Gå til meny

Tyskeren som har fått registrere seg i det norske samemanntallet har i utgangspunktet ingen norske aner, men har fått innvilget norsk statsborgerskap.