Gå til meny

9. november 1938, Krystallnatta, var starten på den systematiske utryddingen av jødene i Hitlers Tyskland.

Etter flere år med systematisk hatpropaganda og overgrep, kulminerte det hele i et scenario av vold og terror. Synagoger ble påtent, jøder ble lemlestet og drept, og deres butikker ble ramponert. Tilbake lå gater fulle av knust glass fra butikkvinduene. Krystallnatta var et faktum. Startskuddet var gått for det som skulle koste om lag 6 millioner jøder livet.

Etter flere år med systematisk hatpropaganda og overgrep, kulminerte det hele i et scenario av vold og terror. Synagoger ble påtent, jøder ble lemlestet og drept, og deres butikker ble ramponert. Tilbake lå gater fulle av knust glass fra butikkvinduene. Krystallnatta var et faktum. Startskuddet var gått for det som skulle koste om lag 6 millioner jøder livet.

Da britiske soldater rykket inn i den tyske konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen 15. april 1945 ble de møtt av et forferdelig syn. De fant 15 000 døde fanger, og ytterligere 10 000 fanger døde i løpet av kort tid etter befrielsen. Døde fanger lå stablet i hauger, eller lå og råtnet i åpne massegraver. Fanger som hadde overlevd kunne fortelle om handlinger så bestialske at de ikke var til å tro. I løpet av årene fra 1933 til 1945, de årene som nazistene styrte Tyskland, hadde nærmere 6 millioner jøder blitt drept i leire rundt om i Europa, sammen med 5,5 millioner politisk aktive, kriminelle, asosiale, handikappede, Jehovas Vitner, homofile og romanifolk. Dette er den utryddelsen som senere har fått navnet Holocaust.Hvordan kunne noe slikt ha skjedd midt i hjertet av Europa? Begynnelsen

Etter Hitlers maktovertagelse i Tyskland i 1933 begynte den nazistiske terroren. I starten var denne terroren ikke spesielt rettet mot jøder, men mot alle gruppene i samfunnet som nazistene så på som fiender. I starten var nazistene spesielt interessert i å bli kvitt politiske motstandere, som for eksempel kommunister, sosialister og fagforeningsfolk. Mange av de som kunne ha bekjempet nazismen gjennom politikk satt derfor i konsentrasjonsleirer allerede på midten av 30-tallet. Likevel var den usystematiske og psykiske terroren av jøder såpass utbrett at allerede i 1933 rømte 37 000 jøder fra Tyskland. Nürnberg-lovene, som ble innført i 1935, fratok alle jøder og personer i jødisk slekt det tyske statsborgerskapet. Videre bestemte disse lovene at personer som hadde «jødisk blod» ikke kunne gifte seg med personer som hadde «tysk eller beslektet blod». Brudd på disse lovene medførte alvorlige straffer. I tiden fram til Krystallnatta pågikk det også en beinhard og effektiv propaganda, ledet av propagandaminister Joseph Gobbels, mot jødene. Filmer som «Den evige jøde» («Der ewige Jude») var hverdagslige, og på kinoer og i teatre sørget sivilkledde SA-medlemmer for at det oppstod tumulter og antijødiske rop hver gang en jødisk skuespiller opptråde.

Ikke bare jøder

«Rensingen» av Tyskland begynte også i perioden mellom 1933 og 1938, om enn i det stille. Fysisk- og psykisk handikappede, psykisk syke og andre grupper som allerede var «usynlige» i samfunnet ble i «raserenhetens navn» utryddet i stor skala. Nazistenes utryddelse av personer med «dårlig gener» tjente også en annen hensikt enn bare «rensingen av det tyske blod». Det var også en prøvestein for å se hvor langt man kunne gå før folket reagerte på grusomhetene. Etter hvert som man tok ut grupper i befolkningen og satte disse i konsentrasjonsleirer, uten at noen reagerte, forstod nazistene at også jøder, sigøynere og homofile kunne taes uten reaksjoner fra folk. Krystallnatta

For å forstå hva som utløste Krystallnatta 9. november 1938 må man se på hva som skjedde i tiden rett før denne datoen. 6. november 1938 mottok den unge jøden Herschel Grynszpan, som bodde i Paris, et postkort fra sin far. Faren, Zindel, var en av 18 000 tyske jøder som 27. oktober hadde blitt tvangsflyttet østover i Tyskland, til grensen mot Polen. På postkortet hadde Zindel beskrevet for sin sønn de forferdelige forholdene som de tvangsforflyttede levde under.

Herschel Grynszpan ble så forbannet av det han hadde lest på kortet at han gikk til den tyske ambassaden i Paris og skjøt den første tyske ansatte han møtte. Offeret ble den tyske diplomatassistenten Erns vom Rath, som døde 8. november av skadene han ble påført fra skuddet. Dagen etter, 9. november, fikk hele Tyskland vite om det som hadde skjedd. De fikk også høre av Hitler og nazistenes propagandamaskineri at drapet var en del av en verdensomspennende jødisk konspirasjon mot Tyskland.

Terroren startet i Berlin 9. november 1938, organisert uoffisielt av SA stormtroppene. Hitler kommenterte aldri offentlig forfølgelsene denne kvelden, men han var sannsynligvis den som internt i nazipartiet ga beskjed om at terroren skulle finne sted. Utad var det propagandaminister Gobbels som ga ordre om at volden skulle begynne.

Synagoger ble satt i brann. Jødiske butikker fikk vinduene knust over hele landet, og det er dette som ga natten navnet sitt, Krystallnatta. Grunnen var nemlig at alt glasset som fløt i gatene dagen etterpå skinte som krystall. Mange jøder ble også fysisk angrepet, og over hele landet ble det i jødiske nabolag tent bokbål, hvor jødiske religiøse bøker ble brent etter at de var stjålet fra synagoger og private hjem.

Rene tall

I rene tall kan selve Krystallnatta oppsummeres med at i løpe 24 timer ble 7 000 jødiske butikker angrepet, 200 synagoger brent og ødelagt, 91 jøder drept og over 30 000 jøder ble arrestert og deportert. Mange av jødene som ble arrestert i løpet av Krystallnatta ble drept i løpet to måneder. Under krigen

Den delen av utryddelsen som foregikk i perioden etter Krystallnatta og frem til krigens slutt i 1945 er i stor grad kjent for de fleste antirasister. I årene fra 1938 til 1942 bar ikke utryddelsene preg av den maskinmessige utførelsen som preget Holocaust i årene fra 1942 og fram til slutten på andre verdenskrig. Fra 1938 til 1940 foregikk det meste av utryddelsen i leirer i Tyskland, og besto for det meste i eksperimentelle drap. Blant annet ble jøder og andre fanger brukt som «forsøksdyr» i medisinske forsøk, og nazistene prøvde seg også fram med forskjellige metoder for effektive massedrap. I tillegg døde mange av fangene på grunn av vold, terror, sult og beinhardt arbeid. I denne perioden opprettet også nazistene enorme konsentrasjonsleirer i det okkuperte Polen, og de tvang jøder, spesielt i Polen, inn i gettoer, hvor forholdene var elendige. I disse gettoene døde jøder i hopetall på grunn av sult, epidemier, kulde og sykdommer.

I januar 1942 presenterte ledende nazister «den endelige løsningen». Dette var løsningen på «det jødiske problem», nazistenes ønske om å utrydde alle jøder. Den endelige løsningen gikk ut på at alle jøder, uansett land de befant seg i, skulle transporteres til konsentrasjonsleirer. I leirene skulle så utryddelsen effektiviseres, slik at man ikke fikk en opphopning av jøder som ventet på å bli utryddet. Gjennom denne «endelige løsningen» la man også grunnlaget for det vi i dag kjenner som Holocaust. Nærmere 6 millioner jøder og 5,5 millioner andre fiender av nazi-Tyskland måtte bøte med livet.

I ettertid har man regnet Krystallnatta som den symbolske starten på Holocaust. Krystallnatta beviste for de nazistiske lederne at det tyske folket var blitt godt nok hjernevasket og tilvendt den nazistiske ideologien at bestialske utryddelser av andre mennesker var gjennomførbart, uten for mange protester. Derfor er også Krystallnatta en viktig merkedag i kampen mot nazisme.

I dagens Europa

Krystallnatta er i dag den store markeringsdagen mot rasisme og nazisme, spesielt i Norge, men også ellers i Europa. Mye av grunnen til at nettopp Krystallnatta er den viktigste markeringsdagen er fordi det er medlemsorganisasjoner, slik som SOS Rasisme, som har gjennomført markeringene rundt om i Europa.

I Norge er Krystallnatta den tredje største faste politiske markeringsdagen, etter 1. mai og 8. mars. Det er i all hovedsak SOS Rasismes lokallag som er initiativtakere til markeringen, og som oftest er det også lagene som gjennomfører markeringene. Gjennom markeringene får mange mennesker muligheten til å vise at de er motstandere av så vel rasisme som nazisme. Derfor er det viktig at alle antirasister over hele landet går sammen og markerer Krystallnatta under parolen «Vi glemmer aldri Krystallnatta»!

krystallnatta.no er et samarbeidsprosjekt mellom SOS Rasisme og Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Opphavsretten til det redaksjonelle innholdet på disse sidene tilhører SOS Rasisme.