Gå til meny

Båtflyktninger til Kanariøyene i tall

2001 4112 båtflyktninger ankommer 2002-2004 det ankommer ca 10 000 båtflyktninger årlig

Fra slutten av 2004 anvendes cayucos og antall båtflyktninger stiger kraftig: Fra januar til november 2006 ankommer 28167 båtflyktninger til Kanariøyene Til sammenligning ankommer 6383 over Gibraltarstredet Av disse kom 27 702 fra land sør for Sahara, mens 5288 kom fra Marokko

August-september 2006 utgjør en foreløbig topp med totalt 21 237 ankomne på to måneder. I slutten av september 2006 ble det inngått avtaler om overvåkning av den afrikanske kysten og antallet sank til 2096 fra oktober til midten av november 2006.