Gå til meny

Den siste tiden har nazistiske grupper drevet aktivt rekrutteringsarbeid, og flere norske byer og tettsteder fungerer nå som baseområder for Hitlers etterfølgere. Hva er status, og hva kan gjøres for å stoppe nazismen?

av Ola Melbye Pettersen

Innhold

Hvem er de norske nazistene?

Det har vært vanlig å regne med et tall mellom 100 og 300 personer tilknyttet de forskjellige nazistiske grupperingene i Norge. Disse tallene varier veldig, da miljøet er svært ustabilt og stadig preges av interne stridigheter. Det siste året rapporteres det imidlertid fra flere hold om en økning i både antall personer og den generelle aktiviteten. Det er områder på det sentrale Østlandet, Sørlandet og sørvestlandet som tradisjonelt har hatt problemer med nazistisk organisering, og det er også først og fremst her aktiviteten øker.

De fleste aktive nazistene er ungdom. Trond Thorbjørnsen, organisatorisk nestleder i SOS Rasisme, peker på faren for at nazistene får slippe til på ungdomsarenaer. – Nazistene prøver stadig å rekruttere ungdom, gjerne helt ned på ungdomsskolenivå. Det er typisk at det er utsatt ungdom, ofte med sosiale problemer, som blir kontaktet av de nazistiske organisasjonene.

I tillegg til de aktive nazistene, regnes det også med en større gruppe sympatisører som støtter opp om miljøet, deriblant de såkalte ”gammelnazistene”. – Det store landssvikoppgjøret etter 1945 kunne ikke endre på det at flere nordmenn jobbet aktivt på nazistenes side, personer som fortsatt i dag sitter med nazistisk tankegods. Aktive nazister har også flere ganger mottar store økonomiske beløp, fra mer eller mindre ukjente velgjørere, sier Thorbjørnsen.

Nedgang etter Holmlia-drapet

Etter drapet på Benjamin Hermansen, 26. januar 2001, fulgte det en sterk mobilisering mot rasisme og nazisme over hele landet. Samtidig fikk det nazistiske miljøet seg tilsynelatende en knekk da Ole Nicolai Kvisler, Joe Erling Jahr og Veronica Andreassen ble dømt til lange fengselsstraffer. Både antirasister og politiets sikkerhetstjeneste (PST) meldte om en nedgang i nazistisk aktivitet i månedene etter det rasistiske drapet på Holmlia. Helt stille var det allikevel ikke. I november 2001 ble det avslørt at den nazistiske paraplyorganisasjonen Club 22 hadde etablert seg i egne lokaler på Eidsvoll, Romerike i Akershus. Bare noen uker tidligere ble en antirasist slått ned av en nazist da han delte ut flygeblader om Krystallnattamarkeringen i Kristiansand. I samme periode rekrutterte den religiøse nazigruppa Vigrid flere personer gjennom dåper, konfirmasjoner og bryllup.

Sjølie-dommen

19. august 2000 holdt Terje Sjølie, en av lederne i det nazistiske Boot Boys miljøet, en tale på torget i Askim. Anledningen var nazistenes årlige marsj i anledning dødsdagen til den tyske krigsforbryteren Rudolf Hess. I talen kom Sjølie med sterkt rasistiske uttalelser om innvandrere og jøder. Marsjen, som samlet om lag 40 nazister fra Norge, Sverige og Danmark, ble flyttet fra Oslo til Askim etter at Oslo-politiet satte foten ned. Sjølie ble anmeldt for brudd på §135a (rasismeparagrafen), etter de rasistiske uttalelsene han framsatte offentlig. Han ble først frikjent i byretten, deretter dømt i lagmannsretten men til slutt frikjent igjen av høyesterett i 2002. Dommen møtte hard kritikk fra antirasister, regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere og riksadvokaten. Det ble hevdet at dommen ga ”blankofullmakt” til rasistisk propaganda og markeringer i offentligheten. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier i dag til AntirasisteN at de har ”tatt Sjølie-dommen til etterretning”, når de prioriterer arbeidet sitt mot nazistisk propaganda og organisering.

Nazistene på fremmarsj

I løpet av 2003 har nazistenes aktivitet i Norge økt, spesielt de siste månedene. Flere byer og tettsteder har opplevd at nazistene bygger kjerneområder for organisasjonene sine, og rekrutterer ungdom i lokalmiljøene. Både antallet nazister og synligheten i det offentlige rom har vokst, og det er spesielt to grupperinger som står bak aktiviteten.

Vigrid

Vigrid er på mange måter en atypisk utvekst i den norske nazifloraen, allikevel har de klart å drive fram relativt høy rekruttering og aktivitet. Gruppa, som ledes av Tore W. Tvedt, ligner en religiøs sekt. Tvedt påstår at han fikk et kall fra guden Odin i 1994, og at hans misjon på jorda er å redde den hvite rase. Vigrid blander norrøn gudetro med klassisk antisemittisme og nazistisk ideologi. Denne sammenblandingen har blitt kraftig kritisert av de etablerte åsatrosamfunnene. Nazismen bryter grunnleggende med Åsatroens etikk, som blant annet framhever rettferdighet og fornuft. Allikevel har dette vært en viktig årsak til organisasjonen sin fremgang. Tore W. Tvedt og hans meningsfeller har i mindre grad enn andre nazister stått bak uprovoserte voldshandlinger, men det er kjent at gruppa driver kamptrening og oppfordrer ungdom til å bære kniv. Vigrid skiller seg også ut ved at de er mer løselig organisert, og stiller mindre strenge krav til deltagere enn andre nazigrupper. Personer helt ned i ungdomsskolealder har blitt tatt opp gjennom dåps- og konfirmasjonsseremonier. Det er denne typen ritualer som er grunnlaget for organisasjonens rekruttering, noe som har blitt grundig dokumenter i media det siste halvåret. I følge hjemmesidene til Vigrid ble seremoni nummer 100 gjennomført 5. oktober i Østfold. Tore W. Tvedt har ofte blitt betraktet som en særing av de andre norske nazigruppene, og forsøk på samarbeid har vært mislykket.

“Nasjonal” Ungdom

Bak det misvisende organisasjonsnavnet “Nasjonal” Ungdom (NU), skjuler det seg i hovedsak det samme miljøet som tidligere kalte seg Boot Boys. Et kjennetegn ved dette miljøet har alltid vært en utstrakt alkoholbruk og lite gjennomtenkte aksjoner. Etter flere tilbakeslag har denne voldelige grenen igjen søkt allianse med sine enda mer voldelige kamerater i Sverige, “Nationell” Ungdom/ Den Svenska Motståndsrörelsen. “Nasjonal” Ungdom blir presentert som ungdomsorganisasjonen til Den Norske Motstandsbevegelse, disse deler bl.a. internettside med sine svenske navnebrødre. I spissen for den norske organiseringen står Mikkel Vetvik (23) fra Bergen, en sentral nazist med flere voldsdommer på rullebladet. “Nasjonal” Ungdom har en mer elitepreget rekrutteringspolitikk, og stiller strenge krav til nye medlemmer. For å bli tatt opp i organisasjonen må man gjennom en ett år lang prøvetid. De driver organisert kampsporttrening og har blant annet stått bak bråk og voldshandlinger på Øvre Romerike denne høsten. “Nasjonal” Ungdoms klistremerker har blitt spredt i relativt stort omfang.

Antinazistisk mobilisering

SOS Rasisme sin hovedvirksomhet er å drive organisering på lokalplan, og flere ganger har lokallag av organisasjonen stått i spissen for mobilisering mot nazistiske miljøer. Også nå er kampen mot nazisme en hovedprioritet for SOS Rasisme flere steder. I dag gjelder dette spesielt for lokallag på det sentrale Østlandet.

Fredrikstad

Fredrikstad har vært et kjerneområde for Vigrid sine seremonier det siste halve året. Siden mai har organisasjonen døpt minst 11 personer “i Odins navn”. Fredrikstad SOS Rasisme var tidlig informert om nazistenes aktivitet. Da media begynte å gi Vigrid oppmerksomhet, tok lokallaget affære. De sendte ut pressemeldinger der de kom med råd til pårørende og andre som opplevde naziproblemene på kroppen. I juni ble det arrangert antirasistisk konsert, for å markere motstand mot den økende nazismen. Et par uker senere holdt laget møte med ordførervara, politiet, norskopplæringsskolen, utekontakten og representanter fra videregående skoler der de diskuterte måter å bryte opp det nazistiske miljøet. Politiet har etter dette satt i gang oppsøkende arbeid blant pårørende til Vigrid-ungdom i Fredrikstad. Da AntirasisteN gikk i trykken ble det rapportert om NU-klistremerker over store deler av byen, og det går ubekreftede rykter om at et titalls personer har sluttet seg til organisasjonen.

Drammen

Da gruppen Boot Boys ble startet i Hokksund i 1987 ble Drammen fort en del av de voldelige nazistenes kjerneområde. I spissen sto den straffedømte Ole Krogstad, sammen med folk som Jan Holthe. Det var i hovedsak dette miljøet som sto for den grove rasismen i Drammen, fram til organisasjonen ble oppløst på midten av 90-tallet. Den siste tiden er det imidlertid Vigrid som har fått fotfeste i byen. Tore W. Tvedt har flyttet til Hokksund, og har kort reisevei inn til Drammen by der han ofte har blitt observert i sentrum. En annen sentral Vigrid-person som bor i området, er Thorgrim Olaf Bredesen (tidligere Christian Olaf Bredesen) fra Røyken. Det har vært flere dåpsseremonier i den siste tiden, og miljøet vokser. Ifølge leder i Drammen SOS Rasisme, Asgeir Kjeldstad, er det nå flere som står fram som synlige Vigrid-tilhengere. Drammen SOS Rasisme vil i tiden framover ha arbeid mot nazisme som førsteprioritet, og vil starte med å utveksle erfaringer med lokallaget i Fredrikstad.

Romerike

Romerike har i årevis vært et av de viktigste områdene for nazistisk rekruttering og organisering, spesielt gjelder dette kommunene på Øvre Romerike. Jessheim og Eidsvoll har vært bosted for flere sentrale personer i det norske nazimiljøet, og nettopp på Eidsvoll fikk miljøet sitt første faste tilholdssted i 2001 i det såkalte Club 22-huset. Nazister fra flere kommuner trekker inn til Jessheim i helgene. Gatebildet har i høst vært preget av mye synlig nazitagging og klistremerker fra NU, og nazister har stått bak flere episoder med vold og bråk. Lokalbefolkningen kan fortelle at det voldelige nazimiljøet driver aktiv rekruttering, bl.a. rundt ungdomsskoler. I tillegg til NU ryktes det at en ny gruppe, kalt SS Norge, driver organisert våpentrening i området. Vigrid har vært svært synlige på store deler av Østlandet, og Romerike er ikke noe unntak. Tore W. Tvedt og andre “goder” (religiøs leder, red.anm.) har gjennomført et titalls nazidåper og konfirmasjoner de siste månedene, uten at politiet har grepet inn. Disse har flere ganger blitt gjennomført med presse til stede, noe som har resultert i flere store avisoppslag. Mandag 13. oktober ble det holdt et antirasistisk møte på Jessheim, her ble Øvre Romerike SOS Rasisme stiftet. Det ferske lokallaget planlegger nå en offensiv for å møte de nazistiske problemene i distriktet.

Politiets trusselvurdering

Det er politiet som er ansvarlig for å overvåke og forbygge nazistisk aktivitet. AntirasisteN har snakket med noen av de som jobber mest med dette feltet.

Økende aktivitet
Erik Jensen, avdelingssjef i Oslopolitiets etterretningstjeneste, har ledet arbeidet mot nazistiske miljøer i hovedstadsområdet. Han bekrefter at det er en økende aktivitet. – Miljøet har aldri vært stort, men vi ser at det rekrutteres mer blant ungdom nå. Vi regner med ca. 60 personer bare i Oslo-området. I media har det blitt hevdet at det er mellom 60 og 80 nazister som opererer på Romerike (nabokommuner i Akershus, red. anm.). Jensen vil ikke avvise dette som overdrivelser. – Det høres realistisk ut, men antallet svinger opp og ned. Det er et lite miljø av personer som stadig flytter på seg.

Tas på alvor
Bjørn Olaf Petersen jobber med organisert kriminalitet hos Politidirektoratet. Han forteller at arbeid mot nazistisk organisering er et uttalt satsingsområde. – Dette er noe vi absolutt tar på alvor. Det er ikke bare de enkelte voldsepisodene som er en fare ved nazistisk organisering, det er en trussel mot hele demokratiet. Vi har blant annet gitt ut en håndbok for politi og påtalemyndighet i arbeid med straffbar rasisme. Dette er noe som skal bli prioritert i alle politidistrikter. Regjeringens handlingsplan mot rasisme legger for øvrig opp til tverrfaglig arbeid, og kontaktfora der både politi og andre organisasjoner samarbeider, legger Petersen til.

Faktaboks: Nasjonal Ungdom

Startet: 2003
Leder: Ukjent
Kjerneområder: Øvre Romerike, Oslo-området
Propaganda: Internettside, Nasjonal Motstand (magasin), klistremerker
Kjente medlemmer: Mikkel Vetvik, Werner Holm, Dariusz Arnesen

Faktaboks: Vigrid

Startet: 1999
Leder: Tore W. Tvedt
Kjerneområder: Fredrikstad, Drammen, Øvre Romerike
Propaganda: Internettside, Vigrid (månedsmagasin)
Kjente medlemmer: Tore W. Tvedt, Thorgrim Olaf Bredesen