Gå til meny

Del ut mini-brosjyrer!

Bestill mini-brosjyrer og del dem ut på skolen din, på idrettslaget, ungdomsklubben, kaffebaren eller på gata. Kanskje kan du også be lærer/lagleder e.l. om litt tid for å fortelle om prosjektet og evt starte en diskusjon. Siste del av brosjyren inneholder mange spørsmål som egner seg for diskusjon eks: Er det kriminelt å flykte? Er det viktigere å kontrollere grensene enn å sørge for at ingen liv går tapt? Er immigranter lykkejegere? Hva er en lykkejeger?

Hold et foredrag!

Du kan holde et foredrag på skolen, eller for de andre medlemmene av et lag/forening du er med i, eller du kan invitere folk til å komme spesielt til ditt foredrag ( se temakveld). Foredraget kan være kort eller langt. Du kan lese bakgrunnstoffet og finne mer stoff under aktuelle linker og bestemme selv hva du vil si. Du kan bruke bildene og sette sammen de egne foiler. Eller du kan benytte standardforedraget og evt fylle på med dine egne ord. Kanskje kan du avslutte foredraget med at alle deltar og lager en veggutstilling? (Se veggutstilling.)

Lag en veggutstilling!

Du finner det meste av det du trenger for å lage veggutstilling på denne siden, nemlig bakgrunnsstoff og bilder. Skriv ut de bildene du vil bruke på forhånd, helst i farger og så stort som formatet tillater (A4). I tillegg trenger du et sted å henge utstillingen (avtal med biblioteket, skolens aula, ungdomshuset e.l. og sjekk hvilket opphengingsmateriell som er tillatt på deres vegger). Så trenger du lim, 5-15 store pappkartong (A2), tusjer, sakser, noen vanlige hvite ark og opphengingsmateriell (tegnestifter/bluetag/dobbeltsidig tape). Utstillingen kan være en ren veggavis der dere monterer bilder og fakta. Dersom alle kjenner stoffet godt kan det også være fint at alle bidrar med sitt personlige uttrykk (se kreativt verksted). Ikke glem å få med SOS Rasismes og All Different All Equals logo og litt info om kampanjen på en av plakatene.

Arranger kreativt verksted!

For å ha kreativt verksted bør alle kjenne stoffet godt. Det ideelle er å ha det rett i etterkant av et foredrag om temaet. Ta utskrift av de bildene du vil bruke. Be alle de fremmøtte om å velge et eller flere bilder hver og gi dem en eller flere av oppgavene under. Legg vekt på at alt er lov, dette er ikke et forsøk på Nobels litteraturpris men en samling personlige inntrykk/tanker for å sette bildene i en større sammenheng.

  1. Tenk deg at du er en av personene på dette bildet, eller at du er på reise på dette stedet. Skriv en tekst (dikt eller prosa) som forteller historien om bildet.
  2. Tegn eller lag en billedmontasje eller sett sammen tekst og bilde som illustrerer tema All Different All Equal ved Europas grenser? slik du ser det.
  3. Ditt personlige rom: Skriv et dikt, et slagord, en tanke eller en historie som forteller om dine inntrykk og tanker i møte med dette stoffet.
  4. Monter et bilde på et stort ark og la alle skrive en setning hver med sin egen skrift.

Dersom du monterer disse tekstene (eller de av dem som «forfatteren» godkjenner) sammen med bildene evt sammen med litt faktastoff har du – vips – en flott veggutstilling (se veggutstilling for oversikt over alt du trenger).

Lag en temakveld!

Hvis du skal lage en temakveld kan det være lurt å alliere seg med en eller to venner så du slipper å gjøre all jobben alene. Finn et sted; biblioteket? ungdomshuset?, kulturlokalet? kjellerstua? der dere kan være. Fortell alle når de skal komme og hvorfor! Kanskje kan du bruke en av bildene ( se bilder) for å lage en plakat, kanskje skal dere bestille noen løpesedler og dele dem ut for å skape blest om prosjektet?

Lag et foredrag eller velg en som kan holde standardforedraget. Det går også an å holde det flere sammen. Det vil være lurt å lese/ta utskrift av bakgrunnsstoffet slik at du kan svare på evt spørsmål.

Etter foredraget inviterer du/dere alle til å bli igjen og være med på kreativt verksted og lage veggutstilling! (Se over hva du trenger til veggutstilling og hvordan gjennomføre kreativt verksted.)

Heng opp veggutstillingen et sted mange ser den så informasjonen spres til flere.

Utfordre de fremmøtte på temakvelden til å gjøre det samme på sin skole/ i sitt nærmiljø!