Gå til meny

Vi fortsetter vår presentasjon av det norske nazimiljøet, denne gangen av Norgespatriotene.

Norgespatriotene var i en periode Norges mest synlige og aktive naziorganisasjon, ledet av Øyvind Heian. I september 2009 ble gruppa offisielt lagt ned av Heian.

Øyvind Heian har lagt Norgespatriotene bak seg*

Fra Vigrid til Norgespatriotene

Fram til 2007 var Øyvind Heian en sentral person i Vigrid, med tittelen «gode» og rett til å gjennomføre seremonier. På grunn av uenigheter eller personmotsigelser startet Heian i januar 2007 en egen nettside kalt «Norgespatriotene». Her skrev han sine egne rasistiske artikler, i en noe mindre ekstrem form enn hos Vigrid men med mye av det samme innholdet. De første månedene var dette er reint enmansprosjekt, men i mars 2007 begynte Heian å omtale «Norgespatriotene» som en organisasjon med seg selv som leder. Noen kjente Vigrid-medlemmer og et par andre enkeltpersoner ble ført opp som «fylkesledere» der de bodde. Det ble også trykket opp løpesedler med slagordet «Norge fritt – Norge hvitt». Den samme våren ble den nazistiske gruppa Nasjonaldemokratene nedlagt som følge av interne stridigheter. Nasjonaldemokratene ble stiftet tidligere i 2007 og bestod av en rekke kjente nazister fra Vigrid og Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB). Etter nedleggelsen gikk rundt halvparten av Nasjonaldemokratenes medlemmer over til Norgespatriotene. Nasjonaldemokratenes leder ved nedleggelsen, Torgeir Bjelland, ble raskt oppført som kontaktperson for Norgespatriotene i Rogaland.

Den nye organisasjonen satset fra starten av hardt på spredning av løpesedler, med rasisme generelt og muslimhat spesielt. I forkant av kommunevalget 2007 ble det visstnok trykket opp et titalls tusen løpesedler. I flere byer og tettsteder ble det spredd store mengder av disse, til sterke reaksjoner fra lokalbefolkningen.

Folk kommer og går

Gjennomstrømningen av medlemmer i Norgespatriotene har om mulig vært enda større enn i Vigrid. Lista for å bli med er ikke høy, men mange har tidlig fått problemer med Heians spesielle personlighet. Både «landsledelsen» og fylkeskontakter blir stadig skiftet ut, og SOS Rasisme har vært i kontakt med tidligere medlemmer som forteller at Heian støter folk fra seg med sin lederstil.

Taktisk propaganda

Heian skjønte tydeligvis at Vigrids åpne jødhat og Hitlerdyrking ikke var særlig populært i befolkningen. Derfor balanserer den offentlige profilen til Norgespatriotene ofte akkurat på grensen av hva som er straffbart etter §135 – rasismeparagrafen. Etter en del anmeldelser fra SOS Rasisme og Likestilling- og diskrimineringsombudet ble også slagordet «Norge fritt – Norge hvitt» endret til «Hvert land – sitt folk». En del journalister begynte derfor å omtale Heian & Co. som «nasjonalister» fremfor rasister eller nazister. En rask titt på medlemsmassen og diverse naziforumer på nett ville gjort det veldig klart at forskjellen mellom Norgespatriotene og Vigrid i virkeligheten er svært liten.

Trusler som politisk virkemiddel

Selv om de åpent nazistiske ytringene er tonet ned har metoden med trusler mot meningsmotstandere blitt videreført. Flere ledende medlemmer i Norgespatriotene har stått bak alvorlige trusler og drapstrusler mot flere norske politikere og antirasister.

Stiller til valg på muslimhat

Norgespatriotene klarte som Vigrid å samle 500 underskrifter for å stille liste til årets Stortingsvalg, men bare i Heians hjemfylke Vestfold. De har den siste tiden alliert seg med den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN).

I dokumentarfilmen «Vigrid: Siste oppgjør» vises en del av koblingene mellom Vigrid og NorgesPatriotene. Filmen kan sees på YouTube.

Om Øyvind Heian

Øyvind Heian er i dag 29 år og bosatt i Åsgårdsstrand med hans samboer og tillitsvalgt i NorgesPatriotene, Trude Elisabeth Berglund (51). Heian ble kjent i Norge etter at han sto frem som medlem i nazi-organisasjonen Vigrid. Dette medførte at han ble sparket som telefonselger i MTU Link, og siden den gang har han ikke arbeidet. Høsten 2006 truet Heian politiet under en razzia mot huset hans i Larvik. Senere samme høst satte han fram drapstrusler mot justisminister Knut Storberget hos sin psykolog, som deretter varslet politiet. Sommeren 2007 ble han dømt til fengsel for begge disse forholdene.