Gå til meny

SOS Rasisme har alltid ment at det bare er sterk og bred organisering i lokalmiljøene som kan sikre at rasismen og nazismen ikke får fotfeste. Derfor ser vi det som en hovedoppgave å hjelpe folk å organisere seg der de bor, i lokallag av SOS Rasisme. Et lokallag av SOS Rasisme står fritt til å jobbe med det de vil, så lenge målet er mindre rasisme og mer respekt for mennesker uansett hudfarge.

Mange av våre lokallag jobber spesielt mot nazisme, fordi det er et problem der de bor. Finnes det et nazistisk miljø der du bor? Få med deg venner, kolleger eller familie og start et eget lokallag!

Første skritt

Det første man må gjøre er å danne et styre. Neste skritt er å sende inn registreringsskjema til organisasjonens sentralledd – og dere blir så registrert hos oss. Det betyr blant annet at dere blir satt opp på vår postliste og følgelig får tilbud om materiell, informasjon fra SOS Rasisme om kampanjer, presseutspill, konferanser, støtteordninger og mye mer.

Vis at dere er der

Gjør det kjent i lokalmiljøet at dere har startet. Begynn med en stand, løpeseddelaksjon eller en plakataksjon og fortell at lokallaget er startet opp. Inviter for eksempel til et aktivistmøte der dere diskuterer hva dere skal jobbe med. Oppsøk også lokalpressen, spør om ikke disse kan lage et oppslag på at dere er startet – og si hvor og når dere skal ha møte. På et slikt møte kan dere gjerne få hjelp fra ledelsen i SOS Rasisme, kanskje trenger dere noen som kan holde en innledning – ta kontakt.

Aktiviteter

De aller fleste lagene starter med saker og aktiviteter som er aktuelle ut fra lokale forhold. Det kan for eksempel være en antirasistisk konsert eller nettopp mønstring mot et lokalt nazimiljø. For et lokallag som vil jobbe mot nazisme finnes det flere gode forslag:

  • Kartlegge omfanget av problemet: Hvem er ledende i miljøet? Hvor mange? Hvor rekrutteres det? Er miljøet del av en større naziorganisasjon?
  • Kontakte skolene og invitere til møte for å forebygge rekruttering
  • Male over hakekors og annen propaganda
  • Kontakte og gi støtte til de som er utsatt for trusler eller vold fra nazistene
  • Arrangere konsert eller åpent møte for å mobilisere lokalsamfunnet
  • Tipse politiet, og anmelde vold og brudd på rasismeparagrafen
  • Markere 9. november/ Krystallnatta om høsten.
    Det finnes mange andre forslag, og aktivitetene i laget er det uansett laget selv som bestemmer.

Ofte vil det også komme fram mange gode ideer på et aktivistmøte. Det er viktig at slike møter planlegges; at dere bestemmer på forhånd hvem som skal lede møtet – og å diskutere hva dere vil med møtet. Dere må også få folk til å ta på seg konkrete oppgaver. Dersom folk foreslår noe, spør dem om de kan tenke seg å lede arbeidet med akkurat det prosjektet.

Kunnskap

Det finnes flere studiesirkler og helgeseminarer i SOS Rasisme. Både når det gjelder rasisme, nazisme og om flyktningepolitikk. Men også når det gjelder organisasjonskunnskap; hvordan drive et lag, hvem gjør hva i et lagsstyre, økonomi, møteledelse og selvtillitskurs. Sentralt kan også hjelpe dere å skreddersy kurs.

Materiell

Vi har en god del materiell som laget ditt kan bestille. Dere kan bestille materiell til lagspris og selge det til utsalgspris. På denne måten kan laget tjene noen kroner.

Økonomisk støtte til lokallagene

Alle lokallag får kontingentrefusjon – 50% av innbetalt kontingent blant sine medlemmer og Frifondmidler (overskudd fra Norsk Tipping). Disse utbetales en gang i året, og alt dette vil samlet innebære et godt økonomisk fundament for laget deres.

Verving

Et viktig arbeid dere gjør er å verve medlemmer. Medlemmer er viktig både for aktiviteten, økonomien og for å få spredd budskapet. Dere får verveskjema ved å ta kontakt med Økonomiutvalget i Haugesund. Her kan dere også få medlemslister og adresseetiketter hvis dere vil sende ut brev til lokale medlemmer.

Lokallagskontakt

Vi har det vi kaller regionsansvarlige i SOS Rasisme. Det betyr at det er en person som er ansvarlig for å følge opp lagene i akkurat din region. Hvem dette er kan du få vite ved å ta en telefon til oss.

Kanskje var alt dette krystallklart? Kanskje er det noe du lurer på? Ta kontakt så får du vite mer!

Arbeidsutvalget – Oslo
Telefon: 23 35 32 00
E-post: au@sos-rasisme.no

Økonomiutvalget – Haugesund
Telefon: 52 71 21 75
E-post: ou@sos-rasisme.no