Nazistisk/fascistisk organisering i Rogaland.

Hvilke sammenhenger finnes det mellom organisert "ikke- voldelig" virksomhet blant middelaldrende/eldre og voldelige ungdomsgrupper?

Hvilke forbindelser finnes det mellom ulike grupper og nazimiljøer ellers i landet og nazist/rasistmiljøer/enkeltpersoner i Rogaland ?

Hvordan er de voksne og ungdommene organisert, hvem er de mest sentrale personene?

Vi har begynt arbeidet med å skaffe fram stoff om ytre høyre i Rogaland og forbindelseslinjene herfra til resten av landet. I denne artikkelen gir jeg en foreløpig oversikt. Den bygger på bruk av åpne kilder som aviser, blader, observasjon under rettssaker samt andre kilder. Svært mange mennesker som ikke er organiserte antirasister har lyst til å hjelpe til å skaffe kunnskap om disse gruppene. Takk til alle som har bidratt. Gjennom at dette materialet blir lagt fram vil flere kunne bidra med opplysninger og korrigeringer. I 30 åra var Fedrelandslaget og Nasjonal Samling organisert i Rogaland. Disse forsøkte å framstå, slik nazistene prøver å gjøre i dag, som "fedrelandsvennlige" og "nasjonale". Nasjonal Samling fikk spesielt stor oppslutning i Stavanger, hvor stemmetallet økte fra valget i 31 til valget i 36, mens stemmetallet sank i resten av landet. Mange NS-folk (som i resten av landet) under krigen. En del folk i Rogaland har altså selv slike erfaringer, eller foreldre/besteforeldre med slik bakgrunn.

Røykbombe mot ungdomsted

I 70-åra dukket de første nynazistiske gruppene opp i Norge. I Rogaland var det ingen organiserte grupper. Likevel kunne liv gått tapt når det på midten av 70-tallet ble kasta en

røykbombe mot Kontaktforum, ett sjølstyrt ungdomssted i Haugesund. Det var masse ungdom i et lokale med en trang trapp til rømningsvei og brannvesenet regna det på linje med mordbrann. Byens nazist ble antatt å være gjerningsmannen av mange, men saken ble henlagt.

Mannen ble senere dømt for andre straffbare forhold. Han døde i 1996.

Mortensen med dynamitten

I juni 85 sprenger nazistene Nor Moske i Oslo i lufta. Flere i ledelsen i Nasjonalt Folkeparti ble dømt for sprengningen. Lederen for partiet, Jan Ødegård, fikk tre års fengsel. Dynamitten ble overlevert på Nasjonalt Folkeparti sitt sommertreff i Haugesundsområdet (Skjold) .Birger T. Mortensen, den gang 63 år, var vertskap og ble dømt for å skaffe dynamitten. Han fikk 6 mnd. fengsel, av disse 120 dager betinget. Han fikk også, i likhet med tre av de andre, inndratt håndvåpen han hadde innehatt ulovlig.

Samme Mortensen stod ved kommunevalget i 1995 på Fedrelandspartiets liste i Karmøy. Når antirasister trakk fram dommen hans påstod partiet lokalt at Mortensen var mer eller mindre uskyldig dømt.

Karmøybu starter FMI

Folkebevegelsen mot innvandring- FMI- stiftes i Haugesund 1987. Første formann var Arne Myrdal fra Arendal. Men initiativtaker var Leiv B. Økland fra Karmøy. Han hadde tidligere representert Frp i Karmøy kommunestyre. Fra 91-95 var han representant for Fedrelandspartiet. Som en kuriositet kan nevnes at Økland er nabo til Mortensen med dynamitten.

Slipsgenerasjonen inspirerer til vold

De mest aktive i FMIs ledelse var fra Karmøy, Arendal og Vestfold. Økland og Borghild Paulsen var aktive i Haugesund/Karmøy-området, Arne Myrdal i Arendal og Jan Høegh i Vestfold. Der de voksne såkalte innvandringsmotstandere organiserte, skrev leserinnlegg o.l. inspirerte dette til voldsorganisering mot innvandrere og/eller mer eller mindre åpent nazistisk organisering blant ungdom. Patriotisk Ungdom ble danna i Arendal, en nazigruppe i Vestfold og Keza i Karmøy.

Økland og Myrdals kontakter

Økland, Myrdal og andre i FMI inspirerte ikke bare til voldelig og nazistisk aktivitet. De hadde også kontakter og samarbeid med de åpne nazistene selv. Allerede på FMIs stiftelsesmøte i Haugesund var det nazister fra NDU (Nasjonaldemokratisk Ungdom) tilstede. Ledelsen i FMI sa dette var ukjent for dem. På landsmøte i FMI på Fevik i 1990 hadde de eldre med slips selskap av flere yngre nazister: Kyvik (dømt for bombeattentat i 1979), Holte(også dømt) og

Michal Knudsen. Arne Myrdal kjempa også sammen med disse og Ole Krogstad(dømt for Nor Moske-sprengningen) i Brumunddal, og ble sekundert av Bastian Heide, en av de eldste nazistene fra Nasjonalt Folkeparti. I Ullensvang i 1992 opptrådte Økland sammen med en nazist fra Bergen. Deres nærvær ble ikke godtatt. Økland og de andre lederne i FMI/Fedrelandspartiet ønsker ikke å fremstå som nazister. Gjennom sin virksomhet har de imidlertid vist at de ikke har noe i mot et tett samarbeid, og at meningene de forfekter er de samme, med unntak av at Fedrelandspartiet ikke kjører direkte mot jødene og bruker ikke begrepet den ariske rase. Den nære sammenhengen mellom FMI/Fedrelandspartiet og de åpne nazister er altfor lite kjent både blant aktive antirasister og blant folk flest.

Fedrelandspartiet- fascismens penere ansikt

Mange antirasister vet lite om Fedrelandspartiet på tross av at det er en viktig organisasjon fordi den fungerer som det penere ansiktet til den fascistiske og nazistiske bevegelsen. FMIs ledere startet opp Fedrelandspartiet i 1990. Harald Trefall fra Bergen, som også var med i FMIs første styre ble den første lederen. Nåværende leder er Odd Even Hårvik fra Karmøy. Det er først og fremst et vestlandsparti, men de stilte lister i de fleste fylker til stortingsvalget i 1993.

Ved siste kommunevalg i Rogaland stilte de liste i Stavanger, Haugesund, Karmøy, Tysvær og til fylkestinget. I de kommunene i Rogaland der de stillte lister i 93 har det senere vært

nazistisk aktivitet blant enkeltungdommer eller ungdomsgrupper.

Fedrelandspartiet og skolevalg

Dette partiet har hatt tildels stor oppslutning ved skolevalg i Rogaland. De hadde opptil vel 30% oppslutning ved enkelte skoler med yrkesfaglig studieretning ved skolevalget i 1991.

Dette var en periode med stor arbeidsløshet, og Fedrelandspartiet hadde en syndebukk klar.

Ved valget i 1995 gikk Fedrelandspartiet sterkt tilbake ved skolevalg. Delvis var dette p.g.a. kampanjen for å stoppe nazistene ved valget 95, men hovedsakelig fordi Fremskrittspartiet fikk Fedrelandspartiets stemmer. Frp la seg langt opp til Fedrelandspartiet i uttalelsene og fikk stemmer på det. Det er derfor ikke overraskende når de unge nazistene i retten,

sier at de støtter Fedrelandspartiet og Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet i Rogaland er av de mer innvandringsfientlige fylkeslaga i landet. Einar Endresen fra Haugesund som er sentralstyremedlem i Frp markerte støtte til Hedstrøm i kinosaken. Jan Simonsen på Stortinget regnes til den innvandringsfientlige sida i Frp.

Keza

I 1990 ble den første nazistiske ungdomsgruppe siden krigen organisert i Rogaland. Den kalte seg Keza og holdt til i Kopervik på Karmøy. De brukte også navnet Birkebeinergruppa.

5 av medlemmene i Keza hadde vært på FMI-landsmøtet i Fevik våren 1990. Mens Arne Myrdal, Jan Holte med flere gikk til angrep på fredelige antirasister med stokker utenfor

møtelokalet stod gutta fra Karmøy på sidelinja med stokker eller balltrær i hendene.

Keza fikk en viss oppslutning blant ungdom i en periode. Kanskje var det opptil 40 med i gjengen som var laust organisert. På denne tida var det mye vold mot utlendinger i

Kopervik sentrum. I 1993 gjorde lederne i Keza nazihilsen fra lasteplanet på en bil i 17.maitoget i Kopervik. Da mista de den oppslutningen de hadde hatt. Folk i Kopervik ville ikke la dem prege sitt lokalsamfunn lengre. En gang oppfatta ungdom det slik at Keza-gjengen gikk ut i gatene for å banke opp utlendinger. Da ble Keza jaget vekk av vanlig pubungdom, som tok seg inn i leiligheten deres og knuste absolutt alt. De blei nødt til å flytte virksomheten sin til Haugesund, og lå en periode lavere i terrenget.

Einzats-gruppa

Leder for Einzats-gruppa var Tom Kimmo Eiternes- dømt flere ganger, bla. for rasistisk vold, trusler, skadeverk, innbrudd, tyverier og nasking. Eiternes har alkoholproblemer

og har gått ut og inn av fengsel de siste åra. Våren 95 hadde han permisjon fra fengselet og sammen med i alle fall lederen i gamle Keza fikk de med seg noen lettlurte sjeler, og de starta opp som Einsatzgruppa våren 1995. Under Einzats-navnet brukte de hakekors og snakka jødehat i tillegg til den vanlige innvandrerfientligheten til Keza. De som var med i Einzats var en bedrøvelig gjeng: stort sett ungdom med problemer hjemme, med skolen og blant jevnaldrende. Flere var småkriminelle og/eller kjent som voldelige. En var psykisk utviklingshemma. Intelligensmessig var de som gruppe ingen reklame for den ariske rases overlegenhet.

Raidet i Haugesund

I april 95 gikk noen fra nazigjengen gjennom byen med finlandshetter, en stokk høyt hevet og brølte Nazislagord. I retten kom det fram at de hadde slått og sparket dem de ikke likte, om det var innvandrere eller folk som de syntes så ut som kommunister. Fire ble tiltalt: Tom Kimmo Eiternes, Jarl Stein Vatnamot, en psykisk utviklingshemma gutt og en kamerat av han igjen. De ble dømt i byretten, men Kimmo anka. Han var uten tvil lederen for gruppa på denne tida. Han var den eldste, den mest erfarne og hadde forbindelser til nazibevegelsen ellers. I

lagmannsretten ble han frifunnet for dette raidet. Retten fant at det det ikke kunne bevises at han slo selv, og det var ikke tilstrekkelige bevis på at han påvirket de andre til volden. Det regnes nok som urettferdig innad i gjengen at lederen får seg en frifinning, mens de andre som ble med må ta straffen.

Naziene må flytte på seg

Fra 11.september og vel en måned var alle de dømte utenfor fengselet. Noen var allerede ferdige med soningen, en var ikke kommet igang og Eiternes hadde anka. I denne tida var det mye uro. Nazistene reiste mellom Haugesund og Stavanger og fant på noe nytt hver helg. Antirasister blei trua. Men SOS Rasisme laget i Haugesund var stort, og hadde lagd en brei demonstrasjon med mer enn 70 deltakende organisasjoner etter raidet i april- så det var en aktiv antirasistisk opinion og organisering i byen. SOS Rasisme hadde også en nattevandring mot rasisme. Politiet i Haugesund fulgte naziene godt opp i denne perioden. Naziene følte derfor at de ikke kom noen vei, og flytta virksomheten til Stavanger. Der må politiet ha holdt noe dårligere øye med dem.

Mediereklame og bløffen om Ku Klux Klan I denne perioden, fra september til oktober 95 får Einzats sensasjonsoppslag i media. Tom Kimmo Eiternes og Jarl Stein Vatnamot får omtale både som ledere av Einzats og Ku Klux Klan-avdeling i Norge. Dette ordnes med å dra hette over hodet når de er Ku Klux Klan- og Dagbladet og Rogalands Avis lar seg lure og slår opp på førstesida at klanen har fått avdeling i Norge-nærmere bestemt i Rogaland. I media kan det se ut som om nassene her er 200 stykker. I realiteten var de under 15 i hele Rogaland, men noen flere i et miljø omkring.

Ranet i Stavanger

Fem av nazigjengen rana en våpenbutikk i Stavanger. Under ranet brukte de tåregass, og en av dem stakk innehaveren med kniv. Kniven var bare millimetere fra å treffe slik at innehaveren hadde blitt drept. Tåregassen hadde Eiternes skaffet i Sverige - antagelig hos svenske nynazister. Ranerne ble tatt i Sverige, etter å ha vært på flukt et døgn. Dømt for ranet ble Tom Kimmo Eiternes, Jarl Stein Vatnamot, Tmmy Ormseth fra Stavanger, knivstikkeren og en perifer person. Knivstikkeren var fra før dømt for reine kriminelle handlinger, og ble samtidig med dommen også dømt for et annet tilfelle av vold. Eiternes, Vatnamot og knivstikkeren ble dømt til ubetinga fengsel, og har anka dommen. De sitter likevel inne nå. Tommy Ormseth som gjorde nazihilsen under rettssaken ble, fordi han ikke var dømt før, bare dømt til samfunnstjeneste. Sistemann slapp også å sitte inne utover utholdt varetekt. Han ville slutte med naziaktivitet. Familien hans stilte godt opp for han og jeg mener at det var en fornuftig dom.

Tor Erling Staff framstilte i retten Jarl Stein Vatnamot som en umoden guttunge med problemer. Det er vanskelig å være uenig med Staff i dette. Det samme kan sies om de andre. Samtidig er det riktig å si at Kimmo, gjennom de tinga han er dømt for har vist seg som en kriminell voldsmann. Gjengens stakkarslighet gjør dem dessverre ikke mindre farlige. De er et godt eksempel på at nazistene er kriminelle.

Mjølner

Etter ranet sitter de fleste av lederne inne. Det som var igjen av gruppa hadde behov for lavere profil og tok derfor nytt navn- Mjølner. Nå bruker de solkors isteden for hakekors. Etter ranet har det vært malt forskjellige slagord - en politiker som markerte seg på antirasisme fikk trusler både i brev og telefon og en utlending er slått på gata. Mjølner har gitt ut en avis med gruppas navn som lett tilslørt oppfordrer til angrep mot den samme politikeren, og som bla. bringer adressa til en terrorgruppe i England, Combat 18.

Andre forbindelseslinjer

Fra Keza var det forbindelseslinjer til FMI og Fedrelandspartiet, til Krogstad på Hokksund og Ariske Brødre i Tønsberg.

Eiternes hadde før april 95 forbindelse med de sentrale nazistene og Norsk Blad- Fritt forum, han ble bla. intervjuet av Michael Knudsen i fengselet som en forfulgt uskyldighet.

Fra Einzats er det forbindelse/overlapping til satanister i Stavanger. Disse hadde (har?) felles postboks- og en satanist er tiltalt for rasisme. Både satanisten og Tommy Ormseth var på Hokksund.( Eiternes og Vatnamot kunne ikke dra fordi de satt i buret.) Fra Einzats var det etter raidet i Haugesund forbindelse til sentrale norske nynazister.

Fra Mjølner er det forbindelse til de som er i fengsel for ranet.

Vurderinger av Einzats/Mjølnergjengen

En del personer i gruppa er villige til å gå svært langt, det har de bevist gjennom den volden de har begått. De har dårlig ledelse og planlegging av aksjoner, mye alkoholbruk/alkoholproblemer og - de blir tatt hver gang. Kriminaliteten deres er ikke så mye kontrollert av indre sperrer som av brei antirasistisk organisering og i hovedsak god oppfølging av politiet i Haugesund. Når oppfølginga virka dårligere i Stavanger rett før ranet var det såvidt ikke menneskeliv gikk tapt. Framover vil enkelte i gjengen antagelig trekke seg stille og rolig ut. For de som blir med videre kan det bli nye år innafor murene.

VisHoyre(); //Fjern kommentar tegnene (//) for aa faa hoyre kolonne $pages -> VisFooter(); echo "\n\n"; ?>