Gå til meny

Utlendingsnemnda (UNE) har hatt en ny gjennomgang av sakene til hver enkelt av de afghanerne som skulle sendes tilbake til hjemlandet 24.6.07 og kort tid etter, men som likevel ikke ble sendt ut av landet fordi det ble opplyst fra bl.a. biskop Kvarme og en av asylsøkernes advokater at det skulle ha vært sendt TV-reportasjer som kunne sette deres liv i fare.