Gå til meny

- En skam for fotballen Sandefjords Blad 07.08.2004

Leder i SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen, synes det er skammelig med rasehets på et så høyt nivå som førstedivisjonsfotball.

Hawars avskjed 03.10.2003

Søndag 29. juli tok 29 år gamle Lukman Janger Hawar sitt liv. Her er hans brev.

august 2001

SOS Rasisme advarer statsråd Brustad

Kommunalminister Sylvia Brustad vurderer å gå dramatisk til verks overfor mer enn 2000 kurdiske asylsøkere i Norge. Det mer enn lukter brunt. Det dreier seg om internering av en utpekt gruppe mennesker som forberedelse for senere deportering.

torsdag 19. april 2001

Ulovlige negre?

SOS Rasisme registrerer med en viss interesse at det er skrevet mye om steds"navnet" "Negerlandsbyen". I denne sammenhengen har vi også blitt kontaktet for å få gi uttrykk for vårt syn.

mandag 9. april 2001

Arrestasjonen av nazi-ledere

- Etter at vi i SOS Rasisme i Asker anmeldte Tore W. Tvedt for utgivelsen av Vigrid allerede i desember 1999, synes vi det er på høy tid at politiet nå har gått til aksjon mot Tore W. Tvedt. Dette sier Ellen Amundsen, leder for SOS Rasisme i Asker.

mandag 26. mars 2001

NTNU-studenter: SMS mot rasisme

Pressemeldingen er ikke fra SOS Rasisme, men fra studentene selv.

27. februar 2001

Musikk mot rasisme i Odda!

Ringvirkningene etter drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo har nådd Odda. Det har vært arrangert flere typer arrangement i mange deler av Norge og til og med i København. I Odda vil Frivillighetssentralen i Odda i samarbeid med SOS Rasisme og Sørfjordheimen mottak...

20. februar 2001

Ja til likeverd i Vestfold

Fakkeltog i Tønsberg. Landet vårt er rystet av to drap med rasistiske motiver. 26.april i fjor ble 17 år gamle Arve Beheim Karlsen jaget til døde i Sogndalselva. Forfølgerne ropte "Drep negeren, drep negeren!"...

4. februar 2001

Nei til nazisme i Stavanger

I forbindelse med det nazistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen i Oslo i helgen, ønsker Stavanger SOS Rasisme å arrangere en bred markering i Stavanger førstkommende torsdag.

31. januar 2001

Hele Norge viser avsky mot den kriminelle nazismen

Etter drapet på Benjamin Hermansen opplever hele Norge en enorm mobilisering for avsky mot nazismen.

31. januar 2001

Varetekt for hvem

Varetekt for hvem? Oslo forhørsrett har sluppet 3 nazister løs, sjøl om disse har vært i nært samband med drapet på Benjamin Hermansen. Vi i SOS Rasisme reagerer skarpt på at retten ikke legger vekt på at dette drapet meget vel kan ha vært uttrykk for en liten gruppes kollektive rasistiske hat.

30. januar 2001

Hvor mange flere skal dø?

Forby nazistisk organisering nå !

En ung gutt er død. Benjamin Hermansen ble drept av norske nazister.

SOS Rasisme reagerer med avsky og vi vil gi vår fulle støtte til kulturminister Ellen Horn når hun nå vil forby nazistiske grupperinger.

29. januar 2001

Retur til tortur - Dødsdom over funksjonshemmet?

Toraj Salimi, en 32-årig kurdisk asylsøker fra Iran står i fare for å bli sendt ut av landet. Enda et nummer i rekken av flyktninger som ikke får bli. Toraj har levd i skjul i Norge siden juni.

18. desember 2000

Likhet for loven!

SOS Rasisme vil i kjølvannet av at Asker og Bærum politikammer har uttrykt ønske om en endring av loven vedrørende kriminelle asylsøkere - påpeke at prinsippet om "likhet for loven" i dag ikke gjelder for flyktninger og asylsøkere i Norge.

20. november 2000

Krystallnatta markeres over hele landet

Vi sender her ut listen over markeringer til minne om Krystallnatta. Krystallnatta, 9. november 1938, var startskuddet for den organiserte jødeforfølgelsen.

9. november 2000

Romanifamilier splittes - igjen

UDIs siste stunt er å splitte familier ved å f.eks sende en person i familien til et annet asylmottak. Familien Kozarova har fått denne skjebnen. Stefania, hennes bror, hans kone og deres fire barn har søkt om asyl i Norge, nå har Stefania fått beskjed om at hun må flytte til Bogen mottak i Nordland. Resten vet ingenting.

8. sept. 2000

SOS Rasisme tar initiativ til kampanje mot alle former for nazistisk organisering

SOS Rasisme sender i dag ut en underskriftsliste til mange hundre organisasjoner, fagforeninger og forbund med krav om forbud mot alle former for nazistisk organisering.

21. august 2000

Helt feil initiativ fra SOL

Redaktør og portalsjef i SOL gå i dag ut og oppfordrer norske bedrifter til å gi 10 kr for hver meter nazistene marsjerer i Norge. Redaktør Tine Skarland og portalsjef Terje Johansen i SOL sier at - Vi kan ikke nekte dem å kommunisere sine holdninger og meninger - i ytringsfrihetens navn. SOS Rasisme forstår at disse personene ønsker å vise at de er mot nazisme, men vi er allikevel tvunget til å ta avstand fra dette initiativet

14. august 2000

Eier de ingen skam?

Norske nazister prøver seg igjen - denne gang søker de Oslopolitiet om å få marsjere til og holde en appell utenfor Israels ambassade. Eier de ingen skam? Vil de hedre krigsforbryteren Rudolf Hess utenfor ambassaden til den folkegruppen Hitler, Hess og deres håndtlangere forsøkte å utrydde?

12. august 2000

Brev til politimesteren i Oslo: Vedrørende nazimarsj i Oslo

SOS Rasisme får høre fra pressa at søknaden om å avholde en marsj til minne om krigsforbryteren Rudolf Hess er avslått. Vi må i første omgang si at dette gleder oss.

11. august 2000

Biskop & Blitz mot Boot Boys

Torsdag ettermiddag (10.8.00) samlet 12 organisasjoner seg i Oslo for å gå sammen om en mot-markering til den nazistiske feiringen av Hess sin selvmordsdag. Organisasjonene representerte stor bredde og spente fra Oslos biskop til Blitz.

10. august 2000

Dødsmarsj i ytringsfrihetens navn?

SOS Rasisme registrerer at nazistene i Norge, anført av terrororganisasjonen Boot Boys, vil lede sine kampkamerater i en marsj til minne om krigsforbryteren Rudolf Hess. Politiets hodepine ser ut til å være om man kan nekte nazistene å marsjere. Det er ikke SOS Rasisme i tvil om at man kan, eller skal!

10. august 2000

Nazister organiser støtteaksjon for Øystein Hedstrøm i Østfold Frp

Nazistene organisert i Nazjonalalliansen organiserer nå en støtteaksjon for gjenvalg for Hedstrøm. Nazionalalliansen er et forsøk på å samle alle de forskjellige nazistiske gruppene i Norge. SOS Rasisme har i en rekke pressemeldinger som ligger på vår Internettside; sos-rasisme.no advart mot og fulgt denne utviklingen.

juli 2000

SOS Rasisme anmelder naziblad

SOS Rasisme har i dag anmeldt nazibladet Vigrid og dets ansvarlige redaktør Tore W. Tvedt fra Asker, til politiet for grove brudd på Straffelovens §135a, kalt rasismeparagrafen.

juli 2000
Åpent brev til finansministeren i Danmark:

Vedrørende nektelse av støtte til Folkebevegelsen mod Nazisme

SOS Rasisme i Norge har med stor beklagelse sett at Folkebevegelsen mod Nazisme er blitt nektet støtte fra almennyttige formål i henhold til tips- og lottoloven.

juli 2000

Ny internasjonal fordømmelse av Frp

Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse(ECRI) som er en del av Europarådet har nylig avgitt en rapport om situasjonen i Norge.

I denne rapporten går ECRI til harde angrep på Frp

juli 2000

Hagen til angrep på ytringsfriheten

Sentraladministrasjonens tjenestemannslag skal ikke få lov til å ha politiske meninger mener Carl I Hagen.

juli 2000

SOS Rasisme aksjonerer mot Justisdepartementet

Mandag 22 mai trer en av FN’s komiteer på Barnekonvensjonen sammen til en forberedende sesjon i Geneve.

Den eneste saken på dagsorden er Norges forhold til Barnekonvensjonen, og de klagene som har kommet inn på de mange brudd den norske stat har gjort seg skyldig til i forhold til denne. SOS Rasisme har lenge pekt på at Norge ikke ikke følger konvensjonens paragraf 12 og 22 som slår fast at barn og ungdom som søker asyl i Norge har rett til å bli hørt og å få sin asylsøknad vurdert på selvstendig grunnlag. Dette skjer ikke i dag.

19. mai 2000

Vålerenga viser vei!

SOS Rasisme gratulerer Vålerenga, Klanen og Norges Fotballforbund med den klare og faste holdningen som vises overfor de nazistiske kreftene som har prøvd å bruke VIF sine kamper til å lage kvalm, bråk og vold.

19. mai 2000

Nazionalalliansen gir ut avis - SOS Rasisme tar saken opp med Grafisk Forbund

Nazionalalliansen har siden august 1999 prøvd å gi ut sin egen avis, dette har til nå blitt stoppet av Grafisk Forbund på oppfordring av SOS Rasisme. Grafisk Forbund sendte brev til alle sine klubber og oppfordret dem til å saken opp med sine bedrifter, forbundet ønsket ikke at ei nazistisk avis skulle trykkes her i landet.

SOS Rasisme kan nå avsløre at Nazjonalalliansen har klart å trykke avisa si, det er et trykkeri på Gran som heter Gran Trykkeri som har tatt på seg oppdraget, dette er satt bort til et Oslo trykkeri ved navn Reprografisk Industri.

18. mai 2000

Støtte til kritikk av Utlendingsnemnda

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Justisdepartementets utlendingsavdeling (JURA) har gjennom årene utviklet seg til ett av Norges mest lukkede og egenrådige forvaltningsapparat. Formann i advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett Arlid K. Humlen har uttalt at Justisdepartementet bryter menneskerettighets-konvensjonen, og at asylsøkernes rettssikkerhet er svekket

10. april 2000

Stopp bruken av skjellsordet "tater"!

Den 8. april vil i alle land bli markert som Romanifolkets dag.

Situasjonen i dag er at forskere og såkalte intellektuelle har tatt en styrende rolle. Dette setter hele gruppens eksistens og identitet i fare og må derfor opphøre! I anledning denne dagen krever Romani/Reisende at bruken av skjellsordet "TATER" ikke lenger brukes som synonymt med Romani/Reisende.

8. april 2000

Ingen nazister på Fredheim

For noen dager siden ble det klart at norske nazister hadde planlagt sommerleir på Pinsemenighetens feriested "Fredheim" i Aust-Agder.

3. april 2000

Drapstrusler mot LOs leder Yngve Hågensen

Det er i dag blitt offentliggjort at Yngve Hågensen og innvandrersekretæren i LO har mottatt drapstrusler fra nazister.

SOS Rasisme tar sterk avstand fra truslene, disse viser kjernen i den nazistiske ideologien, vold og trusler om vold er deres måte å arbeide på. Nazisme er ingen politisk retning, det er en form for kriminell organisering, dette er slått fast både i krigsforbryterprosessene etter krigen og av FN.

9. februar 2000
Uttalelse fra SOS Rasismes landsstyremøte 29. jan. 2000:

VGs "Asyl boom"

VG trykket 28.01.00 en tendensiøs artikkel om den "liberale" asylpolitikken i Norge. Artikkelen fokuserer spesielt på familiegjenforening og det kommer b.l.a. fram "at Norge er blitt et favorittland blant asylsøkere."

30. januar 2000

SOS Rasisme oppfordrer folk til å markere sin avsky mot nazismen lørdag 22. januar

Nazistenes angrep på klubbleder Ole Sverre Wiker, er et angrep på hele fagbevegelsen, antirasister og demokratisk innstilte mennesker. SOS Rasisme støtter fagforeningenes initiativ mot nazistenes vold, og ber alle om å vise sin avsky, på Jernbanetorget i Oslo, lørdag 22. januar.

8. januar 2000

Ingen plass for nazistisk avis - Norsk Grafisk Forbund tar viktig initiativ

SOS Rasisme har rettet en henvendelse til Norsk Grafisk Forbund der vi ber om støtte til å motarbeide trykking av avisa med det sterkt misvisende navnet "Fremtid".

20. desember 1999

Vedrørende asylsøkere fra Kroatia

SOS Rasisme har merket seg at regjeringen går god for og identifiserer seg med asylforvaltningens behandling av asylsøknadene til flyktninger fra Kroatia.

15. november 1999

Stopp russerhetsen!

I den senere tid har kampen mot kriminalitet og prostitusjon gått over til ren rasisme overfor russere.

15. november 1999

Forby Nazionalalliansen

Nyleg vart Nazionalalliansen stifta, som ei etterlevning av rasistiske organisasjonar og parti som Kvit Valallianse, Forente Nazionalister, delar av Fedrelandspartiet, Norge mot innvandring og Norges patriotiske enhetsparti. I følgje rykta aktar partiet å stille lister ved stortingsvalet i 2001. Nazionalalliansen vil framstå som eit nasjonalistisk parti, der nasjonaldemokratiet ligg til grunn.

15. november 1999

Vellykket landsmøte i SOS Rasisme

Helga 12. til 14. november ble det 7. ordinære landsmøtet i SOS Rasisme avholdt i Haugesund med representasjon fra alle landsdeler.

15. november 1999

Norske nazister feirer drap på jøder

Den 9 november 1938 gjennomførte nazistene i Tyskland em pogrom mot jødene i landet.Mennesker ble drept, synagoger og butikker ble brent, og flere tusen jøder ble denne natta arrestert og sendt videre til konsentrasjonsleire. Holocaust hadde startet. I går, 61 år seinere, marsjerte 15 norske nazister på Sørumsand i Akershus for å feire Krystallnatta og for å hedre norske frontkjempere. Disse nazistene hevder å være medlemmer av den norske avdelingen av Blood and Honour.

9. november 1999

Jødehets i Bærum

2 jødiske familier i Bærum er blitt utsatt for hets og hærverk, ruter er blitt knust, speil på biler er blitt brukket og det er tagget "Jøde" på biler.

4. november 1999

Utsatt iverksettelse for noen serbere - kampen fortsetter

30-35 serbiske familier har nå fått utsatt iverksettelse av sin tilbakesending til Kroatia. Det er flere grunner til disse utsettingene, og størst interesse knytter det seg til utsettingen av iverksettelsen for Nikola Rakazovic og hans familie.

28. oktober 1999

Nazister dreper - SOS Rasisme tar initiativ overfor norsk fagbevegelse og krever forbud

Björn Söderberg ble skutt tirsdag 12. oktober, alle spor peker i retning av svenske nazister. Det er ikke første gang nazister dreper i Sverige, det er en del av deres ideologi å spre sitt budskap ved hjelp av vold og terror. På lørdag ble det gjennomført en rekke demonstrasjoner i Sverige. Den siste meningsmålingen som ble gjennomført i Sverige, før drapet på Björn Söderberg, viste av 70% av befolkningen ønsket et forbud mot all nazistisk organisering.

Det er på høy tid at dette kravet også reises i Norge, SOS Rasisme vil derfor sende et brev til alle deler av norsk fagbevegelse og be dem om å være med på å støtte dette kravet

23. oktober 1999

Gjentatte Nazi-drap i Sverige, kan det skje i Norge?

Vi opplever igjen og igjen at nazistene i Sverige dreper eller prøver å drepe folk, bare de siste månedene har vi opplevd at politifolk er blitt drept, at en hel familie med et lite barn blir prøvd utryddet og nå for noen dager siden ble en fagforeningsaktivist brutalt myrdet i sitt eget hjem.

18. oktober 1999

Hilsning til landsmøtet i SOS mod Racisme i Danmark 6. til 7. november

SOS Rasisme i Norge vil hilse landsmøtet i SOS mod Rasisme i Danmark. Vi håper at landsmøtet bringer det antirasistiske og antinazistiske arbeidet videre fremover både i Danmark og i Norden.

15. oktober 1999

Brev til justisministeren, fra Nikola - Rettferdighet av SOS Rasisme

Dette er det tredje brevet jeg skriver til deg. Jeg vet ikke om du har lest de første to brevene, men jeg håper at du leser dette.

Jeg ber deg om hjelp, våre barn ber deg om å hjelpe dem. Du vet at i enhver krig må det bli vinnere og tapere.

13. oktober 1999

Selvstendig asylbehandling for barn

Medlemmer av SOS Rasisme - Union of Refugees, har klokken 13 i dag levert inn søknader om selvstendig asylbehandling for sine barn. Bakgrunnen er at barn som søker asyl sammen med sine foreldre, ikke blir respektert som asylsøkere etter loven.

8. oktober 1999
Pressekonferanse i Oslo:

Barn har rettigheter sies det - gjelder det alle barn i Norge?

- Når: Fredag 8. oktober kl. 15.00
- Hvor: SOS Rasisme - Torvbakkgt. 2a på Grunerløkka, ned fra Markvg.

8. oktober 1999

Henstilling til alle stortingsrepresentanter

Det finnes enkelte hendinger som utløser sunne reaksjoner; Nå er grensen nådd! Noen må stilles til ansvar! Det må ryddes opp! Slik vil vi ikke ha det i vårt samfunn! Det gjelder en familie som har vært på flukt i snart 5 år.

6. oktober 1999

Panikk i Nazionalalliansen

Nazionalalliansen lanserte for noen få dager siden sin nye Internettside på http://nasjonalalliansen.no/, den representerer et forsøk på å kopiere taktikken til Front Nasjonal (FN) i Frankrike, de har til og med kopiert logoen til FN.

20. september 1999

Brev til stortingsrepresentantene angående massedeportasjon

Barns beskyttelsesrett er etter konvensjonene større og viktigere enn de voksnes. Likevel blir ikke barna berømmet et beskyttelsesbehov. Foreløpig foreligger det ingen undersøkelser og rapporteringer av de forfølgelsesmønstre som er rettet mot barn.

16. september 1999

De med blandede ekteskap er ikke mer forfulgt enn rene etniske serbere i Kroatia

Nesten alle de som har blandede ekteskap har fått opphold i Norge, mens nesten 2000 rene etniske serbere har fått avslag. Det er urettferdig fordi 600 000 rene etniske serbere har forlatt Kroatia. De som fortsatt lever i Kroatia er for det meste folk i blandede ekteskap og deres slektninger og kroatiske venner som hjelper dem.

16. september 1999

Serbiske asylsøkeres organisasjon inn som en del av SOS Rasisme

De serbiske asylsøkerne fra Kroatia og deres organisasjon Rettferdighet går inn som en del av SOS Rasisme. For få år siden bodde det 900.000 serbere i Kroatia, nå er det anslagsvis 30.000 av dem igjen. De har flyktet til mange land, mange til Serbia, der de lever under meget vanskelige forhold.

14. september 1999

Umiddelbart utsatt iverksettelse kreves!

SOS Rasisme med sine underorganisasjoner Union of Refugees, Rettferdighet og Rådgivningsgruppa i Trondheim, mener å ha tilstrekkelige rettslige beviser til å bringe hele sakskomplekset inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

10. september 1999

Union of Refugees/Unionen av flyktninger av SOS Rasisme på turne til alle landets asylmottak

Som et ledd i organiseringen av Union of Refugees/Unionen av flyktninger av SOS Rasisme drar 2 representanter rundt til alle landets asylmottak, over 130 i tallet.

8. september 1999

Trusler mot Røde Kors etter Aldri Mer/Nordisk Konferanse mot Nazisme 3. - 5. sept

Helga 3. til 5. september hadde SOS Rasisme invitert til Aldri Mer/Nordisk Konferanse mot Nazisme. Konferansen var vellykket, den samlet rundt 130 antinazister fra Norden.

7. september 1999

Jonstad er suspendert, Simonsen burde bli suspendert, suspender hele Frp!

Jonstad i Oppegård Frp ble suspendert fordi han sa offentlig det som blir sagt i baren på Frp`s landsmøter, og det ikke særlig tidlig på kvelden heller. Nå har Jan Simonsen kastet det siste sløret, nå burde alle vel se at det er en rotekte rasist vi står overfor.

2. september 1999

"Blind" vold fra nazister i Asker

I det han gikk av toget ble en 17 år gammel gutt i Asker slått ned av en gjeng med uniformerte nazister, fredag kveld.

Han hadde ikke snakket med noen av dem, og de gikk løs på ham uten noe motiv.

16. august 1999

Gul stjerne på Stord

Hvorfor ikke litt mer konkret, eller, kan en være nøye nok?

1. juli 1999

Norske nazister med minnesmerke i Russland

I 1941 prøvde Nazi-Tyskland å okkupere Sovjetunionen. Hele menneskeheten kan være glad for at dette angrepet ble slått tilbake. Sovjetunionens kamp mot nazismen, de enorme ofrene som ble lagt ned, viste seg å være helt avgjørende for at dette blodige kapittelet i vår historie fikk en ende.

28. mai 1999

Rasistisk motivert drap - hvem har ansvaret?

Media melder at Arve Beheim Karlsen er funnet drept. Våre tanker går i disse timer til foreldrene til Arve og familie og venner av han.

11. mai 1999

SOS Rasisme sponser småguttelaget Tellus 2

SOS Rasisme i Norge har gått inn som sponsor for småguttelaget Tellus 2 i Førde. Dette er en lokalt grendalag som blir organisert av baptistmenigheten i Førde.

6. mai 1999

Demonstrasjon mot utkastelse av serbisk familie

Tid: Lørdag 13 mars 1999, kl 0830.
Sted: Snarøya flyktningemottak

Bakgrunn: Politiet har gått inn og hentet ut en serbisk familie fra Øst-Slavonia som har sittet i Holmen kirke i Asker. Familien skal etter planen sendes ut innen 2 dager.

13. mars 1999

Fremskrittspartiets korstog mot flyktninger og asylsøkere fortsetter

Landsstyret i SOS Rasisme, ser at Fremskrittspartiet stadig vinner oppslutning, samtidig som vi mener at FrPs politikk beveger seg i stadig mer høyreekstrem retning. Nå vil FrP angripe organisasjoner som kritiserer dem, og måten de gjør dette på er å prøve å frata organisasjonene deres tildelte økonomiske støtte, som er mye av grunnlaget for deres arbeid.

13. mars 1999

SOS Rasisme

SOS Rasisme

Hvem er SOS Rasisme?

SOS Rasisme er Norges eneste landsdekkende demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle krefter på kampen mot rasisme.

Hva kan du gjøre?

Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement.

Spørsmål om rasisme?

Vi får daglig mange spørsmål fra skoleelever og andre. Her legger vi ut våre svar på de mest spurte.Gaver til SOS Rasisme

Ønsker du å gi en gave til SOS Rasisme? Gaver på over 500 kroner kan gi fradrag på skatten. Les mer.

Gaver fra enkeltpersoner settes inn på konto: 7874 05 34709


Annonse i AntirasisteN?

Ønsker din organisasjon eller bedrift å vise at dere tar standpunkt mot rasisme? Vis ansikt ved å annonsere i SOS Rasismes avis og nå ut til titusenvis av lesere.
Les mer på vår annonseside


Fakkeltilbud

Vi har nå et meget godt tilbud til lokallag som trenger fakler. Tilbudet gjelder også skoler, bedrifter, andre organisasjoner og privatpersoner.


Tips oss om nazisme


Flyktningutvalget

www.sos-rasisme.no/fu

Festning Europa!

  • Ressursside om Festning Europa. Les mer

Rapport om flyktningkvinnenes rettigheter

  • SOS Rasisme har sammen med en rekke andre organisasjoner laget en rapport. Les den her

Anerkjenn Halabja og Anfal


Sjekking av e-post

Denne boksen har blitt flyttet til menyen til venstre, og vil bli slettet herfra etter hvert.

01.01.2001