Gå til meny

Den Norske Helsingforskomité har i dag publisert en ny rapport om EUs flyktningpolitikk under navnet “Out the Back Door: The Dublin II Regulation and illegal deportations from Greece”.

Dataene til rapporten er samla inn på en studiereise til Hellas, Tyrkia og Irak tidligere i 2009. Rapporten er svært kritisk til den asylpolitikken som Hellas fører.

Hellas er det landet mange på flukt først kommer i som tilhører Schengen-sonen. Rapporten dokumenterer dette svært godt, og kommer også med anbefalinger til den greske staten for å forbedre flyktningepolitikken. Vi legger ut tre her (i vår oversettelse fra engelsk):

  • I samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger å utvikle en ny nasjonal asylpolitikk basert på full rett til å søke og få asyl og retten til å anke alle avslag.

[…]

  • Hellas må respektere sine internasjonale forpliktelser og stoppe praksisen med å deportere mennesker som ønsker å søke om asyl uten å la de få lov til dette, eller før de får muligheten til å anke legaliteten i deporteringen eller avgjørelsen bak det.
  • Hellas må introdusere retningslinjer om asylsøkernes grunnleggende menneskerettigheter for grensevakter, politifolk og kystvaktpersonell. Særlig må det utvikles en nasjonal plan for opptrening av beslutningstakere som bestemmer folks flyktningestatus.

Til slutt i rapporten påpeker forfatterne at ingen andre land anbefales å returnere flyktninger til Hellas før tiltakene for forbedring er truffet av den greske staten.

Last ned rapporten her.