Gå til meny

Antinaziutvalgets oppsummering av nazismeåret 2008.

Nazistene i Norge gikk på flere nedturer i 2008. Vigrid er nede for telling mens Norgespatriotene så vidt holder hodet over vannet. Samtidig har vi sett en skummel utvikling med økende rasistisk vold utenfor de tradisjonelle nazimiljøene.

Vigrid synger på siste verset

For noen år siden var den liksomnordiske sekten Vigrid den mest aktive nazigruppa i landet. Organisasjonens nettsider var tidligere fri for de største naziklisjéene, men den siste tiden har de publisert absurde mengder hakekors og hyllesttaler til Hitlers 3. rike. Dette har marginalisert Vigrid både blant de «vanlige» rasistene de ønsker å rekruttere, og blant andre nazistiske grupper som ser på Tvedt & Co. som for sære.

22. mai gikk Tvedt på et tungt nederlag, da den lange rettsprosessen mot han endte i en endelig dom for brudd på straffelovens §135a – «rasismeparagrafen». Høyesterett slo da fast at vernet mot rasisme kan settes foran grunnlovens paragraf om ytringsfrihet. Det var Tvedts uttalelser fra 2003 om at «jødene er hovedfienden….de er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut.» som førte til dommen på 45 dager betinget fengsel

I store deler av 2008 bodde Tvedt i Halden hos Anders Ringdal, en av Øyvind Heians kolleger fra «Norgespatriotene». Etter en vellykket informasjonskampanje fra SOS Rasisme i byen måtte imidlertid Tvedt nok en gang pakke kofferten, og se seg om etter et nytt bosted.

I november vant SOS Rasisme en enda større seier over den lille nazigruppa. Vi kontaktet det amerikanske selskapet som leier ut domeneplass til Vigrid, forklarte de hva slags kunde de hadde i Norge og VIPS – så var hele nettsida tatt ned! Dette var viktig ettersom internett er nazistenes desidert viktigste rekrutteringskilde.

Et skritt tilbake for Norgespatriotene

Vigrid-veteran Øyvind Heians «Norgespatriotene» har fra begynnelsen av framstått som en videreføring av Vigrid. I det Vigrid stod åpent fram som nazister ble det rom for en ny gruppe som kunne rekruttere under dekke av å være «innvandringskritiske», men det gikk ikke lang tid før koblingene mellom NP og Vigrid ble synlige for de fleste. Ikke minst har dette vært SOS Rasismes fortjeneste, som gang på gang har påvist både personer og propaganda som er identiske hos de to organisasjonene. Også den unge filmskaperen Tommy Myrbostad fra Molde har vært opptatt av dette temaet. Hans Youtube-film «Vigrid: Det siste oppgjør» nådde raskt 70 000 seere, noe som falt Øyvind Heian tungt for brystet. Han saksøkte ikke bare Myrbostad, men også SOS Rasisme. Gjennom 2008 forsøkte Heian og advokat Raymond Giltun å få både Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett til å kreve filmen fjernet fra internett. Dette har så langt bare gått ut over Heians allerede slunkne lommebok, i form av saksomkostninger. Det mest interessante med denne saken er at rettssystemet nå slår fast at Norgespatriotene kan kalles nazister.

Saken har tydeligvis tatt på kreftene for «partileder» Heian. Siste halvdel av 2008 har oppdateringene på nettsiden blitt kraftig redusert, og den tidligere målsetningen om å stille valglister i 2009 har nå blitt justert til valget i 2013.

Mer rasisme på nett

Selv om de «største» nazigruppene har hatt mindre aktivitet i året som gikk, så er trenden på internett en økning i antall rasistiske nettsteder og innlegg. SOS Rasisme har i lang tid tatt til orde for at de samme reglene må gjelde på Internett som i samfunnet ellers: Ansvarlige redaktører må innføre økt kontroll av sine debattforumer, og politiet må slå ned på de mange åpne rasistiske og nazistiske sidene. Sånn sett var det et positivt tegn at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i september advarte mot økende rasistisk hets på blogger og de store debattforumene. PST har også startet en gruppe på nettsamfunnet Facebook, der brukerne kan varsle om misbruk.

SOS Rasismes egen Arbeidsgruppe for Overvåkning av Internett (AOI) har i året som gikk jobbet hardt og målrettet for å bekjempe denne formen for ekstrem rasisme og nazisme. Dette har ført til mange konkrete resultater. Foruten den allerede nevnte stengingen av Vigrids hjemmeside har Øyvind Heian blitt kastet ut fra VGs «Nettby», Vigrids gruppe på Facebook blitt stengt og mange rasistiske innlegg har blitt slettet.

Økning i voldsrasisme

Siden 2006 har politiet vært pålagt å registrere såkalt hatkriminalitet, vold på bakgrunn av hudfarge, religion eller seksuell legning. Det har imidlertid ikke blitt laget noen nasjonal oversikt som kan studeres, men da NRK i høst undersøkte forholdene i de fem største byene fant de 130 registrerte overfall i 2007. Man regner med at mørketallene er store, og samtidig gikk utviklingen i gal retning i 2008. Flere alvorlige tilfeller av rasistiske vold preget nyhetsbildet; skuddene mot Hvalstad asylmottak, drapet på norsk-somaliske Mahmed Jamal Shiwac i Trondheim og overfallet på Darioush Salemi på Mortensrud i Oslo var bare noen av mange stygge saker. SOS Rasisme er svært bekymret for det som ser ut til å være en lavere terskel for angrep på innvandrere og asylsøkere. Asylmottak flere steder i landet har også blitt utsatt for hærverk og alvorlige trusler.

Forsøk på offensiv i Trondheim

Høsten 2008 oppdaget SOS Rasismes lokallag i Trondheim at lokale personer forsøker å starte en ny organisering av nazister og rasister. En håndfull gutter og jenter, noen av de med tilknytting til Heimvernet, driver rekruttering på Facebook og andre nettsdeter. De gjorde også et mislykket forsøk på å arrangere en fest utenfor Trondheim. SOS Rasisme advarte systematisk arbeidsgivere og andre som har befatning med den lille gruppen, noe som har resultert i betydelig frustrasjon og problemer for flere av nazistene. SOS Rasisme vil følge nøye med på eventuelle nye framstøt i dette miljøet i 2009.

David Irving invitert til Norge

Den nazistiske historikeren David Irving, beryktet for sin Holocaustfornektelse, ble til manges forskrekkelse invitert til Litteraturfestivalen 2009 i Lillehammer. Etter at flere profilerte forfattere truet med å boikotte festivalen ble Irving strøket fra programmet. Men Irving varsler at han vil ta turen til Norge allikevel, og holde tale på et lokalt hotell. SOS Rasisme vil derfor mobilisere til lokale demonstrasjoner og oppfordre lokale hoteller om å nekte Irving overnatting. Litteraturfestivalen på Lillehammer går av stabelen at 26. – 31. mai 2009. SOS Rasisme vil komme med nærmere informasjon om planlagte aksjoner på: www.sos-rasisme.no/antinazi

Millionarv til kjente nazister

Det vakte sterke reaksjoner da det i juni ble kjent at en millionarv fra avdøde Clara Weltzin fordeles mellom Norges mest kjente nazister. Tidligere høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad var dekorert motstandsmann under 2. verdenskrig, men i årevis har han pleiet tett omgang og samarbeidet med nazister. Gjems-Onstad er med og forvalter arven til den avdøde, og har blant annet argumentert for et bidrag på 250 000 til Benjamins drapsmann Ole Nicolai Kvisler. Benjamins mor Marit Hermansen gikk til anmeldelse, og SOS Rasisme har bedt Kongen i Statsråd om å frata Gjems-Onstad Krigskorset på bakgrunn av sin støtte til nazismen. Saken er i skrivende stund fortsatt til behandling i departementene.

Bli med du også!

Nazistene i Norge er få og dårlig organiserte, dette er i stor grad et resultat av den sterke antirasistiske tradisjonen etter 2. verdenskrig. Det er derfor viktig å fortsette dette arbeidet, og aldri gi rom for noen form for rasistiske organisering. Ta kontakt med vårt Antinaziutvalg, og finn ut hva du kan bidra med:
Internett: www.sos-rasisme.no/antinazi
E-post: antinazi@sos-rasisme.no