Gå til meny

Norske myndigheter har vedtatt at fra 1. januar 2004 skulle ikke lenger avviste asylsøkere kunne bo på mottak, eller motta annen offentlig stønad. En del av dem som rammes av dette er såkalte “ureturnerbare flyktninger”. De kan av forskjellige grunner ikke returneres noe sted. Mange andre flyktninger ser heller ikke noen mulighet til å returnere til sitt opprinnelige hjemland.

I september 2004 startet en omfattende debatt mellom Kommunal- og Regionalminister Erna Solberg og forskjellige kommuner. Mange kommuner nekter å la avviste asylsøkere dø på trappa til sosialkontoret, og vil likevel gi dem støtte. Erna Solberg har på sin side bl.a. kvittert med å si at “Dersom Trondheim ønsker å bli Somalias største by, så vær så god!”

Kald jul for flyktningar Klassekampen 23.12.2004

Departementet seier at dei som treng naudhjelp skal få hjelp. Men sosialkontora i Oslo seier framleis nei til å gi naudhjelp til flyktningar som har fått avslag på asylsøknad og ikkje kan reisa tilbake til heimlandet.

Trist jul på asylmottak NRK 22.12.2004

Det er ikke mye som minner om god jul når man går inn døra på Lier statlige mottak for asylsøkere. De fleste her inne savner familiene sine.

Kynisk og uforståelig utlendingspolitikk P4 22.12.2004

Utlendingsmyndigheten har blitt mer kynisk og firkantet i sin behandling av asylsøkere. - Nå er det nok, mener advokat Arild Humlen, spesialist i asylrett.

Fellesprotest mot norsk asylpolitikk VG 22.12.2004

Biskopen i Oslo, Redd Barna, Norsk Organisasjon for Asylsøkere og 23 andre politiske og humanitære organisasjoner protesterer mot regjeringens asylpolitikk.

Asylsøkere fortsatt på gata NRK 21.12.2004

Asylsøkere som har fått avslag på søknaden, bor fortsatt på gata og får ikke hjelp fra sosialkontor eller andre offentlige instanser.

Asylsøkere med avslag får ikke nødhjelp Aftenposten 21.12.2004

Rundt 40 asylsøkere lever på gata i Oslo etter å ha fått avslag på sin asylsøknad, melder NRK.

Etiopiere ber Etipiere ber om Blitz-hjelp Dagsavisen 21.12.2004

Blitz-miljøet er i løpet av de siste ukene blitt kontaktet av om lag 30 desperate etiopiere som er blitt avvist ved en rekke av Oslos sosialkontor.

- Feilaktig avslag Dagsavisen 21.12.2004

Senter mot etnisk diskriminering (SMED) mener det er feil av sosialtjenesten i Oslo å avslå søknader fra personer uten lovlig opphold i landet.

Nytt ventemottak lite brukt NRK 21.12.2004

Kun fem utlendinger, som har fått avslag på sine asylsøknader, bor i det splitter nye ventemottaket i Oslo.

Asylsøkere fortsatt på gata NRK 21.12.2004

Asylsøkere som har fått avslag på søknaden, bor fortsatt på gata og får ikke hjelp fra sosialkontor eller andre offentlige instanser.

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001