Gå til meny

For 2010 anslås det at 10.000 personer som har fått innvilget asyl trenger en kommune å bo i. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 325 kommuner om å ta imot 10 000 personer i 2010. 1600 av disse er barn og unge under 18 år som er alene i Norge. I 2009 tar rundt 270 kommuner imot omkring 8200 personer, heter det i en pressemelding fra IMDi. Per 31/8 sitter 2000 flyktninger og i overkant av 300 enslige mindreårige som har fått innvilget opphold fremdeles i mottak.