Gå til meny

Her er et eksempel på en henvendelse til leverandør av nettjenester, angående nazistisk misbruk.

Hei!

Vi viser til blogg med følgende nettadresse: http://whitepowersh88.blogspot.com/?zx=d0ab2bb96fe2d306

Vedkommende benytter sin side hos Blogger.com til å spre hatsk rasisme og nazistisk propaganda, og oppfordrer i flere av innleggene også til vold. Vi viser til følgende utdrag fra http://blogger.com/content.g,

Retningslinjer for Blogger-innhold:

HATSK INNHOLD: Brukere kan ikke publisere materiale som fremmer hat mot grupper på bakgrunn av rase eller etnisk opprinnelse, religion, uførhet, kjønn, alder, veteranstatus og seksuell legning/kjønnsidentitet.”

Bloggens innhold strider med norsk lovverk §35a, rasismeparagrafen:

“§ 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering."

Dette bryter med Bloggers retningslinjer for vilkår av følgende utdrag:

ULOVLIG BRUK AV TJENESTENE:

Våre produkter og tjenester skal ikke brukes til ulovlige formål eller for å fremme farlige eller ulovlige aktiviteter. Kontoen din kan avsluttes og du kan rapporteres til egnede myndigheter.

Vi håper at dere tar de nødvendige konsekvensene og velger ned siden. Samtidig oppfordrer vi dere til å anmelde innholdet da det strider med norsk lovverk.