Gå til meny

Den svenske regjeringen vil sammen med miljøpartiet De grønne lette på reglene for arbeidskraftinnvandring fra land utenfor EU/EØS. Asylsøkere som har etablert seg på arbeidsmarkedet skal kunne søke arbeids- og oppholdstillatelse direkte fra Sverige, og får dermed unntak fra hovedregelen om at arbeidstillatelsen må være ordnet før de kommer til Sverige.