Gå til meny

“For tiden foregår en storstilt antisamisk kampanje i fylket, i kjølvannet av Finnmarksloven. En rettighetsdebatt i revers, der sentrale politikere og andre prøver å rulle samenes historie tilbake. Tre av de mest rabiate aktørene kommer fra den såkalte venstresida: En «avsjelet» marxist-leninist, en Ap-politiker og en stortingsrepresentant/medlem av presidentskapet fra Sosialistisk Venstreparti.