Gå til meny

Vi gir en rask presentasjon av norske naziorganisasjoner. Først ut er Vigrid.

Vigrid er i dag en åpent nazistisk organisasjon. Det er kanskje også Norges mest kjente nazigruppe, selv om aktiviteten det siste året har vært mindre enn sine kolleger i Norgespatriotene.

Kall fra Odin

Vigrid ble grunnlagt av Tore Wilhelm Tvedt i 1998. Tvedt påstår at han fikk et kall fra guden Odin, og at hans misjon på jorda er å redde den hvite rase. Vigrid har hele tiden blandet norrøn gudetro med klassisk antisemittisme og nazisme. I begynnelsen nektet Tvedt for at de var nazister, og hevdet at de bare var et religiøst samfunn. De siste årene har imidlertid propagandaen glidd over i åpen støtte til Hitler og nazismen.

Sammenblandingen av rasisme og norrøn gudetro har blitt kraftig kritisert av de etablerte åsatrosamfunnene. De viser til at nazismen bryter grunnleggende med åsatroens etikk, som blant annet framhever rettferdighet og fornuft. Allikevel har dette vært en viktig forutsetning for organisasjonens rekruttering, fordi de har tiltrukket seg ungdom som synes åsatro er spennende.

Løs organisering

Tore W. Tvedt og hans meningsfeller fremstår ikke som militante og har stått bak få uprovoserte voldshandlinger, men det er kjent at gruppa driver kamptrening og oppfordrer ungdom til å bære kniv. To Vigrid-medlemmer er også dømt for et større våpentyveri fra en militærleir på Østlandet. Vigrid skiller seg ut ved at de er mer løselig organisert, og stiller mindre strenge krav til deltagere enn tidligere nazigrupper. Personer helt ned i ungdomsskolealder har blitt tatt opp gjennom dåps- og konfirmasjonsseremonier. Tore W. Tvedt har ofte blitt betraktet som en særing av de andre norske nazistene, og forsøk på samarbeid har vært mislykket.

Opp- og nedturer

I 2003 og deler av 2004 nådde organisasjonen en topp i aktivitetsnivået, de holdt over 100 seremonier der nye sympatisører ble tatt inn i varmen og fikk mye pressedekning. Politiets sikkerhetstjeneste gjennomførte på denne tiden en kampanje der de oppsøkte unge Vigrid-medlemmer. Dette førte til at mange trakk seg raskt ut av det nazistiske miljøet. I 2005 økte aktiviteten igjen, med et større antall seremonier. Etter 2005 har aktiviteten gått jevnt nedover, og det siste året har det vært svært lite som har skjedd rundt Vigrid. På grunn av sykdom har Tore W. Tvedt de siste par årene overlatt mer av det daglige ansvaret til Thorgrim Bredesen, som også har fremstått som den formelle lederen.

Stiller til valg

Høsten 2008 samlet Bredesen inn 500 underskrifter i Buskerud, og har dermed kunnet stille liste til Stortingsvalget 2009 for Vigrid. Flere av de som skrev under har i etterkant uttalt at de ble lurt av Bredesen, og at det ikke ble informert om at listen var en støtte til Vigrid. Bredesen har hevdet at «partiet» Vigrid ikke har noen tilknytting til naziorganisasjonen Vigrid, åpenbart for ikke å tape potensielle stemmer. På andreplass på valglisten står imidlertid Tore W. Tvedt, som fortsatt er den åndelige lederen i Vigrid. Få tror at Vigrid vil klare å nærme seg sperregrensen for en stortingsplass, men en slik liste kan gi nazistene innpass i valgkampen for første gang på mange år.

Om Tore Tvedt

Tore Tvedt er utdannet dataingeniør og er tidligere kampsportinstruktør. Før han startet Vigrid hadde han familie og bodde på Asker. Etter dette har mesteparten av familien brutt all kontakt, og Tvedts yngste datter gikk for noen år siden ut i media og advarte mot sin egen far. Tvedt bodde i 2 ½ år hos daværende Vigrid-medlem og nåværende leder av NorgesPatriotene – Øyvind Heian i Larvik. De siste årene har Tvedt vært uten fast bopel og flytter stadig vekk.

Om Thorgrim Bredesen

Thorgrim Bredesen er nylig ferdig med en Bachelor i Flerkulturell forståelse (!). Han er listetopp på Vigrid`s stortingskanditatliste og bor for tiden på Spikkestad i Røyken kommune.