Gå til meny

Vi fikk et spørsmål fra en som skriver artikkel om rekrutteringen til nazistiske miljøer i Norge. Her er vårt svar.

Emne: Rekruttering til nynazistiske organisasjoner

Hei,

Jeg holder på å skrive om nynazistiske strømninger, og et lite men viktig tema er hvordan rekrutteringen skjer. Har dere noen artikler som tar for seg hvordan ungdom og unge voksne rekrutteres inn i nynazistiske miljøer? Det er vel ikke akkurat som Speideren; undergrunnsmiljøene annonserer vel sjelden åpent Er det noe som tyder på at nettsamfunn kan være en hovedrekrutteringsarena? Eller skjer det mer ved personer som kjenner personer?

Jeg ville sette stor pris på hjelpen.

Med vennlig hilsen

Vårt svar

Hei

Hva slags artikkel er det du skriver på?

Du kan lese et lite intervju vi har gjort med Lars Storrøsæter, som klarte å komme seg ut av nazimiljøet, her
Annen aktuell litteratur om temaet kan være boka Bak nynazismen av og om Tom Kimmo Eiternes

Internett er åpenbart nazimiljøets viktigste rekrutteringsarena. Ettersom det er praktisk umulig for åpne nazister å ha stand på gata, blir de nødt til å fokusere veldig på bl.a. nettforum som Blink og Nettby. Vi veit at ledende folk i miljøet har brukerkontoer på de fleste norske forumer, og f.eks. Vigrid og Norgespatriotene har egne grupper på flere av disse. Sånn kommer de i kontakt med ungdom de ellers aldri ville fanget opp, og “lista” for å lokke en del ungdom inn i miljøet er nok betydelig lavere her enn ute i det offentlige rom.

Generelt har det norske nazimiljøet blitt mer åpne på hvem de er. Det har vært en trend bort fra den åpent voldelige linja som f.eks. Boot Boys stod for på 90-tallet. Både Vigrid, Norgespatriotene og andre har hatt en målsetning om å favne bredere, og unngå å bli stemplet som nazister (selv om Vigrid i dag har falt over i en slags parodi på Hitlerisme). Derfor er de mer åpne på hvem som er ledere og skriver om aktiviteten sin på egne nettsider og nettforumer.

En konsekvensen av dette er at også lista for rasistiske ytringer på Internett har blitt senket. I dag sitter det organiserte nazister og lirer av seg jødeteorier og hets mot folkegrupper både på VGD.no og andre store forumer. SOS Rasisme har sendt en henvendelse til Politidirektoratet angående dette problemet.

Ellers kan jeg anbefale deg å skumme gjennom vår temaside om nazisme: http://sos-rasisme.no/antinazi