Gå til meny

Den Afghanske flyktningekomiteen utrykker stor glede over at utsendingene av enkelte afghanere er stanset. De krever nå at UNE henter tilbake de som allerede har blitt sendt ut på samme grunnlag.