Gå til meny

Direktøren i UNE, Terje Skjeggestad, hevdar i ein kronikk i VG måndag at far til Simon kunne nyttast som eksempel på menneske som bløffar seg til opphald i Norge. Advokat Kjeldahl er tydeleg på at klienten hans aldri har nytta falsk identitet. Han tilbakeviser også påstanden om at Fkadu og Simon har skjult seg for norske styresmakter.