Gå til meny

Her er noen vanlige innvendinger mot og argumenter for forbud mot nazistisk organisering.

Hvorfor forbud?

 • Nazismen er ikke en hvilken som helst politisk retning. Ved nazismens røtter hviler trusler om vold, apartheid og folkemord.
 • Nazisymboler er symboler så nært knyttet til vold at det blir naivt å snakke om symbolenes gammel-historiske betydning ved en “hverdagslig” bruk av slike. Et hakekors betyr nazisme, nazisme betyr folkemord.
 • Nazimusikk og andre effekter er det som selges for å finansiere voldsbruken.
 • Nazikonserter og andre arrangementer samt internett er vurdert som nazistenes viktigste rekrutteringsområder.

Hva med ytrings- og organisasjonsfriheten?

 • Norge har forpliktet seg til å følge Menneskerettighetskonvensjonen og de andre konvensjonene. Som vi så, har FN vurdert det slik at et forbud mot nazisme ikke er i strid med ytringsfriheten.
 • Nazisters frihet til å ytre seg, blir andres plikt til å la seg forhåne. Nazismens fiender (dvs. de aller fleste vanlige mennesker) har krav på et vern mot trusler om vold og drap. Friheten fra slike trusler henger høyere enn at 150 norske nazister skal få rett til true og mobilisere til “rasekrig”.
 • Nazistene påberoper seg selv ytringsfrihet, men ler samtidig av et naivt samfunn som gir dem det.
 • En håndheving av samtlige tenkelige individuelle friheter medfører frihet til å undertrykke. Frihet til å undertrykke medfører en begrensning av andres friheter. Dette er både et filosofisk, juridisk og mellommenneskelig paradoks. Det sier seg selv at vi ikke kan akseptere slike “friheter”.

Flere argumenter om ytringsfrihet

Vil de ikke gå under jorden?

 • Jo, det vil de. De vil bli tvunget til å rekruttere i skjul, de vil ikke få arrangere hat-konserter, og de vil ikke ha lov til å uniformere seg. Dette er ikke farlig, det er nødvendig hvis vi skal klare å knuse hver minste spore til nazisme.
 • “Vil de ikke gå under jorden?” kan sies om alle forbud: forbud mot voldtekt, ran, “vanlige” mord osv. Sannsynligvis ville det som nå er kriminelt blitt mer synlig dersom det ble tillatt, men hvorfor skulle det være ønskelig?

“Alle” er jo mot nazisme, og nazistene er så få. Er et forbud nødvendig?

 • Ja, et forbud er nødvendig. Nazistene har selv vist at det å være få ikke begrenser deres aktiviteter. Én nazist er også en drapstrussel. De er ikke villige til å “vente til de har politisk flertall”, de vil begynne “rasekrigen” sin nå.

Vil et forbud fjerne nazismen?

 • Nei, det vil det ikke. Men det vil gi et mye bedre utgangspunkt for oss som er motstandere av nazismen, og tror på folkestyre og menneskers rettigheter.
 • Det eneste som kan fjerne nazismen fullt og helt, er en kontinuerlig kamp mot alle former for rasisme; vanlige, anstendige mennesker mot en umenneskelig og kriminell ideologi.