VisHeaderStart(); $pages -> keywords; $pages -> description; $pages -> VisStilark(); $pages -> SetTitle("SOS Rasisme"); //Bytt ut "SOS Rasisme" med tittelen paa dokumentet $pages -> VisTitle(); echo "\n\n"; $pages -> VisTopp(); $pages -> VisVenstre(); ?>

"Postarkivet"

 

Stadig vekk får vi e-post fra folk som mener ting. Vi prøver stort sett kun å svare på det vi vurderer som forsøk på konstruktiv diskusjon. De få gangene vi gjør unntak, skal vi prøve å legge dem ut på denne siden, for å forsøke å tilfredsstille allmenn interesse. Navnene på innsenderne, og annen relatert informasjon blir sensurert, ellers ligger det limt inn her, helt uredigert.


Noen spørsmål

Hei NN!

Svarer fortløpende.

Thu 20. May 2004, NN skrev:
> Hva gjør dere for å hjelpe de norske jentene som har blitt voldtatt av
> ikke-vestlige innvandrere? 65% av alle voldtekter begås av ikke-vestlige
> innvandrere.
>
>
> http://www.ananova.com/news/story/sm_392610.html>http://www.ananova.com/news/story/sm_392610.html

Nå må du passe litt på formuleringen din. Det som er riktig er at blant rapporterte voldtekter i Oslo er gjerningsmannen beskrevet som ikke-vestlig av utseende i 65 % av tilfellene.
Du tar statistikken som et bilde av hvordan virkeligheten er. Du bør være noe mer kritisk til det. Et viktig poeng er at det er enorme mørketall. Det er bare 150-300 voldtekter som rapporteres årlig. At det skjer langt, langt flere er det ingen tvil om. Og i de fleste tilfellene kjenner gjerningsmannen og offeret hverandre. Men dette blir sjelden innrapportert og kommer derfor ikke fram på tallene fra legevakten eller politiet.

Les gjerne denne kommentaren: http://sos-rasisme.no/politikk/innkrim/voldtekt.php

> Hvorfor skal dere tvinge multi-kulturisme ned i halsen på mennesker når
> multi-kulturisme kan være direkte farlig? USA og Brasil er gode
> eksempler.

Norge har vært flerkulturellt lengre enn rasismen har eksistert som ideologi. Både samer, russere, finner, romanifolk har vært bosatt i Norge. I tillegg har norske sjøfolk en lang tradisjon på å finne seg kone i utlandet.
Dette har bidratt til å videreutvikle den norske kulturen. Hvor hadde Norge vært i dag uten skipsfart - og dermed kontakt med andre kulturer?

Å ha en sterk identitet - å være trygg på sin nasjonalitet og kultur er viktig for å takle et samfunn.

Et interessant eksempel fra kriminalstatistikken er ghanesere i Norge.

Blant den norske befolkningen er 2-3% såkalte antatte gjerningsmenn. Blant ghanesere er det 0%.

Hadde det vært motsatt, hadde forklaringen gjerne vært - det ligger i deres kultur.
Men det holder jo ikke. Det fins garantert kriminalitet i Ghana. På samme måte som det i alle land i verden er en del grunnleggende lover og regler i samfunnet.

Så da må man faktisk begynne å se på andre forhold.

Ghanesere i Norge er organisert og har et tett nettverk seg imellom. Et slikt nettverk er viktig for å fange opp folk som er i ferd med å skli ut av samfunnet.

En av fellesnevnerne for folk som havner i kriminelle miljøer, enten det er en nazibande eller tveitagjengen, er at de har dårlige sosiale nettverk.
Les mer om dette på: http://sos-rasisme.no/politikk/innkrim/eml.php

> Ser dere på indianere som rasister fordi de har blokkert seg fra resten av
> USA? Fordi de vil bevare rasen og kulturen sin.

Det eksisterer ikke forskjellige menneskeraser. Moderne genforskning viser at det ikke er noe mønster i arvestoffene ut i fra hudfarge. Når det gjelder USA sin politikk mot urbefolkningen, er ikke den noe å rope hurra over. Segregeringen fungerer ikke. Den er med på å skape store sosiale forskjeller.

> Det skjer faktisk like mange anti-hvite forbrytelser som hvite, rasistisk
> motiverte forbrytelser i Norge. Til og med når det er mange flere millioner
> av oss. Jobber dere mot dette også?

Vi jobber mot alle former for rasisme. Det er klart at når rasismen lever i beste velgående, vil også de som utsettes for rasisme bli påvirket av de samme holdningene - og også få rasistiske holdninger. Blant noen får det utslag i rasisme mot nordmenn, blant andre får dette utslag i rasisme mot andre minoriteter.

> Hvorfor vil dere gjøre Norge til et U-land, ved å slippe inn flere > innvandrere? Noe jeg regner med dere vil pga deres motstand mot Frp.

Det har vært innvandringstopp siden 1. januar 1975. Den tar ikke SOS Rasisme stilling til.
Når det gjelder flyktningpolitikken i Norge, så er den skammelig.

Når folk kommer til landet og ber om beskyttelse, så blir de møtt med en svært negativ holdning. Man har rømt fra myndighetene i et annet land, og møtes av avhør, man blir satt på leire som ofte ligger mil unna nærmeste bebyggelse, man får et minimum av penger for å overleve (en enslig voksen person får 1135 kroner per måned dersom man får mat på mottaket, hvis man må lage maten selv får man 2790 kroner. Dette skal dekke alt fra klær og tannlege til bussbilletter og telefon).

> Norge vant en pris for en del år siden, for å være det beste og tryggeste
> landet å bo i. Vil vi få denne prisen igjen?

Det viktigste for meg er ikke en slik pris. Det viktige for meg er at folk deltar i samfunnet. Tar et ansvar. Reagerer på urettferdighet som de opplever rundt seg.
Vil du reagere hvis noen slenger en rasistisk kommentar til et tilfeldig offer?

> Leser dere VG's artikler om hvor store problemer det er med innvandrere?
> Søk på Vg.no

Jeg leser VG ofte. Og VG sponset faktisk SOS Rasisme med 50 000 kroner i fjor og i år. Men det betyr ikke at jeg ikke er kritisk til hva VG skriver, og ikke minst hva de legger vekt på. Men det er ikke menneskene - innvandrerne - som er problemet. Det er samfunnets behandling av menneskene som er problemet.

> Er dere klar over at noen av innvandrerne faktisk kan være livsfarlige
> terrorister?

Ja, på samme måte som noen nordmenn kan være livsfarlige. At en person som Mulla Krekar går fri i Norge er en skam. Les gjerne artikkelen i Antirasisten nr 4-2003, side 6. Du finner den på nett her: http://sos-rasisme.no/arkiv/antirasisten/index.php

> Hvordan skal vi behandle kriminelle innvandrere?

På samme måte som alle andre kriminelle: Som enkeltmennesker. De skal ha straff på lik linje med alle andre.

> Hvorfor har dere ikke et forum hvor folk med forskjellige synspunkt kan
> diskutere fredelig om landets problemer?

Det fins svært mange forum på internett som fyller slike roller. Poenget med sidene våre er å spre kunnskap om rasisme og være en ressurs for antirasister.

Håper du har fått svar på spørsmålene dine, og håper de var så gode at du blir med i SOS Rasisme! ;)

Uavhengig av det - vær kritisk til hva folk rundt deg gjør. Still spørsmål og si i fra hvis du opplever noe som galt.

Det fins svært mange forum på internett som fyller slike roller.
Poenget med sidene våre er å spre kunnskap om rasisme.

Ellers håper jeg du velger å være kritisk til hva du leser.

Med antirasistisk hilsen
Trond Thorbjørnsen
 

Krever et seriøst svar!

Hei NN!

Det du referer til her er sannsynligvis setningen:
"· Ifølge politifolk i Stockholm jeg har snakket med deltok det 1400 uniformerte nazister, som gikk i marsj og tente faklene på kommando."
Her har jeg altså oppgitt kilden min.

Jeg er helt sikker på at flesteparten av disse menneskene bare er stakkarslige og forvirrede unger som ikke er klar over alvoret i den ideologien de støtter opp under.

De fleste nazistene på 30-tallet i Tyskland var heller ikke klar over hva de støttet, men de var like fullt nazister.

Hvorfor er det så viktig for deg å forsvare de som deltar i denne marsjen? Har du sympatier med nazismen?

-Trond

Wed 26. Nov 2003, NN skrev:
> Hei! Har noen spørsmål ang Salem!
>
> Dere hevder at det var 1400 uniformerte nynazister!!??
>
> Har dere sett videoen fra Salem som ligger på
> www.salemfonden.info? Hvordan kan dere hevde at alle
> som var på den demonstrasjonen var uniformerte? Dette
> er jo direkte løgn!! Hva legger dere i å være
> uniformert? Å ha på klær!!??
>
> Og for det andre. Hvordan kan dere hevde at hver og en
> som deltok er nynazister? Det har dere ingen grunnlag
> for å hevde! Dette er igjen direkte løgn!
>
> Det er jo dere som har fordommer ved å skjære alle
> over en kam! Dere må vel se at dere fremstår som
> hyklere ved å skrive slike løgner på siden deres!!
>
> Krever et seriøst svar!


Hvorfor støtter SOS Rasisme en motdemonstrasjon mot Salemmarsjen?

Hei Remy!

Jeg mener nazimarsj er et dekkende begrep av følgende årsaker:

· Ifølge politifolk i Stockholm jeg har snakket med deltok det 1400 uniformerte nazister, som gikk i marsj og tente faklene på kommando.

· "Salemfonden" som driver arrangementet er identisk med redaksjonen i Info14, en nazistisk nettavis.

· Nettstedet til Salemfonden, der de påstår at de er en uavhengig organisasjon, er registrert på følgende e-postadresse: bloodandhonourUSA@hotmail.com.

· Symbolet som brukes under markeringen er en såkalt livsrune - et påfunn fra "National" Alliance i USA (uten noe som helst tilknytning til norrøn mytologi og runealfabet).

At Daniel Wretström som ble drept 9. desember 2000 var medlem av Blood & Honour legger jeg ikke vekt på i denne forbindelsen. Et drap er en tragedie, selv om den drepte har hatt en trist skjebne i sitt korte liv.

Hvem er det egentlig som bruker en ung gutts tragiske død for å fremme sin sak? Hvorfor går du så hardt ut og ønsker å forsvare en slik marsj som dette? Har du noen sympatier med disse elementene?

Med antirasistisk hilsen
Trond Thorbjørnsen

Fri 21. Nov 2003, NN skrev:
> Jeg finner det merkelig at SOS Rasisme som en "seriøs" organisasjon
> arrangerer tur til Salem 6.desember som en motdemonstrasjon til en
> såkalt nazimarsj.For å friske opp minnene deres kan det nevnes at
> Salemmarsjen er en minnemarsj for en ung svensk gutt som brutalt ble
> overfalt,banket opp og DREPT av en innvandrergjeng.
>
> Det er en sann SKAM at dere ser på en slik marsj som utelukkende
> "nazisme" og at dere bruker en ung gutts tragiske død for å fremme
> deres egen sak. Dette er faktisk under enhver kritikk og dere
> fremviser en totalt mangel på respekt og normal folkeskikk.
>
> Det skal nevnes at arrangementet drives av Salemfondet som er en
> totalt uavhengig organisasjon hva gjelder organisasjon, parti m.m.
>
> Jeg ber om et svar fra dere for å få bekreftet hva slags organisasjon
> dere egentlig forsøker å fremstå som.
>
> I tilegg oppfordrer jeg SOS Rasisme om å instille enhver form for
> organisering vedrørende denne markeringen om dere i det hele tatt eier
> et snev av verdighet.
>
> MVH
> NN


De står for mye av det samme...

Hei NN!
Jeg er for å dømme folk ut i fra de forbrytelsene de har begått, uansett hvem de er. Trusler er ikke tillatt selv om de skjules bak en "politisk" ideologi.
-Trond
Wed 12. Nov 2003, NN skrev:
> Fra hjemmesiden:
>
> - Nazisters frihet til å ytre seg, blir andres plikt til å la seg forhåne.
> Nazismens fiender (dvs. de aller fleste vanlige mennesker) har krav på et
> vern mot trusler om vold og drap. Friheten fra slike trusler henger høyere
> enn at 150 norske nazister skal få rett til true og mobilisere til
> "rasekrig".
> Er ikke nazist men vil jo si mange av innvandrerne står mye av det samme
> (trusler,vold,drap) :-)


... venter på svar

Hei bror!

"Nasjonalsosialister" viste nøyaktig hvor nasjonale de var 9. april 1940. Derfor svarer vi deg ikke.

-Trond

Tue 11. Nov 2003, bror broen skrev:
> "men det er ingen nyvinning for nazismens løgnaktige natur. Nazismen bygger
> fortsatt på det samme: Løgn, vold og terror."????? hva er dette for noe
> tull!!!??nazisme bygger IKKE på dette!!! det dere driver med er jo
> hjernevaskelse, ingenting annet!nazismen eller nasjonalsosialismen som det
> egntlig heter bygger på å bevare sitt eget land og folk, å hva er galt med
> det?????foresten kan jeg si at nazisme er et sjellsord på
> nasjonalsosialismen oppfunnet av jødene kun for å hakke ned på NS.jeg her
> sendt flere brev til dere men jeg har aldri fått svar! hvorfor? klarer dere
> ikke forklare hvorfor dere jobber MOT norsk kultur og for annen??dere
> legger dere under andre folkeslag!! det er sykt det er det!! det er
> motbydelig med sånne som dere"alle skal være snille mot hverandre, alle
> skal elske hverandre, vi er alle ET folk" NEI VI ER IKKE DET!!! vi er land
> med helt forskjellig historie og kultur. Og jeg vil bevare den historien og
> kulturen vi har så vi kan bringe den videre til våre barn. Dere står så
> fint å sier at alle skal være glad i hverandre, og maser om dette fargerike
> fellesskapet deres, men hvordan kan du ha et fargerikt fellesskap uten
> rasisme??? Uten rasisme vil alle være tolerante ovenfor hverandre, de ser
> på alle som like mennesker kulturene blir blandet og folk av totalt
> forskjellige raser blander seg, hva vil være igjen da?? Alt blod vil bli
> blandet ut å det eneste som er igjen vil være en grå kjedelig menneske
> "rase". hvor vil da deres fargerike fellesskap være??? jeg er anti-kristen,
> anti-jødisk, hedensk, nasjonalistisk og rasistisk, og JA jeg er stolt over
> det!!!!.....venter på svar!!


Svar fra "bror broen":

hmm..."ok"


Jeg bare lurer...

- Hvorfor definerer dere rasisme og fremmedfrykt som noe som bare rammer innvandrere av ikke-vestlig bakgrunn? Jeg har enda til gode å se dere ta opp et økende problem, nemlig skepsisen og rasismen som innvandrer uttrykker vis a vis nordmenn.

Det lønner seg å undersøke før man uttaler seg, her er en link til vår/den ofisielle definisjonen på rasisme: http://sos-rasisme.no/sos/index.php#hva I Norge finnes det ingen (ikke som jeg veit) organiserte rasistiske mørkhudede bander, hvite blir ikke utsatt for statlig rasisme (av den art vi snakker om nå), og det er ikke ofte vi hører om hvite som blir utsatt for hverdagsrasisme.

Jeg sier ikke at det ikke finnes mørkhudede rasister i Norge, men det er slike forhold i dag, at det nærmest ville vært bortkasta å fokusere kreftene sine på å bekjempe rasistiske holdninger blandt mørkhudede. Mørkhudede, innvandrere og asylsøkere i Norge lever idag under et mye større og undertrykkende apparat enn det etniske nordmenn og andre hvite i Norge gjør. Hvis dette "økende problemet" når en brøkdel av den rasismen mørkhuda i Norge blir utsatt for, vil forandringer i vår praksis høyst sansynelig finne sted.

 

-Når ble kritisk syn på innvandringspolitikk rasisme?

Det aner jeg ikke, visste ikke at det var det. Jeg har selv mine kritiske syn til en del innafor innvandringsdebatten, bl. a. debatten om arbeidsinnvandring. Men debatten, praksisen og hverdagen rundt norsk asylpolitikk stinker kraftig av rasisme. Det ser ut til at Staten, pressa og politikerne gjør sitt sterkeste for å framstille asysøkere som udyr, som kun har onde og snylteriske hensikter med å komme til Norge. Det er en menneskerett å få en reell asylbehandling, denne menneskeretten blir mindre og mindre tilgjengelig for de som trenger den.

 

-Er dere en lobbyorganisasjon for fri innvandring, eller jobber dere mot rasisme? Skal en tolke nyhetene på hjemmesidene virker det første alternativet mest sannsynlig

Jeg er ikke for fri innvandring, SOS Rasisme har aldri markert seg for fri innvandring.
Etter din tolkning av nyhetene på hjemmesida vår, virker det som om du tror det er nærmest fri innvandring, det har du rett i, men kun fra våre hvite siviliserte naboland. Er ikke det rasisme?
Skal en tolke nyhetene i majoriteten av norsk presse, virker det høyst sannsynlig at VG, Dagbladet osv. kun driver lobbyvirksomhet blant folket for den statlige rasismen.

Norge har forresten hatt ikke-vestlig innvandringstopp siden 1975.

 

-Hva får dere til å tro at et samfunn bestående av flere diametralt forskjellige kulturer vil fungere? Finnes det eksempler på at det noen gang har gjort det?

Fungere er et relativt spørsmål, men utifra vår internasjonale samfunnsstruktur, vil jeg si at Canada fungerer sånn nogenlunde.
Hva får deg til å tro at et samfunn bestående av et homogent hvitt eller svart samfunn vil fungere?
Har du noen eksempler etter din tolkning av fungering?

 

-Mener dere at det ikke finnes noen ensartet norsk kultur?

Kommer ann på hva du legger i norsk kultur, kultur er i konstant forandring, derfor mener jeg at absolutt størstedelen av Norges befolkning fører en ensarta norsk kultur, uansett hva jeg måtte syntes om den.
Hvis du mener at norsk kultur er en kultur man fører kun på grunnlag av kulturelle dannelser som har skjedd i Norge, uten innflytelse fra utlandet, så mener jeg at det overhodet ikke finnes ensarta norsk kultur (hvis dette er din mening, og at den er korekt).

 

-Hvorfor omtales all kritikk av islam som islamofobi?

Jeg har aldri opplevd at islamkritikk blir omtalt som islamofobi, men jeg har lest mye islamkritikk som mangler saklighet og preges av rein kunnskapløshet, kanskje denne observasjonen din kommer av personlige erfaringer, hvor din kritikk kanskje faktisk preges av fobi?
Hvis jeg tar feil, sier jeg ikke nei takk til dokumentasjon på din påstand.

 

-Hvordan tror dere nordmenn vil bli behandlet i 2050 når det bare finnes 2,5 millioner igjen?

Hvis det ikke skjer noen store samfunnsforandringer i Norge innen 2050, vil jeg tro at minst 2,2 av de 2,5 millionene dine vil trenge drastisk eldreomsorg av de resterende 0,3 millionene som allerede sliter for å drive landet.
Hvordan disse behandler hverandre har jeg ingen fjerneste aning om.

 

Med antirasistisk hilsen

Pål Austad Solfjeld

 

"Lettfattelig,nei det blir ikke DISSE spørsmålene(..)"

• Innsenderen skrev:

Hei
Lettfattelig,nei det blir ikke DISSE spørsmålene,men hvis dere er en organisasjon med respekt for dere selv og andre håper jeg på et svar,spørsmålene mine blir stadig diskutert av mange ,legg det inn som en artikkel!!!!
Når jeg leser sidene deres sitter jeg igjen med en tanke="NORDMENN ER RASSISTER",Mange nordmenn er rassister ,men ærlig talt,lukk opp øynene,rassister finnes blant alle folkeslag.Noen vietnamesere fordrar ikke somaliere,noen iranere hater pakistanere og kurdere,jeg kan forsette i evigheter(dette har jeg fra de jeg kjenner fra disse miljøene),hvis vinklingen deres hadde vært annerledes med hensyn på hvem som er de rassistiske syndebukkene(oss nordmenn) kunne dere ha oppnådd mye mer respekt.
Dessuten kan dere også se på kriminalstatistikken i Norge,det virker som dere skyver dette vekk og kaller det rassistisk propaganda.
Samtidig må jeg få påpeke at dere selv besitter mye fordommer.Her forleden møtte jeg en som var medlem av SOS R....,vi endte opp i en diskusjon om innvandring,alt jeg sa var galt ,fordomsfull var det jeg ble kalt.Da vedkommende fikk høre at jeg var fra Asker ,gikk hun.Folk derfra var bare rike drittsekker.Dette til tross for at jeg nettop hadde hatt ført en rolig og nøyansert samtale med vedkommende,hun synes da jeg var hyggelig,men hadde feil meninger)
Hva vil jeg fram til? Et samfunn der nordmenn har store problemer med å tolerere sine egne landsmenn ,til tross for mange likheter,vil også inneholde momenter av rassisme,ALLE har fordommer.
Enkelte mennesker ser på folk som er kortklipte og med boots som nazier,det gjør vel egentlig alle,selv har jeg også begått denne grove feilen da vedkommende var blitzer.Når en utlending går i buffalosko, har gullenke og midtskill sender han ut et signal,dette er kjennetegnet til mange gjenger i Oslo ,og han vil også bli stemplet som kriminell.Fordi jeg mener dette er jeg da rassist,NEI....
Håper dere har respekt nok til å svare, har brukt mye tid på dette

• Vi svarte:

Hei.

Vi pleier vanligvis ikke å svare på denne typen henvendelser, vi har begrensede ressurser sentralt og velger å bruke de på å følge opp de mange personene som er interessert i å engasjere seg i kampen for et bedre samfunn i stedet.

Men nå får du likevel et svar fra meg, kanskje av solidaritet med andre folk som også har opplevd fordommer mot seg fordi de er fra Asker. :)

Besvarer deg punktvis:

1. Vi har aldri påstått at bare nordmenn har rasistiske holdninger og en rasistisk praksis. Men rasismens ideologi ble laget for å tjene interessene til imperialistiske maktene i Vest-Europa, og de aller fleste rasistiske overgrepene opp gjennom historien har skjedd fra vest-europeere.
Likevel - ideen om at folk har forskjellige egenskaper ut fra en lett synlig gruppetilhørighet, har smittet over til andre deler av verden.
Vi er ikke ute etter å finne syndebukker, uansett hudfarge. Vi er interessert i å bekjempe fordommer som finnes overalt i samfunnet.

2. Når det gjelder kriminalstatistikken, så er ikke det noe vi skyver vekk og kaller rasistisk propaganda. Men kriminalstatistikken gir ikke et bilde på kriminaliteten i samfunnet, men på personer som har blitt anmeldt eller som politiet mistenker for kriminelle handlinger.
Det vil si at når en gammel dame (jeg har ikke noe i mot gamle damer, selv om akkurat hun i eksempelet mitt er litt dum :) ) blir frastjålet en veske på Karl Johan og automatisk beskylder den mørkhudede personen som tilfeldigvis gikk forbi og politianmelder denne tilfeldigt forbipasserende, så har denne personen blitt en del av kriminalstatistikken. Men når den samme gamle damen går ut fra Rema 1000 med handlebaggen full av brunost som hun "glemte" å betale for er sjansen for en politianmeldelse tilnærmet lik null.
Kriminalstatistikken har store mørketall, og et bilde av alle forbrytelser som skjer vil nok være langt mer nyansert.
Noe for eksempel begge de to store ungdomsundersøkelsene på 90-tallet tyder på. Begge disse undersøkelsene - både i 1992 og 1996 viser at innvandrerungdom er _mindre_ kriminelle enn nordmenn.
(Noe som skulle tyde på at alle innvandrere er en del av en diger konspirasjon som får ungene sine til å forfalske slik statistikk :) )
Les mer om dette på <klikk her>

3. SOS Rasisme har 13 000 medlemmer, og at det fins fordommer blant de kan jeg nok være med på. Nå bor jeg riktignok selv i Asker, og jeg er nestleder i SOS Rasisme i Norge, så det kan ikke være så veldig utbredt med fordommer mot folk fra Asker i SOS Rasisme :)

4. At "alle" har fordommer betyr ikke at man ikke skal kjempe i mot fordommer. På samme måte betyr ikke det at "alle" bryter fartsgrensene at man ikke skal ha fartsgrenser.

5. Jeg synes ikke det er riktig å forhåndsdømme folk ut fra klesstil, hårfrisyre og lignende heller.
Folk er individer - uansett hudfarge.

Med antirasistisk hilsen

Trond Thorbjørnsen

Om Pim Fortuyn (høyrepopulisten som ble drept i Nederland) – 13. mai 2002:

 

• Innsenderen skrev:

 

Could you please not lie about pim fortuyn are you dumb or something you did not do your work good HE WAS NOT A RACIST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
really you suck bigtime just like your site nobody believes you if you lie !!!!

 

• Vi svarte:

 

Will try not to use your kind of language.

 

Correction:

You didn't do your homework.

 

We have never said he was a racist, we put up a couple of links to newsmedia about his death and so on. Heard the expression "Don't shoot the messenger"?

 

Lighten up, will you?

 

- SOS Rasisme, Norway

 

Om "pakistanere og negre" som kriminelle – 4. januar 2002:

 

• Innsenderen skrev:

 

Jo, jeg har blitt rana av to pakistanere og en neger. Jeg er egentlig ingen rasist, men siden jeg har blitt rana for tredje gang av fargede mennesker, så føler jeg at de fleste bare kommer til Norge for å rane og snylte på systemet. Det er mange som kommer hit for å skaffe seg et ærlig arbeid og betale skatt. Dette er bra folk som skal få bo her, mens de som bare kommer hit og blir kriminelle bør ved første alvorlige lovbrudd bli sendt tilbake til der de kommer fra. Ingen skal komme til meg og kal,le meg rasist over mine meninger. Slik burde det være.

Hilsen Ransoffer

 

• Vi svarte:

 

Hei ransoffer


Trist å høre at du har blitt ranet!


Minst like trist er det at du setter flere hundre tusen mennesker med innvandrer-/flyktningbakgrunn i samme bås som disse tre ransmennene. Det er ikke tvil om at det finnes kriminelle mennesker i Norge. Hvilken hudfarge disse har, er fullstendig irrelevant. Kriminalitet er ikke noe som henger sammen med hudfarge.


Jeg har heldigvis aldri blitt ranet, men har vært i flere truende situasjoner. Alle disse situasjonene har vært med hvite gutter/menn involvert. Betyr det at jeg tror at
ingen med mørk hudfarge er kriminelle, eller at alle hvite gutter/menn er kriminelle? Selvsagt ikke!


I samme åndedrag som du sier at mange kommer hit for å skaffe seg ærlig arbeid og betale skatt, beskylder du "de fleste" for "å rane og snylte på systemet". Begge deler er feil. De fleste som kommer til Norge, bortsett fra europerere og amerikanere som det stadig kommer et flertall av, kommer fordi de ikke har noe valg. Fordi krig, nød og elendighet har ødelagt de landene de kommer fra, og at de faktisk befinner seg i livsfare der de kommer fra.


Sett at mine foreldre kom hit fra et annet land. Jeg ble født og er oppvokst i Norge. Dersom jeg gjør noe kriminelt, skal jeg da sendes til et land jeg ikke kjenner, ikke er statsborger i, og aldri har vært i? Slik er situasjonen for mange av dem du sikkert ser på som utlendinger, de har ikke noe annet hjemland enn Norge.


Skal lovbrytere fra et annet land først sone fengselsstraff på linje med norske lovbrytere, og så utvises fra landet etterpå? Synes du at slik dobbeltstraffing er OK? Det er nemlig det som ofte skjer.
Skal utvisning gjelde alle lovbrudd? Er det rettferdig å gi samme straff for f.eks ran og drap?
Har du tenkt nøye gjennom det du sier?


Jeg kan ikke vurdere om du er rasist, men utifra det du sier, synes jeg du drar litt for raske konklusjoner, og at kanskje ikke verden er fullt så svart/hvit som du beskriver den.


Håper du ikke blir ranet igjen, og at du revurderer synspunktene dine, så blir du sikkert ikke rasist i fremtiden heller.

 

Om begrepet "neger" – 30. desember 2001 - 4. januar 2002:

• Innsenderen skrev:

 

jeg har diskutert litt med noen av mine kolegaer (mørkhudet) hvis det er lov å si. det kan medføre et voldsomt sinne hvis jeg omtaler ved kommende som neger. det må etter min oppfattning være negere det er noe galt med, hvis vi ikke kan bruke norsk språk. vedkommende er fra eritrea og er derfor etter min oppfatning sort, altså neger. jeg kommer stort sett meget godt ut av det,når det gjelder utlendinger, jeg arbeider sammen med mange.

JEG VIL IKKE KALLES RASIST.

• Vi svarte:

 

Hei ...

 

Jeg kaller deg ikke rasist, det er jeg ikke i stand til å bedømme ut fra det du skriver, og det er bra at du ikke liker å bli kalt rasist.

 

Dersom denne personen ikke setter pris på å bli kalt for neger, er det da så vanskelig å respektere det?

 

Dette er todelt tema (minst).

 

For det første er det snakk om normal folkeskikk: Å la være å referere til folk med begreper de ikke liker. Hvis alle nordmenn ble referert til som "nisser" ville jeg, som nordmann, bli grinete, på tross av at "nisse" ikke er noe spesielt negativt begrep.

 

Dette leder meg til det neste poenget:

 

"Neger" er et begrep som er funnet opp i sammenheng med utviklingen av raseteori. Det refererer til "den negroide rase". (Ta frem et eldre leksikon dersom du tror det er et postitiv/nøytralt begrep.) Dersom du tror det finnes forskjellige menneskeraser, tar du grundig feil.

 

Du skriver: "det må etter min oppfattning være negere det er noe galt med, hvis vi ikke kan bruke norsk språk."
Medfører det at dersom en person som har en viss hudfarge har et standpunkt, betyr det at alle med samme hudfarge har samme standpunkt? Vi er (går jeg ut fra) begge hvite. Innebærer det at jeg mener det samme som deg? Det ser ikke slik ut.

Det er ikke tvil om at "svarting", "nigger", "pakkis" osv også er "norske" ord, utifra at de er brukt av nordmenn, og det er liten tvil om hva disse ordene betyr. For de fleste normale mennesker med et snev av folkeskikk, er ikke disse ordene vanlige karakteristikker av kolleger, naboer eller hva det måtte være. Det at noe er et norsk ord betyr ikke at ordet brukes.

 

Til slutt:
Hvor mange situasjoner er det nødvendig for deg å referere til en persons hudfarge. Jeg forstår veldig godt at hudfarge er et godt beskrivende moment i en forklaring, men er det bare da du bruker det? Hvorfor bygger vi som samfunn fremdeles opp kunstige altomfattende skiller mellom mennesker basert på hudfarge? Er det ikke på tide å bryte ned disse skillene?

 

Dersom du ikke har fantasi til å finne ord å bruke i stedet for "neger" når du skal beskrive noen kan du få noen tips her: "med mørk hudfarge", "med innvandrer-/flyktningbakgrunn", "asiatisk/afrikansk/arabisk/osv utseende", "høy", "lav", "langhåret", "korthåret" eller ganske enkelt navnet til vedkommende.
Vanskeligere er det faktisk ikke!

 

• Vi fikk svar tilbake:

 

Takk for svaret og godt nytt år
Det er et poeng, med at vi er alle av forsjellige oppfattning og at ikke alle liker eller misliker det samme.
Mitt poeng er at vi som normenn ikke bør legge om språket vårt når vi snakker med utlendinger.
Hvis jeg reiser til Eritrea kan jeg ikke forvente at de jeg snakker med skal forandre sitt språk.
Nisser er jo ikke en betegnelse på en gruppe mennesker, men jeg tror ikke mange reagerer på å bli kalt hviting,lyslugg og falang som faktisk er ganske negativt (i østen)
Ikke heller reagerer normenn over å bli kalt Svensker.
Selfølgelig vil jeg bruke andre ord når jeg snakker med vedkommende heretter, men jeg mener det må være en viktig del av integreringsprosessen og forklare om at norsk språk ikke nødvendigvis er ment rasistisk.
Det er jo selvfølgelig snakk om her i (en hyggelig prat) de ordene du refererte til er ikke norske, og er på linje med banneord

 

• Vi svarte:

 

Hei igjen ..., og godt nyttår til deg også!

 

Takk for hyggelig svar, og fint at du syns jeg har et poeng.

 

Det å prate sammen er en uhyre viktig del av integrasjonsprosessen uansett, og jeg er helt enig at det er en viktig del av integrasjonsprosessen å forklare misforståelser i norsk språk dersom det er behov for det, men må vi gjøre det så komplisert? I stedet for å bruke ord som kan misforstås, bør vi ikke bestrebe oss på å bruke ord som ikke åpner for misforståelser.

 

Ordene jeg nevnte var, for enkelte mennesker, helt vanlige ord å bruke. Jeg har hørt dem bli brukt mange ganger, og noen prøver å forklare at dette er "dialekt". Jeg skal, ved bruk av et par sitater vise hvordan ordet "neger" kan bli oppfattet.

 

Når det gjelder bruk av ordet "nisse" eller tilsvarende, så var det ikke det eksakte ordet "nisse" som var poenget, men du må vel være enig i at det å referere til noen på en slik måte ikke inngir respekt av noe slag?


Hva hvite mennesker blir kalt av folk med mørkere hudfarge vet jeg ikke alt om, men likevel er det en kjensgjerning at historien med raseteori, og rasisme hovedsakelig er en historie om europeere (hvite) som undertrykker alle andre. Ordene "hviting", "lyslugg", "falang" og for den del "svenske" er, såvidt meg bekjent, ikke ord som har sin bakgrunn i raseteorien. At andre land har rasistiske uttrykk forsvarer uansett ikke norsk bruk av rasistiske uttrykk.

 

Da kommer sitatene:

 

"Neger (lat. niger, sort), menner af den race, n.racen, der befolker størstedelen av Afrika. [...] Eiendommeligt for racen er [...] de tykke læber, endvidere det sorte uldaktige haar og den mørke hudfarve. [...] Racen har en ringe udbredelsestrang, og vilde sikkert ikke have udbredt sig udenfor Afrika af egen drift; gjennem slavehandel er den nu overført til Amerika, hvor den særlig i de sydligere af de Forenede stater har formeret sig sterkt."

 

"Hottentotter, indfødt, lavtstaaende folkestamme i Syd-Afrika [...] De adskiller sig sterkt fra de fleste afrikanske folk, men ligner i meget de endnu lavere staaende buskmænd; de er under middelhøide (mændene ca. 1.60 m, kvinderne ca. 1.44 m), mændene knoklede og magre, kvinderne ofte med lokale fedtdannelser (steatopigy); haaret er sort, kruset og tottet, hudfarven vissen gulbrun. Dragten er et minimum, de ynder derimot smykker. Af karakter er de lettsindige og tanekløse, tyvaktige, oftest dovne og med ringe evne til udvikling. [...] Kvindens stilling er ringe. H. har sans for dans, sang og musik, hvorved anvendes simple strengeinstrumenter og tromme."

 

- Illustreret norsk Konversationsleksikon, 1907-1913

 

"Neger (lat. niger = sort) betegnelse for den mørkhudede innfødte befolkning i Afrika. I antropologisk henseende betegner N. et af yderpunktene for menneskeslægtens Variation. Felles for dem er plump Knoglebygning, meget mørk ("sort") Hudfarve, fjøjlsaktig Hud, flad, bred Nese, fremspringende Kæbeparti med tykke Læber, ejendommeligt affladet Skinneben og lang Hæl. Hovedskallen er hos største delen lang: kun nogle stammer i Kongo-Området og enkelte egne av Sudan viser Tendens til kortskallethet. Lemmerne er hos de fleste meget lange i forhold til Kroppen. [...] Skjægvæksten er ringe."


- Salomonsens Konversationsleksikon, 1924

 

"Rasehygiene tilsikter å holde rasen, arvemessig sett, i den best mulige forfatning, og må derfor bygge på den moderne arvelighteslære. Et middel av den største betydn. for å nå dette mål er adgangen til den lovmessige gjennomførte sterilisering av bærerne av visse sykelige og kriminelle arveanlegg."

 

- Nyco Konversasjonsleksikon, 1935

 

"Rasemessig faller n. inn i fl. undergrupper. Vestafrikanske n. (true negroes) har [...] bred nese, tykke lepper og sterk prognatisme. [...] Skogsnegrer [...] har stort overkropp, korte ben, lange armer, prognatisme, høyde 165-170 cm."

 

- Gyldendals store konversasjonsleksikon, 1972

 

"neger [...] menneske med sort el. mørkebrun hudfarve, flat nese, tykke lepper og sort, kruset hår. [...] negerarbeid(e) skittarbeide; svært slitsomt arbeide; korrekturlesing er det rene n."

 

- Riksmålsordboken, 1977

 

"Vanligvis foretrekkes nå betegnelser som afrikanere el. svart (i USA også afro-amerikaner) istedenfor n., som oppfattes som rasistisk og nedsettende."

 

- Aschehoug og Gyldendals Ettbindsleksikon, 1990

 

"Ne·gro []
1 sometimes offensive : a member of the black race distinguished from members of other races by usually inherited physical and physiological characteristics without regard to language or culture; especially : a member of a people belonging to the African branch of the black race
2 sometimes offensive : a person of Negro descent
- Negro adjective, sometimes offensive
- Ne·gro·ness []/-grO-n&s/ noun, sometimes offensive"

 

- Merriam-Webster OnLine, 2001

 

Dette var bare noen korte utdrag.

 

Som du ser i de første eksemplene, så har aldri "neger" vært et nøytralt eller positivt ord. Videre er det slik at dersom du bruker ordet "negro" (som er nøyaktig det samme som det norske "neger") til en svart person i USA, har du vist så godt som ingen respekt for vedkommende. Språk er alltid i endring. Noen ord blir tillagt ny mening, noen blir ubrukelige. I USA (og de fleste andre engelsk-språklige land) har "negro" blitt et fy-ord. Grunnen er ganske enkelt at mennesker, hvis forfedre har blitt undertrykket gjennom 500 år, blir fornærmet ved å bli kalt "negro".

 

Videre er det slik at, som jeg forklarte i forrige e-post, det ikke finnes forskjellige menneskeraser.(*) "Neger" ble brukt som et navn på en menneskerase, dvs. noe som ikke objektivt eksisterer. Er dette kun et teknisk vitenskapelig faktum som ikke har noen relevans for dagligtalen? Nei, teorien om at fantes forskjellige raser la det ideologiske fundamentet for historiens største folkemord. Bør vi ikke da kvitte oss med restene av dette ideologiske grunnlaget?

 

For mange er debatten om ordet "neger" veldig vanskelig å svelge.
Jeg synes personlig det er urovekkende at en del helt vanlige nordmenn som forteller at de ikke er rasister, klarer å hisse seg så til de grader opp over at "de ikke får lov til å si "neger"". Hva sier dette om hvor imøtekommende vi er?
Det minner meg litt om janteloven; Du skal ikke komme her og tro at du kan noe. Alle snakker om hvor forferdelig janteloven i det norske samfunnet er, men veldig få tør å innrømme at de er like preget av den som alle andre.

 

(* Det presiseres at sitatet fra Merriam-Webster OnLine, 2001 feilaktig påstår at det finnes menneskeraser. Det er (spesielt) på engelsk vanlig å bruke ordet race, da spesielt i en sammenheng som ikke er biologisk-vitenskapelig. Se f.eks FN-tekstene for mer om menneskeraser, hvor de framholder at raseteorien er feilaktig, men fortsetter å bruke ordet rasebegrepet.)

 

VisHoyre(); //Fjern kommentar tegnene (//) for aa faa hoyre kolonne $pages -> VisFooter(); echo "\n\n"; ?>