet per i dag. Men utviklingen i Europa viser at det nettopp nå er viktig å holde fast på den sterke historiske motstanden mot all nazisme. Bli med i den antirasistiske kampen – bare sammen kan vi sørge for at historien ikke gjentar seg. Aldri mer nazisme!

NB!

PST vil legge fram en rapport om nazimiljøet rundt 23. januar. Følg med på www.pst.politiet.no og www.sos-rasisme.no/antinazi for mer informasjon.